Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Accueil Johan VAN OVERTVELDT

Président

BUDG
Commission des budgets

Membre

CPCO
Conférence des présidents des commissions
ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
D-CA
Délégation pour les relations avec le Canada

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
FISC
Sous-commission des affaires fiscales

Dernières activités

Faillite de la Silicon Valley Bank et implications pour la stabilité financière en Europe (débat) EN

15-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-15(3-171-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques 2023 (A9-0044/2023 - Irene Tinagli) NL

15-03-2023
Explications de vote écrites

N-VA steunt dit rapport over het Europees Semester. Het legt immers de juiste klemtonen: schuldreductie en groeigerichte hervormingen zijn absoluut nodig. We onderschrijven daarenboven volledig de boodschap dat de eventueel herziene begrotingsregels voldoende voorspelbaar moeten zijn en dat de effectiviteit zal afhangen van hun afdwingbaarheid en de mate waarin de Commissie ze ook daadwerkelijk afdwingt bij miskenning ervan.
We steunen de verwijzing naar de Parlementspositie van 16 februari 2023 met betrekking tot het voorgestelde Soevereiniteitsfonds evenwel niet. De EU heeft immers geen nood aan nieuw geld, maar wel aan betere, minder stringente regelgeving.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex