Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Mortsel

Accueil Johan VAN OVERTVELDT

Président

BUDG
Commission des budgets

Membre

CPCO
Conférence des présidents des commissions
ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
D-CA
Délégation pour les relations avec le Canada

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
FISC
Sous-commission des affaires fiscales

Dernières activités

Directive sur les énergies renouvelables (A9-0208/2022 - Markus Pieper) NL

14-09-2022
Explications de vote écrites

De N-VA onderschrijf de noodzaak van een duurzame transitie. Naar aanleiding van de huidige energiecrisis en geopolitieke onrust is het terugschroeven van onze energieconsumptie en efficiënter omgaan met energie alleen maar belangrijker geworden. Het halen van deze doelstellingen moeten volgens ons echter gaan om meer dan alleen maar een duurzame transitie. De Europese Commissie kwam met een ambitieus voorstel, dat in het kader van ons doel van energie-onafhankelijkheid van Rusland, en het bijhorende RePowerEU plan, enkel ambitieuzer is geworden. Zo zijn indicatieve richtlijnen veranderd in bindende nationale doelstellingen en is de reductie van 9% naar 14,5% gegaan.
Momenteel is het voor ons prioritair om op een kostenefficiënte manier onze energieconsumptie te kunnen reduceren. Volgens ons dwingen deze bindende nationale doelstellingen tot het nemen van niet kostenefficiënte energie-efficiëntiemaatregelen. Ook zijn we van mening dat deze bindende maatregelen de verschillen in de nationale energiemarkten onvoldoende reflecteert.
Het is essentieel dat het klimaatbeleid niet leidt tot een verhoogde energiefactuur voor gezinnen en bedrijven. Om bovenstaande redenen heeft de N-VA tegen dit dossier gestemd.

Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général - exercice 2023 (débat) NL

13-09-2022 P9_CRE-PROV(2022)09-13(2-363-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Règlement sur la déforestation (A9-0219/2022 - Christophe Hansen) NL

13-09-2022
Explications de vote écrites

Bossen zijn van onmiskenbaar belang in onze samenleving. Ze hebben de capaciteit om koolstof op te slaan, dragen bij aan een beter klimaat en luchtkwaliteit, en zorgen voor biodiversiteit. Ook hebben bossen een economische dimensie. Zo zorgen ze voor onder andere houtproductie, papier en recreatie.
N-VA is een sterke voorstander van een duurzame aanpak die ontbossing en verlies van biodiversiteit vermijdt. De consumptie van producten die rechtstreeks bijdragen aan deze ontbossing, soms met een schending van mensenrechten tot gevolg, moeten we vermijden.
De N-VA staat achter het voorstel van de Commissie, dat volgens ons ambitieus en realistisch is. Een uitbreiding van dit voorstel naar financiële markten is voor ons jammer genoeg een brug te ver. De link tussen malafide praktijken en financiële producten is in de praktijk zeer moeilijk te leggen. Een directe inmenging in de financiële markten heeft negatieve effecten op de consument en oefent zeer veel druk uit op een sector die in de huidige omstandigheden al onder veel druk staat.
Om die reden heeft de N-VA zich onthouden voor dit dossier.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U012
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02041
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex