Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Roumanie - Partidul Puterii Umaniste (Roumanie)

Date de naissance : , Berești - Galați

Accueil Maria GRAPINI

Vice-présidente

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Membre

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Membre suppléante

CONT
Commission du contrôle budgétaire
TRAN
Commission des transports et du tourisme
D-MD
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Dernières activités

L'égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) RO

23-10-2020
Explications de vote écrites

Am susținut mereu să existe această egalitate de gen în toate domeniile.
Principiul egalității între femei și bărbați constituie o valoare fundamentală a UE, consacrată în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
Există dovezi din ce în ce mai numeroase că participarea semnificativă a femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la consolidarea păcii și la reconstrucția post-conflict crește sustenabilitatea, calitatea și durabilitatea păcii și reziliența comunităților locale și contribuie la prevenirea tuturor formelor de violență de gen.
Protecția femeilor împotriva violenței și a discriminării, în special în privința educației, informării și serviciilor de sănătate este deosebit de importantă pentru ca acestea să-și poată exercita integral drepturile omului.
Femeile sunt în continuare clar subreprezentate și subevaluate în procesele politice și decizionale, inclusiv în domeniul politicii externe și al securității internaționale, în UE și în întreaga lume. Această subreprezentare are un impact major asupra deciziilor de politică.
Sunt necesare acțiuni interne și externe mai ambițioase pentru a contracara activ orice formă de regres și a continua progresul în direcția egalității de gen în toate societățile, motiv pentru care am votat acest raport.

Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) RO

23-10-2020
Explications de vote écrites

Noua reformă a politicii agricole comune (PAC) a Comisiei Europene implică o schimbare radicală deoarece propune trecerea de la un regim strict normativ, bazat pe un cadru complex de norme de eligibilitate, la altul care se bazează pe obținerea de rezultate concrete, cu o componentă ecologică puternică, în care se acordă statelor membre o marjă largă de subsidiaritate pentru a răspunde nevoilor lor specifice.
Prin noua Politica agricolă comună se va obține o simplificare, dar și o reducerea a sarcinilor administrative pentru statele membre cât și pentru beneficiarii de fonduri și totodată reducerea fondurilor pe care le primesc exploatațiile de dimensiuni mai mari, pe de o parte, și introducerea unei plăți redistributive obligatorii care ar aduce beneficii exploatațiilor mijlocii și mici, motiv pentru care am votat acest raport.
Obiectivul noii Politici agricole comune va promova revitalizarea zonelor rurale, prin îmbunătățirea normele comune de eligibilitate.
Totodată vom avea un mecanism prin care fermierii sau IMM-urile vor putea depune o plângere direct la Comisie, iar ajutoarele naționale tranzitorii care au scopul de a sprijini sectoarele și fermierii cei mai vulnerabili se vor aplica si în continuare în perioada de tranziție a noii Politici agricole comune.

Politique agricole commune: financement, gestion et suivi (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) RO

23-10-2020
Explications de vote écrites

Schimbarea semnificativă din cadrul noii propuneri pentru reforma PAC, este aceea ca va fi o trecere de la conformitate la performanță, transferând totodată mult mai multe responsabilități dinspre Comisie către statele membre, inclusiv în ceea ce privește gestionarea și controalele.
Aspectele esențiale ale noii Politici Agricole Comune vizează stabilirea unui cadru legislativ care va permite îmbunătățirea punerii în aplicare a acestuia, gestionarea, modernizarea si a unui control simplificat . Vom avea o trecerea de la un sistem de raportare bazat exclusiv pe realizări (financiar) la un sistem de raportare mixt bazat pe realizări și rezultate (performanță), care include o supraveghere redusă din partea Comisiei și obligații de raportare suplimentare sporite ale statelor membre. Noua politica agricolă comună va răspunde la viitoarele provocări și oportunități, prin stimularea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și și va răspunde preocupărilor cetățenilor cu privire la o producție agricolă și o dezvoltare rurală sustenabilă. PAC are un rol fundamental în Uniune, plățile directe și fondurile din al doilea pilon pentru agricultori contribuind semnificativ nu numai la securitatea alimentară, ci și la investiții și ocuparea forței de muncă în zonele rurale, motiv pentru care am votat acest raport.

Contact

Bruxelles

Strasbourg