Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Groupe Renew Europe

Membre

Estonie - Eesti Reformierakond (Estonie)

Date de naissance : , Tallinn

Accueil Urmas PAET

Vice-président

AFET
Commission des affaires étrangères

Membre

SEDE
Sous-commission "sécurité et défense"
D-CL
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Chili
DASE
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE)
DLAT
Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine

Membre suppléant

INTA
Commission du commerce international
INGE
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Dernières activités

Donner forme à la politique d’éducation numérique (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) ET

25-03-2021
Explications de vote écrites

Toetasin. COVID-19 kriisi tõttu haridus- ja kooliasutuste sulgemine on mõjutanud ligi 1,6 miljardit õpilast enam kui 190 riigis ning mõjutab veel siiani umbes 60% õpilastest kogu maailmas. Kriisihetkel sai digiõppest hädavajadus ning võimalus haridusetöö jätkamiseks. Uus olukord tõi välja vajaduse arendada euroopaülest digiõpet. Üleminek digiõppele on olude sunnil toimunud kiirustades ja on kaasa toonud varasemate mahajääjate veelgi suurema mahajäävuse. Paljudes riikides on olnud probleeme ka digiõppe võimaluste loomise ja tagamisega, mistõttu on suur hulk koolilastest jäänud ilma ühegi õppevormita. Resolutsioon kutsub üles 2018. aastal loodud digiõppe tegevuskava uuendamise.

Les effets des déchets marins sur la pêche (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud) ET

25-03-2021
Explications de vote écrites

Toetasin. Mereprügi mõju kalandusele ja kliima tasakaalule on väga suur. Et taastada mere ja ranniku ökosüsteemide hea tervis, on väga oluline mereprügi probleemi kontrolli all hoidmine ja lahendamine. Mereprügi teke on otseselt seotud ka maismaaga ja probleemi lahendamine nõuab süsteemset käsitlemist. Pinnal ujuvate jäätmete mass moodustab vaid 1% ookeani visatud plastist. Ookeani hoovuste tõttu kandub mereprügi ka kõikjale maailmas, ohustades nii väikeseid eraldatud saari ja rannikualasid, kes ei ole valmis end tekkinud olukorra vastu tõhusalt kaitsma. Mereprügi mõju kalastustegevusele moodustab 1-5% kalapüügikuludest - tekkinud prügi tõttu võivad kalurid sattuda õnnetustesse või tahtmatult kinni püüda midagi ohtlikku, tegeledes nii pidevalt oma püügivahendite puhastamisega ja saagi eraldamisega prügist.

Politique de cohésion et stratégies régionales en matière d’environnement dans la lutte contre le changement climatique (A9-0034/2021 - Tonino Picula) ET

25-03-2021
Explications de vote écrites

Toetasin. 21. sajandi üheks peamiseks väljakutseks on kliimamuutused. Ühtekuuluvuspoliitika on suurim ja kõige olulisem investeerimisvahend Euroopas ning on seega ka kliimamuutuste vastu võitlemisel väga tähtsal kohal. Euroopa rohelise kokkuleppe raames on seatud eesmärgiks saavutada hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalne Euroopa. Resolutsioon rõhutab, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on vaja võtta selge poliitiline kohustus kliimaeesmärkide saavutamiseks ning kutsub üles suuremale sidususele EL ühtekuuluvuspoliitika ja teise programmide vahel.

Urmas PAET
Urmas PAET

Sur EP NEWSHUB

The Radio Free Europe/Radio Liberty news website in Moscow said it was urgently appealing to Europe’s highest rights court to stop Russia from heavily fining the media outlet for hundreds of alleged infractions. https://t.co/359ldXspKD 

The EU and US jointly called on lawmakers in Georgia to sign on to a compromise agreement to resolve a protracted political crisis in #Georgia. https://t.co/JLHrTDlQ6a 

Tänasest on https://t.co/vYXwbiCE9M  võimalik annetust tehes soetada rallipartide numbreid. 1. juuni #Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatus, mille eesmärk on toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid. Me saame aidata. https://t.co/3bdsjjjNH8 

Contact

Bruxelles

Strasbourg