Maria GRAPINI : Explications de vote écrites 

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Accord sur la coopération entre Eurojust et la Serbie (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) RO  
 

Acest raport propune să ofere aprobarea Parlamentului (în cadrul unei proceduri de consultare) pentru o decizie a Consiliului care să permită Eurojust să încheie un acord de cooperare cu Serbia. Eurojust a încheiat deja acorduri similare cu SUA, Norvegia, Elveția, Macedonia de Nord, Albania și Georgia.
Acordul de cooperare va stabili modalitățile de cooperare între Eurojust și Serbia pentru a face față provocărilor pe care le prezintă criminalitatea, în special crima organizată și terorismul. Acordul vizează cooperarea judiciară și coordonarea investigațiilor care acoperă teritoriul Serbiei și unul sau mai multe state membre. Acesta prevede, printre altele, posibilitatea unui ofițer de legătură sârb la Eurojust și - dacă este necesar - a unui reprezentant al Eurojust în Serbia.
De asemenea, stabilește puncte de contact, stabilește dispoziții privind schimbul de informații și include o serie de dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal, drepturile de acces ale persoanelor fizice și transmiterea ulterioară a acestor date.
Cooperarea judiciară între Eurojust și țările terțe este esențială în lupta împotriva criminalității organizate motiv pentru care am votat acest raport.

Projet de budget rectificatif n° 4/2019 : réduction des crédits d'engagement et de paiement à la suite de la mise à jour des besoins de dépenses et des recettes (ressources propres) (A9-0012/2019 - John Howarth) RO  
 

Proiectul de buget rectificativ nr. 4 pentru exercițiul financiar 2019 intenționează să reducă cheltuielile UE cu o sumă de aproximativ 100 de milioane EUR, din motive presupuse de ordin tehnic legate de punerea în aplicare a programelor, într-o gamă largă de linii bugetare, și să îl majoreze cu aproximativ 15 milioane EUR, pentru a permite instituțiilor UE, în special Parlamentului European, să facă față prelungirii calendarului Brexit (deputații britanici în Parlamentul European rămânând pentru o perioadă mai lungă decât cheltuielile preconizate) și rata de realegere mai scăzută decât cea preconizată (mai multe indemnizații acordate pentru a plăti).
Scopul acestei rectificări este necesară pentru a menține creșterile în raport cu nevoile pe termen scurt ale instituțiilor UE și pentru a respinge reducerile propuse, de obicei, de Comisia Europeană prin scrisoarea sa anuală de modificare publicată în cursul procedurii de conciliere din anul următor, motiv pentru care am votat acest raport.

Modification des fonds mobilisés au titre de l'instrument de flexibilité en 2019 pour des questions liées à la migration, à l'afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la sécurité (A9-0013/2019 - John Howarth) RO  
 

Nu am votat această propunere deoarece cetățenii europeni, instituțiile și municipalitățile noastre, organismele noastre de cercetare, tinerii, întreprinderile și IMM-urile, cei care inovează, ar trebui să aibă la dispoziție mai multe resurse.
Migrația este un fenomen care a afectat Uniunea Europeană în ultimul timp și este în continuare în mișcare. Acest fenomen se schimbă cu rapiditate și consider că este necesar un cadru stabilit de Uniunea Europeană care să permită un răspuns cât mai eficient și rapid în ceea ce privește schimbările din domeniul migrației.
În același timp, consider că ar trebui să se aloce mai multe fonduri IMM-urilor, cercetării și inovării, start-up-urilor, care pot duce la crearea locurilor de muncă și creștere economică.

Objection formulée conformément à l'article 112 du règlement: substances actives, y compris la flumioxazine (B9-0103/2019) RO  
 

La 25 septembrie 2019, Comisia ENVI a Parlamentului European a votat împotriva prelungirii cu un an a perioadei de aprobare a unei substanțe active flumioxazina, utilizată în produsele de protecție a plantelor.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, flumioxazina este clasificată ca fiind foarte toxică pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Obiecția trebuie adoptată, opunându-ne, astfel, extinderii procedurale periculoase a autorizării unei substanțe cunoscută toxică pentru sănătatea umană și pentru mediu.
Protecția sănătății umane și a mediului reprezintă principala noastră prioritate. Este inacceptabil ca substanțele potențial toxice să beneficieze de prelungiri tehnice pentru a rămâne pe piața UE, motiv pentru care am votat această obiecție.

Objection formulée conformément à l'article 112 du règlement: substances actives, y compris le chlorotoluron (B9-0104/2019) (vote) RO  
 

În cei 13 ani de la aprobarea sa ca substanță activă, clortoluron a fost identificat ca potențial perturbator endocrin și că, în această perioadă, condițiile de aprobare a acestuia nu au fost revizuite.
Chimicalele clasificate drept substanțe care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată nu ar trebui să fie ușor autorizate în UE fără a furniza toate datele de siguranță necesare și fără o analiză aprofundată a existenței unei alternative mai puțin dăunătoare și care ar putea fi utilizată în schimb.
Luând în considerare argumentele date, am votat această obiecție pentru protejarea cetățenilor europeni, a animalelor și a mediului înconjurător.

Objection formulée conformément à l'article 112 du règlement: maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) RO  
 

Nu sunt de acord cu introducerea pe piață a porumbului modificat genetic, deoarece acesta produce o proteină insecticidă, care apare în mod natural în bacteriile din sol. În timp ce studiile științifice arată că toxinele Bt sunt foarte susceptibile de a fi imunogene, ceea ce înseamnă că ele pot spori reacțiile alergice, EFSA nu a evaluat în mod satisfăcător acest lucru în evaluarea sa.
De asemenea, există indicii care arată faptul că porumbul MG MZHG0JG este tolerant la erbicidele pe bază de glifosat, precum și erbicide pe bază de glufosinat de amoniu.
Un studiu independent concluzionează că evaluarea riscurilor de către EFSA nu este acceptabilă în forma sa actuală, deoarece nu reușește să evalueze toxicitatea, în special în ceea ce privește posibilele efecte cumulative ale celor două transgene și ale erbicidelor complementare și ale metaboliților acestora, motiv pentru care am votat această obiecție.

Objection formulée conformément à l'article 112 du règlement: soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) RO  
 

Soia A2704-12 a fost dezvoltată pentru a crește toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat pe bază de amoniu. Statele membre nu sunt obligate să măsoare reziduurile de glufosinat la importul de soia, glufosinatul fiind clasificat ca toxic pentru reproducere 1B și îndeplinește astfel „criteriile de reducere” stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și nu poate să fie exclus faptul că soia A2704-12 sau produsele derivate din aceasta pentru alimente și furaje vor depăși nivelurile maxime de reziduuri ale Uniunii (LMR), care au fost puse în aplicare pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.
Comisia ar trebui să suspende orice decizie de punere în aplicare cu privire la cererile de autorizare a OMG până la revizuirea procedurii de autorizare astfel încât să remedieze deficiențele procedurii actuale care s-au dovedit inadecvate și să nu autorizeze nicio plantă GM care tolerează erbicidul fără o evaluare completă a reziduurilor de la pulverizare cu erbicide complementare, metaboliții lor și formulările comerciale, așa cum se aplică în țările de cultivare.
OMG-urile rezistente la erbicide nu ar trebui autorizate, deoarece încurajează o creștere a utilizării acestor erbicide ale căror implicații asupra sănătății și asupra mediului nu au fost luate în considerare, motiv pentru care am votat această obiecție.

Objection formulée conformément à l'article 112 du règlement: maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements de transformation MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9 (B9-0106/2019) RO  
 

Dow AgroSciences Europe a depus o cerere către autoritatea națională competentă a Olandei pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, a ingredientelor alimentare și a hranei care conțin, constând din sau produse din porumb GM MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278- 9.
Porumbul modificat genetic stivuit conferă rezistență la erbicide care conțin glufosinat, glifosat și 2,4-D, precum și producerea a 6 proteine insecticide.
Trebuie să avem o poziție clară asupra OMG-urilor rezistente la erbicide (inclusiv glifosatul), deoarece OMG-urile rezistente la erbicide ar putea încuraja utilizarea fără măsură a erbicidelor care pot avea efecte grave asupra mediului și asupra sănătății.
OMG-urile rezistente la erbicide nu ar trebui autorizate, deoarece acest lucru ar putea duce la riscuri inacceptabile pentru siguranța alimentelor și sănătatea umană, motiv pentru care am votat această obiecție.

Ingérence électorale étrangère et désinformation dans les processus démocratiques nationaux et européens (B9-0108/2019, B9-0111/2019) RO  
 

Alegerile libere și corecte sunt în centrul procesului democratic și, prin urmare, este necesară o reacție promptă și comună din partea UE și a statelor membre ca răspuns la descoperirea continuă a probelor de interferență în pregătirea tuturor marilor alegeri naționale și europene, o mare parte dintre aceștia au favorizat candidații anti-UE, extremisti și populisti.
Este necesar un angajament mult mai puternic din partea instituțiilor UE și a statelor membre cu privire la noile norme privind protejarea integrității alegerilor și adaptarea legilor electorale la provocările erei digitale, având în vedere evidența unor lacune și abuzuri în sistemul actual.
Este evidentă legătura dintre interferențele asupra proceselor democratice și atacurile care vizează minarea democrației, sprijinirea mișcărilor anti-UE, extremiste și populiste, precum și vizarea minorităților și a grupurilor vulnerabile.
Sunt de acord cu recomandarea înființării unei comisii speciale a Parlamentului European pentru a deschide o anchetă aprofundată cu privire la toate episoadele principale ale interferențelor recente din țările străine în procesele democratice ale UE, motiv pentru care am votat această propunere de rezoluție.

Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) RO  
 

Contribuțiile pe bază Venitului Național Brut din statele membre ar trebui reduse din finanțarea totală a bugetului UE, în avantajul noilor surse de venit, care provin direct din politicile Uniunii, ceea ce ar oferi cursului de acțiune al UE un grad mai ridicat de legitimitate și independență.
Introducerea de noi resurse proprii nu va constitui o povară fiscală suplimentară pentru cetățenii UE, ci mai degrabă un mijloc pentru promovarea justiției sociale prin redistribuirea impozitării de la oamenii obișnuiți și IMM-uri către persoanele cele mai bogate și marile companii multinaționale, precum și o oportunitate de a proteja mediu, prin încurajarea sectorului de producție și a clienților să adopte practici ecologice, motiv pentru care am votat acest raport.

Contact