Please fill this field
Balázs HIDVÉGHI Balázs HIDVÉGHI
Balázs HIDVÉGHI

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Hongrie - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hongrie)

Date de naissance : , Budapest

Accueil Balázs HIDVÉGHI

Membre

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-CL
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis
DLAT
Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Membre suppléant

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
PECH
Commission de la pêche

Dernières activités

Normes de commercialisation pour le foie gras

10-07-2020 E-004100/2020 Commission
Questions écrites

Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020
Explications de vote écrites

A keleti partnerség kiemelten fontos az Európai Uniónak. Ezért érdemi lépéseket kell tennie az EU-nak, hogy fenntartsa a keleti partnerségben érintett hat ország európai integrációs reformok iránti elkötelezettségét, ambiciózus ütemét, ösztönözze a demokrácia erősítését, a jogállamiság, az alapvető emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi normákkal és joganyaggal összhangban.
A jelentés szövegébe a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó javaslatainkat is befogadták, amelyek arra szólítják fel a keleti partnerországokat, hogy a választási jogszabályaik módosítása során teremtsenek egyenlő lehetőségeket valamennyi etnikai és nemzeti kisebbség képviseletére, továbbá biztosítsák az anyanyelven való tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogokat, lépjenek fel az etnikai és nyelvi alapú gyűlöletbeszéd és megkülönböztetés minden formája ellen, és az etnikai és nemzeti kisebbségeket célzó álhírek és félretájékoztatás ellen. Ez kiemelten fontos a kárpátaljai magyarok szempontjából, hogy Ukrajna a reformfolyamatok végrehajtása során ne szűkítse a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség megszerzett jogait, egyenlő lehetőségeket biztosítson számukra a nyelvhasználat, érdekképviselet terén. Bár a jelentés bizonyos részeivel nem értek egyet, a fent nevezett okok miatt szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 (A9-0091/2020 - Tonino Picula) HU

19-06-2020
Explications de vote écrites

A FIDESZ népparti delegáció tagjaként szavazatommal támogattam a Nyugat-Balkán térségével foglalkozó parlamenti állásfoglalás elfogadását, hiszen az világosan kiáll a Nyugat-Balkán térsége mellett, megerősítve az uniós perspektívát számukra, méltatja Várhelyi Olivér bővítési biztos kitartó munkájának hozzáadott értékét, valamint értékeli a nyugat-balkáni országok lényeges, pozitív hozzájárulását az Európai Unió külső határainak védelméhez.

Contact

Bruxelles

Strasbourg