Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Slovaquie - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovaquie)

Date de naissance : , Považská Bystrica

Accueil Ivan ŠTEFANEC

Membre

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Membre suppléant

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
DROI
Sous-commission "Droits de l'homme"
D-UA
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Ukraine
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Dernières activités

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Commission
Questions écrites

Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures temporaires en ce qui concerne les documents des conducteurs délivrés par l'Ukraine (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Explications de vote écrites

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Assimilation de la violation des mesures restrictives de l’Union aux crimes visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) SK

07-07-2022
Explications de vote écrites

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex