Veuillez remplir ce champ
Ruža TOMAŠIĆ Ruža TOMAŠIĆ
Ruža TOMAŠIĆ

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Croatie - Hrvatska konzervativna stranka (Croatie)

Date de naissance : , Mladoševica

Explications de vote écrites Ruža TOMAŠIĆ

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR

13-02-2020

Sustav FADO nacionalnim autoritetima dopušta razmjenu informacija o originalnim i lažnim dokumentima. Od svojih početaka vođen je od strane Vijeća općeg tajništva, no prijedlog Komisije ide u smjeru dodjeljivanja upravljanja sustavom Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu.
Uredba u članku 79. potvrđuje da će upravo Frontex preuzeti administrativni, operativni i tehnički dio upravljanja sustavom FADO.
Neki od glavnih dogovorenih elemenata su:
– pristup sustavu u smislu da će se informacijama moći pristupiti s različitih razina detaljnosti;
– obrada privatnih informacija u smislu poštivanja principa proporcionalnosti;
– implementacija delegiranih akata u smislu balansiranih međuinstitucionalnih kompromisa.
Prijedlog smatram u cijelosti pozitivnim i glasovala sam za njegovo usvajanje.

Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (B9-0093/2020, B9-0095/2020) HR

13-02-2020

Sjednica Komisije Ujedinjenih naroda o statusu žena, 64. po redu, planira se održati u središnjici Ujedinjenih naroda u New Yorku, od 9. do 20. ožujka. Glavni fokus sjednice bit će na analizi i procjeni implementacije Pekinške deklaracije i akcijske platforme, te rezultati 23. specijalne sjednice Opće skupštine. Analiza će uključivati i procjenu izazova koji trenutno utječu na implementaciju Platforme za akciju te postignuća u segmentu rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena te njihov doprinos u punom realiziranju plana za održivi razvoj.
Svake godine Europski parlament usvaja preporuke za delegacije Europske unije u formi rezolucije. I ove godine, kako i mnogih godina do sada, rezolucija sadrži neke vrlo problematične reference, kao što su to pozivi na promociju ciljeva rodne ideologije, spolno osviješteni proračun, univerzalni pristup seksualnim i reproduktivnim pravima, ratifikacija Istanbulske konvencije, seksualni odgoj koji je senzibiliziran prema LGBT zajednici itd.
Kao žena u potpunosti podupirem pozive na poboljšanje statusa žena diljem svijeta, no istodobno nipošto ne mogu poduprijeti to da se taj plemeniti cilj zloupotrebljava nametanjem tzv. progresivne ideologije te beskrupuloznim ideologiziranjem ljudskih prava te sam sukladno navedenome glasovala suzdržano.

Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama pokrenuti su u lipnju 2012. godine, a zaključeni u prosincu 2016. godine.
Vijetnam je druga država ASEAN-a, nakon Singapura, s kojom je EU sklopio trgovinski sporazum, a taj sporazum najopsežniji je i najambiciozniji sporazum te vrste sklopljen između EU-a i neke zemlje u razvoju. Sporazum je podijeljen na dva dijela, trgovinski dio i dio o ulaganjima, a EU je trenutačno najveći trgovinski partner Vijetnama nakon Kine i drugo najveće izvozno tržište nakon SAD-a, dok izvoz iz EU-a u Vijetnam u posljednjih deset godina godišnje raste od 5 do 7 posto.
Sporazumom se ukida više od 99 posto svih carina te se potiče prisutnost većeg broja europskih poduzeća u Vijetnamu i promiče bolji pristup vijetnamskih poduzeća tržištu EU-a. S obzirom na to da smatram da je ovo visokokvalitetan sporazum koji se temelji na vrijednostima, glasovala sam za usvajanje izvješća koje preporučuje davanje suglasnosti sklapanju sporazuma.

Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Vijetnam je strateški partner Europske unije te dijeli zajedničke ciljeve, posebice u pogledu rasta i zaposlenja, jačanja konkurentnosti, borbe protiv siromaštva i postizanja ciljeva održivog rasta.
Vijetnam je rastuće, konkurentno i povezano gospodarstvo s rastućom srednjom klasom te mladom i dinamičnom radnom snagom, iako je i dalje gospodarstvo s nižim srednjim dohotkom suočeno sa specifičnim razvojnim izazovima. Ovaj Sporazum o partnerstvu i suradnji ne obuhvaća samo gospodarska područja; u njega su uključeni politički dijalog, ljudska prava, obrazovanje, znanost i tehnologija, pravosuđe i azil te migracije.
Pozitivni trendovi u pogledu ljudskih prava važni su za brzu ratifikaciju sporazuma te se pozivaju vijetnamske vlasti na poduzimanje konkretnih mjera za poboljšanje situacije. Time će sporazum, osim gospodarske koristi, donijeti promjene i poboljšanja za građane. Osim toga, Parlament je već u veljači 2019. godine dao svoju suglasnost Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Singapurom, te je drugi bilateralni sporazum EU-a s državom članicom ASEAN-a.
Zato sam glasovala za usvajanje ovog izvješća.

Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama gotovo je jednak već sklopljenom Sporazumu o zaštiti ulaganja između EU-a i Singapura koji pridonosi promicanju visokokvalitetnih ulaganja između tih država s Europskom unijom.
U glavne dijelove tih sporazuma ubrajaju se konkretne norme ulaganja, zatim djelotvoran, trajan i neovisan mehanizam izbjegavanja i rješavanja svih sporova putem stalnog međunarodnog i neovisnog sustava sudova za ulaganja, precizne definicije situacija u kojima vlade krše obvezu poštenog i pravičnog tretmana te zaštitne mjere protiv moguće zlouporabe sustava.
Valja naglasiti da je Vijetnam već prihvatio ozbiljne obveze i obvezujući plan provedbe socijalnih i ekoloških reformi. Smatram da će sporazum potaknuti trgovinu i otkloniti brojne preostale prepreke ulaganjima te sam zbog toga podržala njegovo usvajanje.

Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) HR

12-02-2020

Sporazum o zaštiti ulaganja između EU-a i Vijetnama zamijenit će postojeće bilateralne ugovore o ulaganju između država članica EU-a i Vijetnama koji nisu uključivali novi pristup EU-a zaštiti ulaganja i njegov mehanizam izvršavanja.
Tim sustavom reformiran je mehanizam rješavanja sporova između ulagača i države te se poboljšava kvaliteta pojedinačnih pristupa bilateralnim ugovorima o ulaganju. Gospodarski razvoj i multilateralizam važni su alati za poboljšanje životnog standarda ljudi, kao i obveze koje je Vijetnam preuzeo u smislu socijalnih i ekoloških reformi.
Novim sporazumom osigurava se visoka razina zaštite ulaganja i pravne sigurnosti, uz zaštitu stranaka na reguliranje i provođenje legitimnih ciljeva javne politike, kao i transparentnost i odgovornost. Osim toga, ovim sporazumom istovremeno će se omogućiti EU-u da promiče svoje ciljeve u pogledu mira i stabilnosti u toj regiji.
Zbog svega navedenoga, glasovala sam za usvajanje ovog izvješća.

Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets d'intérêt commun de l'Union (B9-0091/2020) HR

12-02-2020

Prema odredbama Uredbe o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu, Komisijin zadatak je identificirati najvažnije projekte od zajedničkog interesa, odnosno projekte energetske infrastrukture koji su ključni za dovršavanje uspostave europskog unutarnjeg energetskog tržišta, osiguravanje isplative, sigurne i održive energije svim građanima te za postizanje klimatskih ciljeva.
Popis usvojen 31. listopada 2019. godine ocijenjen je i odabran u otvorenom, transparentnom i uključivom procesu u skladu s odredbama Uredbe. Glavni razlog ovog prigovora je zabrinutost zbog plinskih projekata uvrštenih na popis.
Međutim, iako države članice Europske unije dijele jednake dugoročne ciljeve u području klime i energije, one imaju različita polazišta na putu prema energetskoj tranziciji. Zbog toga se slažem s objašnjenjem Komisije da plin mora imati prijelaznu ulogu kako bi se jamčila sigurna opskrba.
Zbog toga sam glasovala protiv ovog prigovora.

Objection en vertu de l'article 112 du règlement intérieur: le plomb et ses composés (B9-0089/2020) HR

12-02-2020

Olovo je toksična tvar koja u niskim dozama može imati teške posljedice za zdravlje, uključujući nepovratna neurološka oštećenja, te ne postoji sigurna razina.
Ono je štetno i za okoliš jer je vrlo toksično za život u vodenim sredinama te ostaje u okolišu. I Komisija je 2000. godine upozorila na problem olova kao stabilizatora za PVC te se već tada zalagala za smanjenje upotrebe olova kao stabilizatora u proizvodima od PVC-a te je pristala na to da se industrija PVC-a dobrovoljno obveže na prestanak upotrebe PVC-a do 2015. godine. Iako je industrija ispunila obvezu, olovo se i dalje upotrebljavalo u uvezenim proizvodima, a Komisija je sada predvidjela odstupanja za oporabljene PVC materijale. Autori ovog prigovora smatraju da Komisija, ali i Parlament, trebaju biti dosljedni u donošenju svojih odluka te da moraju prije svega donositi odluke koje jamče visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
Slažem se s tim stavom te sam podržala ovaj prigovor.

Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde (B9-0090/2020, B9-0092/2020) HR

12-02-2020

Genitalno sakaćenje žena obuhvaća sve postupke koji uključuju djelomično ili potpuno uklanjanje vanjskih ženskih genitalija, koji namjerno mijenjaju ili uzrokuju ozljede ženskih spolnih organa u nemedicinske svrhe, proizvodeći fizičke, seksualne i psihološke zdravstvene komplikacije koje mogu dovesti do smrti.
Uglavnom se provodi na mladim djevojčicama i djevojkama od dojenačke dobi do 15. godine, a taj problem globalnog je karaktera te pogađa najmanje 200 milijuna žena širom svijeta u gotovo 100 zemalja, što uključuje i pojedine države članice Europske unije.
Skupina „The Restorers” razvila je aplikaciju za pomoć tim ženama koja omogućuje djevojkama u opasnosti da brzo i na različite načine dobiju pomoć. Slažem se s općim stavom iznesenim u ovoj rezoluciji, a to je da primarni cilj svakog djelovanja koje se odnosi na genitalno sakaćenje žena mora biti njegovo sprečavanje s pomoću održivih društvenih promjena i osnaživanja zajednica, a posebno žena i djevojčica unutar njih.
Zbog toga sam podržala ovu rezoluciju.

Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services (B9-0094/2020) HR

12-02-2020

Zbog povećanja svijesti o umjetnoj inteligenciji i sustavu automatiziranih postupaka donošenja odluka donositelji odluka sve više pažnje usmjeravaju na to da omoguće da su sustavi umjetne inteligencije sigurni i pravno primjenjivi.
Glasovala sam za rezoluciju koja se referira upravo na ove procese, dok u isto vrijeme točno konstatira da je zakonodavstvo u ovome segmentu u mnogim područjima već uspostavljeno te stoga nema potrebe za gomilanjem regulativa. Stoga se naglasak pravilno stavlja na poboljšavanje smjernica Komisije i primjerenu implementaciju već postojećih zakona od strane individualnih država članica.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresse postale

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 02U041
    1047 Brussels