Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Accueil Johan VAN OVERTVELDT

Président

BUDG
Commission des budgets

Membre

CPCO
Conférence des présidents des commissions
ECON
Commission des affaires économiques et monétaires

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
FISC
Sous-commission des affaires fiscales

Dernières activités

Crise sociale et crise de l'emploi dans la pandémie de COVID-19 et réponse de l'UE dans le plan de relance et le CFP (débat) NL

20-01-2021 P9_CRE-PROV(2021)01-20(3-189-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Révision des orientations du réseau transeuropéen de transport (A9-0251/2020 - Jens Gieseke) NL

20-01-2021
Explications de vote écrites

De Commissie werkt aan een herziening van de richtsnoeren inzake het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Met de voorliggende resolutie maakt het Europees parlement zijn aandachtspunten duidelijk. De toegevoegde waarde van de gemeenschappelijke vervoersruimte kan nauwelijks worden overschat. De COVID-19-pandemie bevestigt de rol en het belang van grensoverschrijdende vervoersverbindingen als echte levensaders voor de Europese economie. Een efficiënt en toekomstgericht TEN-T is cruciaal voor de interne markt en het concurrentievermogen. In de transportcommissie had ik zelf een flink aantal amendementen ingediend, waarvan de meeste ook zijn opgenomen in de finale tekst. Ten eerste is het essentieel dat het TEN-T niet enkel focust op nieuwe infrastructuur, maar ook op modernisering en opwaardering van bestaande delen van het netwerk zodat het toekomstbestendig is. Adequate financiering is cruciaal. Verder is het heel belangrijk dat het rapport scheepvaartverbindingen op gelijke voet plaatst met verbindingen over land en dat de belangrijke rol van havens als strategische knooppunten, clusters van vervoerwijzen maar ook als hubs voor energie, industrie en blauwe economie wordt erkend. Het rapport belicht ook terecht de geopolitieke noodzaak om strategische infrastructuur te beschermen. Tenslotte is ook mijn oproep voor voldoende veilige en beveiligde parkeerterreinen voor vrachtwagens opgenomen. Om deze redenen steunen wij het verslag.

Contact

Bruxelles

Strasbourg