Marie TOUSSAINT Marie TOUSSAINT
Marie TOUSSAINT

Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä

Jäsen

Ranska - Europe Écologie (Ranska)

syntynyt : , LILLE

Lausunnot – valmistelijana Marie TOUSSAINT

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja asetuksen (EU) N:o 347/2013 kumoamisesta

29-06-2021 ENVI_AD(2021)689773 PE689.773v02-00 ENVI
Marie TOUSSAINT

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg