Urmas PAET
Urmas PAET

Groupe Renew Europe

Membre

Estonie

Date de naissance : , Tallinn

Accueil Urmas PAET

Dernières activités

Organisme interinstitutionnel chargé des normes éthiques (A9-0181/2024 - Daniel Freund) ET

25-04-2024
Explications de vote écrites

Toetasin. On väga oluline, et on eetikaorgan, mis parandaks ELi institutsioonide vastutust. Eetikakogu töötab välja, ajakohastab ja tõlgendab ühtseid eetilise käitumise standardeid ning avaldab aruandeid selle kohta, kui kaugele need standardid on igas institutsioonis vastu võetud. Komisjoni, nõukogu, parlamenti ning teisi osalevaid institutsioone ja asutusi esindab üks juhtorganis istuv kõrgem liige, juhtorgani eesistuja on vahelduv ja osapooled, alustades Euroopa Parlamendist, vahetavad seda igal aastal. Asutust toetavad viis sõltumatut eksperti, kellega lepinguosaline võib huvide deklaratsioonide või muude kirjalike deklaratsioonide (sealhulgas lobikoosolekute, kingituste või kolmandate isikute kutsete) asjus konsulteerida.

Informations préalables sur les passagers: renforcer et faciliter les contrôles aux frontières extérieures (A9-0409/2023 - Jan-Christoph Oetjen) ET

25-04-2024
Explications de vote écrites

Toetasin. Kõnealuse määrusega asendatakse direktiiv 2004/82/EÜ, ajakohastades kehtivat õigusraamistikku seoses eelteabega, mille eesmärk on hõlbustada välispiirikontrolli, võidelda ebaseadusliku sisserände vastu ja suurendada sisejulgeolekut. Kuigi direktiiv 2004/82/EÜ on piirikontrolli parandamisel osutunud tõhusaks, on selle riigiti erinev kohaldamine tekitanud ebakõlasid, mida tasandatakse nüüd komisjoni ettepanekuga uute reeglite kohta.

Informations préalables sur les passagers: prévention et détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, et enquêtes et poursuites en la matière (A9-0411/2023 - Assita Kanko) ET

25-04-2024
Explications de vote écrites

Toetasin. Ettepaneku eesmärk on parandada piirikontrolli ja võidelda ebaseadusliku sisserände vastu. Sellega nõutakse, et liikmesriigid kehtestaksid lennuettevõtjatele kohustuse edastada välispiiril isikute kontrollimise eest vastutavate asutuste nõudmisel teavet nende poolt veetavate reisijate kohta. Eelteabe direktiiv ei kehtesta liikmesriikidele kohustust nõuda andmete edastamist. Eelteabe direktiiv sisaldab avatud loetelu nende andmete kategooriatest, mida liikmesriigid võivad taotleda. Eelteabe direktiiv on üldiselt kavandatud piirijulgeoleku tõhustamise vahendina, kuid see võimaldab liikmesriikidel kasutada kogutud isikuandmeid ka õiguskaitse eesmärkidel.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
03M057
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M01068
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex