Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Roumanie - Partidul Puterii Umaniste (Roumanie)

Date de naissance : , Berești - Galați

Accueil Maria GRAPINI

Vice-présidente

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Membre

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Membre suppléante

CONT
Commission du contrôle budgétaire
TRAN
Commission des transports et du tourisme
D-MD
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Dernières activités

État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie (B9-0309/2020) RO

08-10-2020
Explications de vote écrites

Toate informațiile publice legate de corupție, în legătură cu guvernul din Bulgaria, sunt lucruri grave și cred că trebuie sancționate prin această rezoluție. Consider că, Comisia Europeană trebuie să verifice dacă au fost fraudate fondurile europene.
Așadar, statul de drept, respectarea democrației, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a valorilor și principiilor prevăzute în tratatele UE și în instrumentele internaționale privind drepturile omului reprezintă obligații care revin Uniunii și statelor sale membre și care trebuie îndeplinite.
Cetățenii bulgari au fost martorii unui număr mare de acuzații de corupție la nivel înalt, dintre care unele l-au implicat în mod direct pe Prim-ministru, iar în ultimele luni, mass-media internațională a relatat în mod repetat despre posibile interconexiuni între grupurile infracționale și autoritățile publice din Bulgaria.
Statul de drept este una dintre valorile comune pe care se întemeiază Uniunea și o condiție prealabilă pentru funcționarea eficientă a întregii Uniuni și întrucât Comisia, împreună cu Parlamentul și cu Consiliul, este responsabilă, în temeiul tratatelor, de garantarea respectării statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii și de respectarea dreptului, valorilor și principiilor Uniunii, motiv pentru care am votata această rezoluție.

Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) RO

08-10-2020
Explications de vote écrites

În calitate de vicepreședinte la comisiei IMCO și al Intergrupului pentru IMM-uri din Parlamentul European consider că Europa concurează pentru capital pe o piață mondială și că, drept urmare, piețele de capital europene mai profunde, mai integrate, mai bine reglementate, mai stabile, mai eficiente și mai reziliente sunt esențiale pentru protejarea suveranității economice a Europei.
Toate acțiunile întreprinse pentru crearea unei uniuni a piețelor de capital (UPC) ar trebui să aibă drept obiectiv principal să îmbunătățească gama de opțiuni de finanțare mai atractive, mai stabile și mai sustenabile oferite întreprinderilor și cetățenilor, protejând totodată stabilitatea economică, reducând la minimum riscul financiar și protejând în mod adecvat interesele investitorilor mici, ale pensionarilor și ale consumatorilor, cu scopul de a stimula participarea financiară și de a transforma deponenții în investitori.
Nivelul finanțării necesare pentru redresarea economiei UE creează o necesitate imperativă de a investi în mod înțelept și sustenabil pentru generațiile viitoare. Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital ar trebui să contribuie în mod semnificativ la tranziția către o economie sustenabilă, competitivă și rezilientă care să completeze investițiile publice, motiv pentru care am votat acest raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg