Péter NIEDERMÜLLER
Péter NIEDERMÜLLER
Hongrie

Date de naissance : , Budapest

8ème législature Péter NIEDERMÜLLER

Groupes politiques

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Trésorier

Partis nationaux

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Hongrie)

Membre

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec Israël
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commission spéciale sur le terrorisme

Membre suppléant

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commission du contrôle budgétaire
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude fiscale
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du contrôle budgétaire

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur

Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins des mesures provisoires en matière de protection internationale en faveur de l'Italie et de la Grèce

17-09-2015 LIBE_AD(2015)564968 PE564.968v02-00 LIBE
Péter NIEDERMÜLLER

AVIS sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2016

04-09-2015 LIBE_AD(2015)564966 PE564.966v02-00 LIBE
Péter NIEDERMÜLLER

AVIS relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015 - faire face aux pressions migratoires

18-06-2015 LIBE_AD(2015)557412 PE557.412v02-00 LIBE
Péter NIEDERMÜLLER

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs pour l’exercice 2016

19-02-2018 LIBE_AD(2018)613654 PE613.654v03-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Office européen de police (Europol) pour l’exercice 2016

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613648 PE613.648v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice 2016

07-02-2018 LIBE_AD(2018)613649 PE613.649v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Constatations et recommandations de la commission spéciale sur le terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) HU

12-12-2018

Az Európai Parlament plenáris ülése ma fogadta el a terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét, amelynek a kidolgozásában egyetlen magyar képviselőként vettem részt. A jelentésnek szomorú apropót ad a strasbourgi terrortámadás, amely mélyen megrázott mindannyiunkat. De továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Az Európai Parlement jelentése is ezt a célt szolgálja.
Szakmai szempontból nem értek egyet a dokumentum számos állításával. Sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent. Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust.
Meggyőződésem, hogy nem a gyűlöletkeltésen, hanem érdemi, konstruktív európai válaszokon kell dolgoznunk. A különbizottság jelentése egy sor hasznos javaslatot tartalmaz, amely ellehetetlenítené a terrorizmus finanszírozását, visszaszorítaná a robbanóanyagok forgalmazását és az illegális fegyverkereskedelmet, illetve a terrorizmus áldozatainak nyújtana segítséget. Az is fontos számomra, hogy az Európai Unió egységesen és erősen nézzen szembe a kihívásokkal. Ezért szavaztam ma meg terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét.

Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d'autres villages bédouins EN

13-09-2018

Khan al Ahmar is a cluster of illegal constructions located on the main road between Jerusalem and the Dead Sea. A petition was filed to the High Court of Justice in 2009 against the demolition orders. The High Court of Justice in Israel ruled in 2010 that the entire cluster, including the structure serving as school were built illegally, in violation of the planning and zoning laws and must be demolished. The Supreme Court finally rejected the petition and stated in its decision that the authorities put in much effort to develop the new site, at their own expense, including the development of the neighbourhood, the infrastructure and the development of land plots offered to the residents. All this shows that the Israeli government proceeded with caution and legality in this case as well. It is not the task of the European Parliament to interfere in the internal matters of Israel, but rather to encourage solutions that would promote peace in the Middle East and that would contribute to ending the divisions in Israeli society. This one-sided resolution does not serve this purpose and therefore I will not vote for it.

État des relations UE-Chine (A8-0252/2018 - Bas Belder) HU

12-09-2018

Az Európai Unió és Kína közötti viszonynak meghatározó eleme kell, hogy legyen Kínának Tajvannal kapcsolatos politikája. Ebből a szempontból különösen fontos a jelentésnek az a megállapítása, hogy Tajvanban többpárti demokrácia van, míg Kínát egy egyre agresszívebb nacionalista politika jellemzi. Ennek a politikának az egyik megnyilvánulását jelentik a Tajvannal szembeni folyamatos kínai katonai provokációk, amelyeket az EU-nak a leghatározottabban el kell ítélnie.
Fontosnak tartom a jelentésnek azt a megállapítását, amely arra szólítja fel a Bizottságot, hogy kezdje meg végre a hivatalos tárgyalásokat Tajvannal a kétoldalú befektetésekkel kapcsolatos egyezmény előkészítéséről. Az Európai Uniónak politikai és morális kötelessége Tajvan támogatása, s ez nem lehet a kínai kormány pillanatnyi politikai irányvonalának a függvénye. Világossá kell tenni, hogy az Európai Unió és Parlament a világon mindenütt kiáll a jogállamiság és az emberi jogok mellett, és nem csupán saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem, hogy nekünk Tajvan esetében is az a feladatunk, hogy támogassuk a demokráciát és a jogállamiságot, és utasítsuk el a kínai kormány erőszakos politikáját. Ez a jelentés megfelelő lépés ebbe az irányba, amit azonban további határozott lépéseknek kell követnie.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Propositions individuelles de résolutions

Conformément à l’article 143 du règlement intérieur du Parlement, tout député peut déposer à titre individuel une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l’Union européenne. Ces propositions de résolution expriment la position des députés qui les ont déposées à titre individuel. Les propositions recevables sont transmises à la commission compétente, qui décide s'il y a lieu de donner suite à la proposition de résolution et, dans l'affirmative, de la procédure à suivre. Lorsqu’une commission a décidé de donner suite à une proposition de résolution, des informations plus détaillées sont fournies sur cette page, en dessous de la résolution en question. Article 143 du règlement intérieur

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur la lutte contre la haine et l'extrémisme en ligne

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Caduque
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 143 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur le chiffrement

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Caduque
Nicola CAPUTO Victor NEGRESCU Liisa JAAKONSAARI Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Takis HADJIGEORGIOU Eva MAYDELL Brian HAYES Marlene MIZZI Miroslav POCHE Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Péter NIEDERMÜLLER Alberto CIRIO Maria GRAPINI Doru-Claudian FRUNZULICĂ Claudia ȚAPARDEL Beatrix von STORCH Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Momchil NEKOV Barbara KAPPEL José BLANCO LÓPEZ Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date d'ouverture : 12-09-2016
Échéance : 12-12-2016
Nombre de signataires : 56 - 13-12-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur l'abolition de la ségrégation dans les écoles

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Caduque
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Date d'ouverture : 14-10-2015
Échéance : 14-01-2016
Nombre de signataires : 79 - 15-01-2016

Déclarations

Toutes les déclarations ci-après ont été signées par le député, même si la signature n’est pas visible dans la version en ligne.