Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Accueil Johan VAN OVERTVELDT

Président

BUDG
Commission des budgets

Membre

CPCO
Conférence des présidents des commissions
ECON
Commission des affaires économiques et monétaires

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
FISC
Sous-commission des affaires fiscales

Dernières activités

Mise en œuvre des directives sur la qualité de l'air ambiant (A9-0037/2021 - Javi López) NL

25-03-2021
Explications de vote écrites

Luchtvervuiling blijft een gigantisch probleem, dat een grensoverschrijdende aanpak met inspanningen van alle sectoren behoeft.
Het voorliggende uitvoeringsverslag biedt een grondige analyse van de stand van zaken en bevat heel wat goede elementen. Zo besteedt het terecht veel aandacht aan het belang een goed monitoringnetwerk. Meten is weten en vormt de basis voor verdere actie. Vergelijkbare gegevens zijn daarbij essentieel.
De realiteit is dat bijna alle lidstaten kampen met enorme uitdagingen om de bestaande Europese normen te halen, laat staan de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitvoering en handhaving van de bestaande regels is daarom de eerste stap. De N-VA staat open voor een evolutie in de richting van meer ambitieuze normen, net als de Raad in zijn conclusies van maart 2020. Het parlement kiest echter voor de vlucht vooruit en wijst zelfs amendementen af die vragen om ook naar de praktische uitvoerbaarheid te kijken.
Verkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling. Wij vinden het dan ook opmerkelijk dat een meerderheid van het parlement zich kant tegen alternatieven, uiteenlopend van elektrificatie en lng tot waterstof.
Om deze redenen heeft de N-VA zich van stemming onthouden bij de eindstemming. Dit doet geen afbreuk aan onze blijvende inspanning om in praktijk verder te werken aan een betere luchtkwaliteit.

Stratégie de l’Union pour un tourisme durable (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) NL

25-03-2021
Explications de vote écrites

De coronapandemie houdt de wereld nu al een jaar in haar greep. De crisis treft de hele samenleving en economie, ook het toerisme. De toerismesector is goed voor ruim 11 procent van de totale werkgelegenheid en 10 procent van het bruto binnenlands product van de EU en is daarom een erg belangrijke economische speler. Steun- en herstelmaatregelen zijn dus ook voor deze sector essentieel, en wel op verschillende niveaus.
Het voorliggende verslag bevat goede voorstellen voor een duurzame toekomst van de toerismesector. Met andere voorstellen is de N-VA het echter absoluut oneens. Zo pleit het Europees Parlement ervoor om van toerisme een gedeelde bevoegdheid te maken, een allesomvattend Europees toerismebeleid te ontwikkelen met een eigen begrotingslijn en als kers op de taart, een Europees agentschap voor toerisme. Toerisme en de promotie van de eigen regio of lidstaat is toch bij uitstek een taak die toebehoort aan de lidstaten. Volgens het Europees verdrag is toerisme een aanvullende bevoegdheid. De N-VA is allesbehalve vragende partij om dit te wijzigen. Verder heeft de EU geen nood aan een Europees toerismeagentschap. Wel aan reisagentschappen die weer op volle toeren kunnen draaien. Een turbo op de vaccinaties om deze pandemie zo snel mogelijk te overwinnen is vandaag de beste stimuleringsmaatregel voor de toerismesector.

Contact

Bruxelles

Strasbourg