Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Accueil Johan VAN OVERTVELDT

Président

BUDG
Commission des budgets

Membre

CPCO
Conférence des présidents des commissions
ECON
Commission des affaires économiques et monétaires

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
FISC
Sous-commission des affaires fiscales

Dernières activités

Résultats de la COP 26 à Glasgow (débat) NL

24-11-2021 P9_CRE-PROV(2021)11-24(3-036-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Procédure budgétaire 2022: projet commun (A9-0326/2021 - Karlo Ressler, Damian Boeselager) NL

24-11-2021
Explications de vote écrites

Het akkoord dat met de Raad werd bereikt voor de begroting voor 2022 bevat een aantal goede antwoorden op de uitdagingen voor het komende jaar. Zo is er een versterking van een aantal programma’s op gezondheidsvlak, onder meer voor het onderzoeksprogramma Horizon om ook op Europees vlak de strijd met de COVID-pandemie verder te voeren. De middelen voor onderzoek en ontwikkeling werden ook elders verhoogd, onder meer om KMO’s beter te kunnen ondersteunen. Deze uitgaven zijn de sleutel voor de modernisering van onze economieën en hebben ook op Europees vlak toegevoegde waarde.
Daarnaast bevat het akkoord een extra 25 miljoen Euro voor het grensbeheer- en visuminstrument, voor de bestrijding van de migratiecrisis aan de grenzen met Wit-Rusland, een dictatoriaal regime dat die migratiecrisis op schandelijke wijze misbruikt. Wat N-VA betreft is dit slechts een begin en moet er meer werk gemaakt worden om EU-middelen aan te wenden voor de opbouw en het onderhoud van een barrière aan onze buitengrenzen.
N-VA heeft voor het akkoord gestemd. N-VA is ook opgetogen dat de versterkingen voor de programma’s die uiteindelijk zijn weerhouden, gebaseerd zijn op de noden op het terrein en aan programma’s zijn toegekend die deze bijkomende middelen efficiënt kunnen absorberen.

Une stratégie pharmaceutique pour l’Europe (A9-0317/2021 - Dolors Montserrat) NL

24-11-2021
Explications de vote écrites

In november vorig jaar stelde de Europese Commissie een farmaceutische strategie voor. De voorliggende parlementaire resolutie vormt een reactie hierop. De tekst bevat zeker positieve elementen zoals de nadruk op onderzoek en innovatie, strategische autonomie, de strijd tegen antimicrobiële resistentie, het belang van KMO’s en het belang van deze sector voor de Europese economie.
Toch bevat de tekst voor de N-VA een aantal zorgwekkende punten. Ten eerste inzake subsidiariteit: zo behoort de prijszetting en terugbetaling van geneesmiddelen tot de bevoegdheid van de lidstaten. De tekst is minstens inconsistent op dit punt. Bepaalde paragrafen (bv. §70) erkennen de bevoegdheid van de lidstaten, terwijl andere (bv. §21) oproepen tot een Europees kader terzake. Verder strookt het standpunt van het Europees parlement inzake de bescherming van intellectuele eigendomsrechten soms niet met het N-VA-standpunt. Ook bij de verwelkoming van HERA en de vraag naar een Europees pendant van het Amerikaanse BARDA maken wij voorbehoud.
In het algemeen vinden wij dat de tekst te staatsgericht is, te weinig rekening houdt met de gezondheidsdoelstellingen bepaald door de lidstaten en de middelen niet op de meest efficiënte manier inzet. Om al deze redenen heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex