Ondřej KOVAŘÍK
Ondřej KOVAŘÍK

Groupe Renew Europe

Membre

Tchéquie - ANO 2011 (Tchéquie)

Date de naissance : , KYJOV

Accueil Ondřej KOVAŘÍK

Membre

ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
D-CA
Délégation pour les relations avec le Canada

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
FISC
Sous-commission des affaires fiscales
D-UK
Délégation à l’Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni
DEEA
Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE)

Dernières activités

Cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» (règlement pour une industrie «zéro net») (A9-0343/2023 - Christian Ehler) CS

25-04-2024
Explications de vote écrites

Na plenárním zasedání jsem podpořil Akt o průmyslu pro čisté nulové emise, který má posílit výrobu klíčových technologií s cílem, aby Evropa do roku 2030 vyráběla 40 % svých potřeb v technologiích s nulovými emisemi. Toto nové nařízení zahrnuje širší spektrum technologií s nulovými emisemi, včetně jaderné energie, s úmyslem urychlit a usnadnit proces povolování pro výrobní zařízení a označit tyto technologie jako „čisté energie“. Nařízení také poskytuje výhody pro strategické výrobní projekty a zavádí rychlejší postupy pro udělení povolení. Kromě toho nařízení vyzývá k financování projektů v rámci EU, které by podpořily cíle čisté technologie a zvýšily konkurenceschopnost.

Réseau transeuropéen de transport (A9-0147/2023 - Barbara Thaler, Dominique Riquet) CS

24-04-2024
Explications de vote écrites

Podpořil jsem revizi nařízení TEN-T, která má za cíl zlepšit propojení a efektivitu dopravy v rámci Evropské unie a zahrnuje celou řadu strategických dopravních staveb. Tato síť, která obsahuje jak osobní, tak i nákladní dopravu, si klade za hlavní cíl propojení hlavních evropských aglomerací. Vytvoření funkční vysokorychlostní sítě nese potenciál podpořit ekonomický rozvoj nejen ve velkých centrech, ale i v regionech, které se stanou součástí tohoto propojení. Dalším nedílným cílem této iniciativy je lepší integrace veřejné dopravy a železničních služeb, což by umožnilo lidem cestovat po celé Evropě ideálně pouze s jednou jízdenkou.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M019
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M05092
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex