Veuillez saisir du texte
Niels FUGLSANG Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Danemark - Socialdemokratiet (Danemark)

Date de naissance : , Kobenhavn

Accueil Niels FUGLSANG

Membre

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre suppléant

ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
FISC
Sous-commission des affaires fiscales
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-TR
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie

Dernières activités

Définition de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE (A9-0249/2021 - Malin Björk, Diana Riba i Giner) DA

16-09-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter fuldt ud Istanbul-konventionen og er helt enige i, at konventionen skal ratificeres af alle EU-lande. Vi er dybt bekymrede over, at flere EU-lande stadig modsætter sig en ratificering af konventionen eller helt ønsker at trække sig fra den. Vi har derfor bakket op om forslaget, der opfordrer Kommissionen til at identificere kønsbaseret vold som et nyt kriminalitetsområde, idet Europa-Parlamentets henstillinger fremsætter mulige løsninger for, hvordan flere medlemsstater kan ratificere Istanbul-konventionen. Vi står dog også åbne for andre løsninger for, der kan opnå samme målsætning.

Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux (A9-0193/2021 - Sven Giegold) DA

16-09-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter en effektiv implementering af DAC1-4 i medlemsstaterne og den igangværende opdatering af DAC8. Vi mener, at transparens og informationsudveksling på skatteområdet mellem medlemsstater er et afgørende værktøj i kampen mod skattely og skatteunddragelse, herunder at forhindre hvidvask. Vi ser derfor med beklagelse på, at mange vigtige tiltag fortsat kan blokeres af enkelte lande, der gennem flere år nedlægger veto mod vigtige initiativer. Den vetoret bør ophøre. De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker derfor op om en udvidelse af fælles samarbejde på selskabsskatteområdet, som f.eks. hurtigst muligt at indføre en fælles bund under selskabsskatten i EU, og gerne globalt. Vi mener at skattepolitik generelt set er national kompetence, men at vetoretten for at blokere for opgøret med skattely bør ophøre.

Situation en Afghanistan (RC-B9-0455/2021, B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021) DA

16-09-2021
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har valgt at bakke op om resolutionen om Afghanistan, da vi mener det er vigtigt at sende et stærkt signal om solidaritet med den afghanske befolkning, fordømme Talibans magtovertagelse og at menneskerettigheder og særligt rettigheder for kvinder skal overholdes. Vores støtte til resolutionen er ikke et udtryk for, at vi deler resolutionens synspunkter om f.eks. udvidet ret til asyl til alle afghanere. Vi mener, at det er helt centralt, at hverken EU eller medlemsstaterne nu begynder at signalere, at porten til Europa står på vid gab. I stedet er det vigtigt, at EU står sammen og tager et stort ansvar for at sikre hjælp til flygtningene i nærområderne.

Niels FUGLSANG
Niels FUGLSANG

Sur EP NEWSHUB

3) valget får også konsekvenser for den økonomiske politik i EU. Efter finanskrisen lagde den daværende tyske finansminister Schäuble en sparekurs. Scholz har som finansminister omvendt stået for fælles EU investeringer efter corona. En kurs han kan følge hvis han bliver kansler.

2) valget bliver afgørende for den grønne dagsorden. Det tyske valg er et klimavalg og de Grønne går markant frem. Det påvirker også SPD og CDU. Lover godt for efterårets klimaforhandlinger i EU om fx højere CO2 kvotepris, mere vedvarende energi og udfasning af benzinbiler.

1) der er mulighed for stort comeback for socialdemokraterne i Europa, der er gået tilbage i de fleste EU lande kontinuerligt de sidste tyve år. Dermed også tilbagegang for socialdemokratiske dagsordner. Hvis SPD tager kanslerposten i EUs vigtigste land kan det varsle nye tider.

Contact

Bruxelles

Strasbourg