Please fill this field
Henna VIRKKUNEN Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Finlande - Kansallinen Kokoomus (Finlande)

Date de naissance : , Joutsa

Accueil Henna VIRKKUNEN

Membre

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
TRAN
Commission des transports et du tourisme
DARP
Délégation pour les relations avec la péninsule arabique
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre suppléante

AFET
Commission des affaires étrangères
AIDA
Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

Dernières activités

Violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTQI en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation au Parlement hongrois (B9-0412/2021, B9-0413/2021) FI

08-07-2021
Explications de vote écrites

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa on parannettava merkittävästi kaikkialla Euroopassa. Tilanteen muuttaminen vaatii muutoksia niin lainsäädännön kuin asenteidenkin tasolla. EU-komission marraskuussa 2020 julkaisema historian ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategia on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta Unkarin tilanne osoittaa miten paljon matkaa suvaitsevaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen vielä riittää.
Unkarissa kesäkuussa hyväksytty laki käytännössä opettaa lapsille syrjintää ja estää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien järjestöjen toteuttamasta kasvatustoimintaa ja viestintää maassa. Tällainen vähemmistön oikeuksien rajoittaminen ja ihmisoikeuksien polkeminen on räikeässä ristiriidassa Euroopan unionin perusarvojen kanssa. On päivänselvää, että EU ei voi rahoittaa arvojensa vastaista toimintaa, johon kuuluvat oleellisesti yhdenvertaisuus, sananvapaus ja vähemmistöjen oikeuksien vaaliminen. Komissio on nyt paljon vartijana, kun se alkaa toteuttaa oikeusvaltiomekanismia, jonka perusteella EU-rahoitusta voidaan evätä unionin perusarvoja rikkovilta jäsenmailta. Elvytyspaketin varoja ei myöskään pidä siirtää Unkarin hallinnon käyttöön ennen kuin maan oikeusvaltiotilanne on kohentunut ja syrjivä laki on kumottu. Samoin meidän on nyt käynnistyneessä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa löydettävä keinot, joilla ihmisoikeuksien ja perusarvojen toteutuminen voidaan nykyistä paremmin varmistaa kaikissa jäsenmaissa.

Contact

Bruxelles

Strasbourg