Daniel BUDA
Daniel BUDA

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Roumanie - Partidul Naţional Liberal (Roumanie)

Date de naissance : , Com. Românași

Accueil Daniel BUDA

Vice-président

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural

Membre

DMER
Délégation pour les relations avec le Mercosur
DLAT
Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Membre suppléant

REGI
Commission du développement régional
JURI
Commission des affaires juridiques

Dernières activités

Déploiement progressif d’Eudamed, obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (C9-0010/2024) RO

25-04-2024
Explications de vote écrites

Propunerea de modificări punctuale în contextul Regulamentului (UE) 2017/745 și Regulamentului (UE) 2017/746 aduce în prim-plan două aspecte cruciale pentru sănătatea publică și buna funcționare a pieței dispozitivelor medicale în Uniunea Europeană. În primul rând, extinderea perioadei de tranziție pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (DIV-uri) este esențială pentru a evita posibilele penurii de produse, mai ales în ceea ce privește DIV-urile cu risc mare, folosite în testarea infecțiilor din donațiile de sânge sau de organe, sau pentru determinarea grupelor sanguine în scop de transfuzii. Această măsură asigură continuitatea furnizării acestor produse vitale pentru pacienți. În al doilea rând, introducerea treptată a sistemelor electronice integrate în baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed) reprezintă un pas semnificativ către îmbunătățirea transparenței și monitorizării dispozitivelor de pe piața UE. Utilizarea Eudamed va facilita accesul la informații esențiale despre dispozitivele medicale, crescând astfel încrederea utilizatorilor și contribuind la o mai bună gestionare a disponibilității acestor produse.
În ansamblu, am votat pozitiv, deoarece această propunere reprezintă un pas înainte către o mai bună protecție a sănătății pacienților, o funcționare mai eficientă a pieței și o mai mare transparență în domeniul dispozitivelor medicale în Uniunea Europeană.

Organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques (A9-0181/2024 - Daniel Freund) RO

25-04-2024
Explications de vote écrites

Deși se recunoaște importanța independenței, transparenței și responsabilității instituțiilor UE pentru legitimitatea democratică, acest acord propus nu atinge nivelul de ambiție necesar pentru a asigura un control etic adecvat al acestor instituții. Propunerea Comisiei este sub nivelul așteptat și nu oferă organismului de etică capacitatea necesară de a investiga și de a recomanda sancțiuni în cazul încălcărilor etice individuale. Mai mult, propunerea nu reușește să abordeze deficiențele evidente din cadrul actual al normelor etice fragmentate la nivelul instituțiilor, organismelor și agențiilor UE. Lipsa unei abordări unitare și a unor norme etice comune pentru toate instituțiile UE creează confuzie și incoerențe. În plus, există preocupări cu privire la resursele financiare necesare pentru funcționarea eficientă a organismului propus și pentru asigurarea independenței deplină a experților implicați. Costurile asociate consultării experților independenți pot limita accesul la aceste consultări și ar putea afecta eficacitatea organismului.
În ansamblu, propunerea actuală nu răspunde în mod satisfăcător la necesitatea unui organism de etică autentic și independent în cadrul Uniunii Europene. Prin urmare, am votat împotriva acestui acord și solicităm o revizuire mai ambițioasă și mai eficientă a normelor etice în cadrul UE.

État prévisionnel des dépenses et des recettes pour l'exercice 2025 - Section I - Parlement européen (A9-0180/2024 - Anna-Michelle Asimakopoulou) RO

25-04-2024
Explications de vote écrites

Propunerea de buget reflectă necesitatea de a menține și de a îmbunătăți activitățile principale ale Parlamentului European la cel mai înalt nivel. Cu o creștere de 5,21% față de bugetul precedent, propunerea asigură resursele necesare pentru ca Parlamentul să își îndeplinească responsabilitățile bugetare, legislative și de control în mod eficient și eficace. În al doilea rând, având în vedere estimările inflației în UE pentru anii următori, este esențial să se aloce resurse adecvate pentru a răspunde provocărilor economice și pentru a menține ritmul normal al activităților politice. Bugetul propus reflectă în mod corespunzător aceste estimări și asigură o creștere adecvată pentru a face față inflației și pentru a menține funcționarea eficientă a Parlamentului. În plus, propunerea de buget reprezintă un angajament față de reforma profundă inițiată pentru a îmbunătăți eficiența și funcționarea Parlamentului European, fiind crucială pentru consolidarea rolului instituțional al Parlamentului și pentru sporirea capacității sale de a exercita controlul democratic.
În concluzie, votul meu a fost pozitiv, fiind justificat de necesitatea de a asigura resursele necesare pentru a menține și îmbunătăți funcționarea eficientă a Parlamentului, în conformitate cu cerințele și provocările actuale și viitoare.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11E158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T13029
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex