Jan KELLER
Jan KELLER
Tchéquie

Date de naissance : , Frýdek-Místek

8ème législature Jan KELLER

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Česká strana sociálně demokratická (Tchéquie)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Canada
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'emploi et des affaires sociales

Membre suppléant

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des affaires économiques et monétaires
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des affaires économiques et monétaires

Activités parlementaires principales

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur l'évaluation de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la jeunesse 2013-2015

30-05-2016 EMPL_AD(2016)578457 PE578.457v02-00 EMPL
Tom VANDENKENDELAERE

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS

12-09-2018

V případě směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu jsem hlasoval tak, abych podpořil oprávněné zájmy autorů a vydavatelství, tedy těch, kdo jsou ohroženi nekontrolovaným kopírováním a šířením literárních, hudebních, filmových a dalších děl. Zároveň jsem hlasoval tak, aby bylo minimalizováno riziko cenzury, i když si uvědomuji, že toto riziko je do značné míry nezávislé na znění zmíněné směrnice a může se prosazovat i jinými způsoby. Celý legislativní návrh je natolik komplikovaný, že všechny jeho možné dopady nedokáže zatím odhadnout prakticky nikdo.

La situation en Hongrie (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) CS

12-09-2018

V případě legislativní iniciativy ohledně situace v Maďarsku jsem hlasoval proti, a to z následujících důvodů: zaprvé, nejsem přesvědčen, že zpráva o situaci v Maďarsku byla vypracována nestranně, je v ní dobře čitelný rukopis jistých nátlakových skupin. Zadruhé, Maďarsku se v dotyčné zprávě vytýkají věci (např. korupce), které se vyskytují i v jiných zemích EU, aniž by byly dotyčné země za ně jakkoliv penalizovány. Zatřetí, v některých bodech jsou Maďarsku dokonce vytýkány věci, které jsou jiným členským zemím doporučovány (např. nízké výdaje v oblasti sociálního zabezpečení). A začtvrté, vůbec není zohledněna skutečnost, že Maďarsko podniklo vstřícné kroky, když dvakrát pozměnilo ústavu své země, aby vyhovělo připomínkám Komise.

Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) CS

14-06-2018

. – Hlasoval jsem proti tomu, aby Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) vstoupil do interinstitucionálního vyjednávání o pracovních podmínkách řidičů dálkové přepravy osob a zboží. Jako člen Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) se ztotožňuji se stanoviskem svého výboru, podle něhož nejsou úpravy pracovních podmínek prosazované výborem TRAN dostatečné. Kromě toho se domnívám, že v takto sporných a technicky komplikovaných otázkách není vhodné, aby byl Evropský parlament navenek zastupován pouze jedním názorově vyhraněným proudem. Je v zájmu demokratičnosti této instituce, aby byl při formulaci výsledného stanoviska dán prostor celému spektru rozdílných názorů.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la prévention de l’utilisation du plomb

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Caduque
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Date d'ouverture : 03-10-2016
Échéance : 03-01-2017
Nombre de signataires : 94 - 04-01-2017

DÉCLARATION ÉCRITE sur la signalisation des dernières sorties avant les routes à péage

11-04-2016 P8_DCL(2016)0025 Caduque
Richard SULÍK Dieter-Lebrecht KOCH Olga SEHNALOVÁ Izaskun BILBAO BARANDICA Jan KELLER Miroslav POCHE Tibor SZANYI Merja KYLLÖNEN Joachim STARBATTY Brando BENIFEI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Stelios KOULOGLOU
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 70 - 12-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la protection des personnes handicapées ainsi qu'une meilleure reconnaissance et une harmonisation accrue, entre les États membres, des droits, mesures et instruments relatifs au handicap

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Caduque
Monika BEŇOVÁ Claude MORAES Jiří MAŠTÁLKA Andrzej GRZYB Vladimír MAŇKA Jörg LEICHTFRIED Eduard KUKAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Olga SEHNALOVÁ Jutta STEINRUCK Ismail ERTUG Evelyn REGNER Josef WEIDENHOLZER Jan KELLER Javi LÓPEZ Jonás FERNÁNDEZ
Date d'ouverture : 20-10-2014
Échéance : 20-01-2015
Nombre de signataires : 82 - 21-01-2015

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen