Please fill this field
Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Roumanie - Partidul Naţional Liberal (Roumanie)

Date de naissance : , Com. Românași

Accueil Daniel BUDA

Vice-président

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural

Membre

ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
DMER
Délégation pour les relations avec le Mercosur
DLAT
Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Membre suppléant

REGI
Commission du développement régional
JURI
Commission des affaires juridiques

Dernières activités

Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche (C9-0211/2020) RO

08-10-2020
Explications de vote écrites

Tratatul dintre Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind construirea și exploatarea de către concesionari privați a unei legături fixe pe sub Canalul Mânecii din 1986 a instituit o comisie interguvernamentală pentru supravegherea tuturor aspectelor referitoare la construirea și exploatarea legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii.
Până la încheierea perioadei de tranziție instituite prin Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, comisia interguvernamentală este autoritatea națională de siguranță competentă pentru legătura fixă pe sub Canalul Mânecii.
Pentru a asigura exploatarea sigură și eficientă a legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii, trebuie să existe o singură autoritate de siguranță responsabilă care să aplice același set de norme pentru întreaga infrastructură.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece scopul prezentei propuneri este de a împuternici Franța să negocieze un acord internațional cu Regatul Unit, pentru a asigura exploatarea sigură și eficientă a legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii după Brexit.

Production biologique: date d’application et certaines autres dates (C9-0286/2020) RO

08-10-2020
Explications de vote écrites

Regulamentul (UE) 2018/848 adoptat la 30 mai 2018, instituie un nou cadru de reglementare pentru a asigura buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește producția ecologică.
Recenta adoptare a Strategiei „De la fermă la consumator” identifică producția ecologică drept una dintre modalitățile de îndeplinire a cerințelor de creare a unui sistem alimentar durabil.
Pandemia de COVID-19 a creat circumstanțe extraordinare care impun adaptarea sectorului ecologic în ceea ce privește producția, comercializarea, controalele și comerțul internațional, care nu ar fi putut fi anticipată în mod rezonabil în momentul adoptării acestui Regulamentul.
Aceste circumstanțe extraordinare au un impact semnificativ asupra mai multor domenii vizate de Regulamentul (UE) 2018/848 și, prin urmare, este foarte probabil ca statele membre și operatorii din domeniul producției ecologice să nu fie în măsură să asigure implementarea și aplicarea corespunzătoare a regulamentului respectiv începând de la 1 ianuarie 2021.
Am votat în favoarea acestui raport considerand că în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne și pentru a se oferi securitate juridică tuturor operatorilor din domeniul producției ecologice, precum și pentru a se evita eventualele perturbări ale pieței, este necesar ca data aplicării anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) 2018/848 să fie amânată cu un an.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

Sur EP NEWSHUB

Prime Minister Ludovic Orban and his #French counterpart Jean Castex signed a new, updated, #ambitious roadmap, which #aims to strengthen #cooperation in the economic field, defense, energy, infrastructure, agriculture, communications and culture. https://t.co/LvTdnEuaIq 

60% of #Romanians are satisfied with the measures taken by the #EU to fight the #COVID pandemic, compared to 45% of the #European average. Romania is in the top of the Member States, after #Ireland in terms of the percentage of respondents #satisfied. https://t.co/aZ3cwGdJ9E 

The @Europarl_EN has adopted the new Common Agricultural Policy. #CAP aims to protect millions of #farmers all over Europe, to guarantee high-quality #food for all consumers, to keep #rural communities alive and to secure #jobs in the agri-food sector. https://t.co/S8pIb5VCJW 

Contact

Bruxelles

Strasbourg