Please fill this field
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Suède - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suède)

Date de naissance : , Brännkyrka

Accueil Jytte GUTELAND

Membre

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-IR
Délégation pour les relations avec l'Iran

Membre suppléante

AFET
Commission des affaires étrangères
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis

Dernières activités

Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (suite du débat) SV

10-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-10(4-045-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Relever le défi mondial posé par la COVID-19: effets de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, le matériel et l'augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement (RC-B9-0306/2021, B9-0306/2021, B9-0307/2021, B9-0308/2021, B9-0309/2021, B9-0310/2021, B9-0311/2021) SV

09-06-2021
Explications de vote écrites

. – För oss Socialdemokrater är det självklart att EU och det internationella samfundet måste göra mer för att få ut vaccin i hela världen. Med återkommande rapportering om nya varianter och mutationer är det uppenbart att ingen är säker förrän alla är säkra.
Vi är också övertygade om att patenträtten är och har varit central för att snabbt få fram tillförlitliga och effektiva vaccin. Det är en princip vi vill värna och som kommer bli viktig när vi hanterar både denna och kommande pandemier. Vi avstod därför i omröstningen om ändringsförslaget om ett tillfälligt undantag för patenträtten inom ramen för diskussionen om TRIPS.
Istället har vi drivit på för att bredda resolutionen med ett flertal åtgärder som kommer göra större skillnad även på kort sikt. Den slutliga resolutionen uppmanade till att eliminera handelshinder, öka stödet till Covax, underlätta överföring av teknik och kunskap för vaccinproduktion och stöd till infrastruktur för distribution av vaccin ut i hela världen.
Detta paket av åtgärder kan göra skillnad för människor här och nu. Vi hoppas nu kunna fortsätta spela en konstruktiv roll i att hitta en tredje väg som får upp vaccinproduktionen utan att hota immaterialrätten.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Sur EP NEWSHUB

Ansvarslöst! https://t.co/cbMIwvzgH2 

Efter en veckas förhandlingar har den internationella sjöfarten inte kommit fram till mycket mer än business as usual när det gäller utsläppen. Det är alldeles för dåligt! https://t.co/98Mc8g7Zjy 

Contact

Bruxelles

Strasbourg