Please fill this field
Pál CSÁKY Pál CSÁKY
Pál CSÁKY
Slovaquie

Date de naissance : , Šahy

8ème législature Pál CSÁKY

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja (Slovaquie)

Vice-président

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des pétitions
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des pétitions

Membre

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commission des pétitions
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Inde
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Commission des pétitions

Membre suppléant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Japon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Activités parlementaires principales

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union

23-11-2018 PETI_AD(2018)623689 PE623.689v02-00 PETI
Notis MARIAS

AVIS sur les options de l’Union européenne pour améliorer l’accès aux médicaments

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

AVIS sur le rapport annuel 2014 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union

22-04-2016 PETI_AD(2016)576696 PE576.696v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations

Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Coordination des régimes de sécurité sociale (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU

18-04-2019

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága, amelynek a legfontosabb elve a fogadó tagállambeli munkavállalóhoz viszonyított bármely megkülönböztetés tilalma. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése: jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. (A módszer lényege, hogy az adott tagállam nem biztosítja minden szülő számára egyaránt ugyanazokat az előnyöket, hanem a családi ellátás összegét a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam körülményeihez igazítva, a megélhetési költségek alapján számolja ki.) A családi ellátások indexálásával a más tagállamban, mondjuk Ausztriában dolgozó közép-európai, így például a szlovákiai magyar munkavállalók is rosszabbul járnának. Ezért ellenzem az indexálását, ezért az ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Gestion des déchets (B8-0231/2019) HU

04-04-2019

A parlamenthez az elmúlt időszakban sok, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos petíció érkezett az EU számos tagállamából. Modern életünk egyik negatív hozadéka a felhalmozott hulladék, ezért ezzel a témával uniós szinten, koordináltan is foglalkozni kell. A petíciók alapján készítette el a Petíciós Bizottság azt az állásfoglalást, amely azokra a nehézségekre, problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek tagállami szinten, a hulladék kezelése eltávolítása során jelentkeznek. Sajnálatos módon Szlovákia is azon érintett tagállamok közé tartozik, ahonnan érkeztek petíciók, hogy felhívják az EU figyelmét és segítséget kérjenek akár a veszélyesnek számító hulladék (Vereknye), vagy a tervezett hulladékégető (Párkány) kérdésében.
Az állásfoglalás felhívja a tagállamokat, hogy legyenek következetesek és tartsák be az uniós irányelvekben leírtakat. A dokumentum az oktatásra és nevelésre is kitér, mint fontos tényezőre a hulladékkezelés kérdésében, és a szemetelés megelőzésében. Támogattam a jelentést.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants (A8-0270/2018 - David Casa) HU

04-04-2019

Az irányelv célja minimumkövetelmények meghatározása, de tekintettel kell lennünk a szubszidiaritás elvére is, mivel a családjogi kérdések meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok nyújthatnak az irányelvben lefektetettnél kedvezőbb feltételeket. Úgy gondolom, hogy a tagállamokra kell bízni, hogy az irányelven túlmenően hogyan támogatják a nőket, a családokat. Az ellátási szintet úgy kell meghatározni a tagállamoknak, hogy erősítsék a szülői szabadság mindkét szülő általi igénybevételét. Támogatom, hogy a szülői szabadságot legfeljebb a gyermek 8 éves koráig ki lehessen venni és a gondozói szabadság intézményét is, de a részlet szabályokat itt is a tagállamoknak kell kidolgozniuk. A jelentést a szavazás során nem támogattam.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017)

***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

DÉCLARATION ÉCRITE sur les différences en matière de composition et de qualité entre les produits commercialisés sur les marchés de l'ouest et de l'est de l'Union européenne

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Caduque
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date d'ouverture : 09-05-2016
Échéance : 09-08-2016
Nombre de signataires : 141 - 28-07-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur les victimes de la criminalité

02-12-2015 P8_DCL(2015)0070 Caduque
Tomáš ZDECHOVSKÝ Lara COMI Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Tibor SZANYI Dita CHARANZOVÁ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Fabio DE MASI Pál CSÁKY Momchil NEKOV Maite PAGAZAURTUNDÚA
Date d'ouverture : 02-12-2015
Échéance : 02-03-2016
Nombre de signataires : 92 - 03-03-2016

DÉCLARATION ÉCRITE sur la sécurité de l'aviation et les vols dangereux d'avions militaires

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Caduque
Urmas PAET Heidi HAUTALA Anna FOTYGA Tunne KELAM Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Daniel DALTON Pavel SVOBODA Cecilia WIKSTRÖM Norica NICOLAI Krišjānis KARIŅŠ Milan ZVER Sandra KALNIETE Indrek TARAND Svetoslav Hristov MALINOV Jozo RADOŠ Dubravka ŠUICA Kaja KALLAS Marju LAURISTIN Tibor SZANYI Pavel TELIČKA Benedek JÁVOR Henna VIRKKUNEN Jussi HALLA-AHO Artis PABRIKS Ivan JAKOVČIĆ Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Mircea DIACONU Ilhan KYUCHYUK Jeppe KOFOD Kosma ZŁOTOWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Beata GOSIEWSKA Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Ian DUNCAN Daniel BUDA Patricija ŠULIN Bronis ROPĖ Hilde VAUTMANS
Date d'ouverture : 05-10-2015
Échéance : 05-01-2016
Nombre de signataires : 106 - 06-01-2016

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen