Haku

Avustaja Tyyppi Jäsen
Anna-Theresa BACH
Akkreditoidut avustajat
Christian DOLESCHAL
Beatrice Sofie BACKMAN
Akkreditoidut avustajat
Jörgen WARBORN
Iolanda Marlena BADILITA
Akkreditoidut avustajat
Adrian-George AXINIA
Giovanni BAGGIO
Akkreditoidut avustajat
Elena DONAZZAN
Heather Anne BAILEY
Akkreditoidut avustajat
Gilles BOYER
Federico BAIO
Akkreditoidut avustajat
Irene TINAGLI
Aida BAJANARU
Akkreditoidut avustajat
Adrian-Dragoş BENEA
Agnieszka BAK
Akkreditoidut avustajat
Marcin KIERWIŃSKI
Fanny BAKLOUTI
Akkreditoidut avustajat
Mélissa CAMARA
Rosa Maria BALAS TORRES
Akkreditoidut avustajat (jäsenryhmä)
José CEPEDA
Jonás FERNÁNDEZ
Lina GÁLVEZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ
Sandra GÓMEZ LÓPEZ
Nicolás GONZÁLEZ CASARES
Hana JALLOUL MURO
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
César LUENA
Cristina MAESTRE
Idoia MENDIA CUEVA
Javier MORENO SÁNCHEZ
Leire PAJÍN
Marcos ROS SEMPERE
Nacho SÁNCHEZ AMOR
Elena SANCHO MURILLO
Rosa María SERRANO SIERRA
Varapuhemiesten/Kvestorien avustajat
Varapuhemiesten ja kvestorien avustajat ovat Euroopan parlamentin väliaikaisia toimihenkilöitä, jotka avustavat varapuhemiestä tai kvestoria näiden tehtävien hoidossa erityisesti puhemiehistön, kvestorien tai niiden työryhmien toiminnassa sekä varapuhemiehen tai kvestorin erityistehtävissä. Nämä avustajat työskentelevät varapuhemiehen tai kvestorin johdolla ja alaisuudessa ja voivat olla mukana myös virkamatkoilla puhemiehistön vahvistamien erityisehtojen mukaisesti.
Akkreditoidut avustajat
Valtuutetut avustajat ovat Euroopan parlamentin jäsenen tai jäsenryhmän valitsemia avustajia, joilla on työsopimus suoraan parlamentin kanssa. He työskentelevät parlamentin tiloissa jossakin sen kolmesta toimipaikasta (Bryssel, Strasbourg ja Luxemburg). He avustavat jäseniä suoraan näiden työssä , jäsenten ohjauksessa ja alaisuudessa. Avustajan ja jäsenen työsuhde perustuu keskinäiseen luottamukseen.
Paikalliset avustajat
Paikalliset avustajat ovat henkilöitä, jotka ovat tehneet parlamentin jäsenten kanssa työsopimuksen heidän avustamisestaan jäsenvaltioissa, joista jäsenet on valittu. Näihin sopimuksiin sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.
Palveluntarjoajat
Palveluntarjoaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on tehnyt jäsenen kanssa palvelusopimuksen tämän avustamisesta jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu. Tarjottavien palvelujen on oltava tarkkaan rajattuja ja eriteltyjä, ja niiden on liityttävä suoraan jäsenen edustajantoimen hoitamiseen. Tällaiseen sopimukseen sovelletaan kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.
Maksun välittäjät
Maksun välittäjät ovat luonnollisia tai oikeushenkilöitä, joilla on jossakin jäsenvaltiossa valtuudet harjoittaa ammattitoimintaa, johon kuuluu jäsenen tekemien työsopimusten tai palvelusopimusten verotuksellisten ja sosiaaliturvanäkökohtien käsittely (kansallisen lainsäädännön ja tarvittaessa unionin oikeuden mukaisesti).
Harjoittelijat
Harjoittelijat ovat henkilöitä, jotka ovat tehneet jäsenen kanssa harjoittelijasopimuksen. Harjoittelulla halutaan tukea yleissivistävää ja ammatillista koulutusta Euroopan tasolla sekä tarjota tilaisuus tutustua tarkemmin Euroopan parlamentin toimintaan. Harjoittelu voidaan suorittaa parlamentin toimitiloissa tai jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.
Lisätietoja on osiossa Henkilöstöä koskevat määräykset.