Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Roumanie - Partidul Puterii Umaniste (Roumanie)

Date de naissance : , Berești - Galați

Accueil Maria GRAPINI

Vice-présidente

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Membre

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Membre suppléante

CONT
Commission du contrôle budgétaire
TRAN
Commission des transports et du tourisme
D-MD
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Dernières activités

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of critical entities EN

14-07-2021 TRAN_AD(2021)692636 PE692.636v02-00 TRAN
Avis - en tant que rapporteur fictif
Angel DZHAMBAZKI

Augmentation soutenue du prix des matières premières et des matériaux de construction en Europe (débat) RO

08-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-08(4-052-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Agence européenne des médicaments (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) RO

08-07-2021
Explications de vote écrites

Pandemia a demonstrat că UE, statele sale membre și EMA nu dispuneau de un mandat adecvat sau de resurse suficiente. Acest lucru nu se poate întâmpla din nou.
Trebuie să vizăm consolidarea capacității EMA de a face față viitoarelor situații de urgență prin sprijinirea rolului cadrelor medicale și a sinergiilor dintre agențiile UE. De asemenea, trebuie să evităm eventualele penurii de medicamente prin punerea la dispoziția agenției a unor noi instrumente — cum ar fi crearea unei baze de date europene privind aprovizionarea cu medicamente — care va asigura întotdeauna o imagine de ansamblu cuprinzătoare a volumului stocurilor la nivelul statelor membre și la nivel european.
Pentru a consolida EMA trebuie să promovăm trialurile clinice pentru dezvoltarea de tratamente, consolidând informarea publicului cu privire la acestea. De asemenea, EMA trebuie să aibă în vedere consolidarea transparenței, prin publicarea ordinilor de zi, a proceselor-verbale, a normelor interne de funcționare și a recomandărilor acestor grupuri de coordonare, informații publice privind trialurile clinice și deciziile de autorizare a introducerii pe piață a oricărui medicament.
O Agenție Europeană pentru Medicamente mai puternică și transparentă înseamnă o mai mare reziliență a UE pentru a face față eventualelor provocări viitoare de magnitudinea pandemiei de COVID-19, motiv pentru care am votat acest raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg