Please fill this field
Hilde VAUTMANS Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Groupe Renew Europe

Membre

Belgique - Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgique)

Date de naissance : , Sint-Truiden

Accueil Hilde VAUTMANS

Membre

AFET
Commission des affaires étrangères
FEMM
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre suppléante

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Dernières activités

Stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique (B9-0305/2021) NL

10-06-2021
Explications de vote écrites

De EU-strategie inzake cyberbeveiliging doelt op het versterken van de Europese collectieve weerbaarheid tegen cyberdreigingen en het bevorderen van een omgeving dat betrouwbare diensten en digitale instrumenten voor burgers en bedrijven voorziet. In tijden van toenemende digitalisering is het opbouwen van operationele capaciteit om cyberdreigingen te voorkomen en/of af te schrikken broodnodig. Een mondiale en open cyber space dat veilig is, is het einddoel. Omdat er zich vaak cyberincidenten voordoen, ook in België, zij het bij privébedrijven of overheidsinstellingen, stemde ik voor een resolutie dat de Europese cyberstrategie versterkt.

Situation de l’état de droit dans l’Union européenne et application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) NL

10-06-2021
Explications de vote écrites

Het conditionaliteitsregime ter bescherming van de EU-begroting ten aanzien van lidstaten die de rechtsstaat uithollen, trad op 1 januari in werking, maar werd tot op vandaag nog steeds niet toegepast, ook niet sinds de laatste resolutie waarin het Parlement opriep om dit wel te doen en dit, vóór 1 juni. Ondertussen is deze deadline al even verstreken. Wij willen dan ook de Commissie voor het Europees Hof van Justitie dagen wegens het niet nakomen van haar wettelijke verplichtingen. De onwil die de Commissie nu toont om het conditionaliteitsregime toe te passen, getuigt werkelijk van grove nalatigheid. De Commissie is verantwoordelijk om na te gaan of de regels worden nageleefd en moet ook procedures opstarten en maatregelen nemen daar waar de EU-begroting in gedrang komt. In het geval van Hongarije bijvoorbeeld had men het mechanisme al lang moeten toepassen. In tegenstelling daarvan gaan ze mee in de vertragingsspelletjes van Orban om de toepassing ervan over de nationale verkiezingen in het land te lichten en gaat de Commissie plots overbodige richtlijnen uitwerken. De situatie is klaar en duidelijk: er moet nu iets gebeuren, niet morgen. Daarom stemde ik voor de resolutie.

Hilde VAUTMANS
Hilde VAUTMANS

Sur EP NEWSHUB

Nothing new, but this shows once again that Carrie Lam is a puppet of Beijing. How can you deny that this is an attack on press freedom in #HongKong? What will the #EU do to condemn this? Read my questions to HR/VP @JosepBorrellF below 👇 https://t.co/ps9zMuXwdn  https://t.co/6tOESljWEa 

The recently adopted anti-LGBTIQ law in Hungary is unacceptable! We @LGBtIintergroup tabled an oral question to @EU_Commission for the July plenary. Hungary must end the breaches of #EU law and #LGBTI inequality. Which measures shall the Commission take? https://t.co/MX5xKsz84h 

23 (!) infringement procedures of @EU_Commission against member states for the non-implementation of #EU directive on child sexual abuse. While about 1 in 5 children are victims of some form of sexual violence… Time to fully implement it & make the EU centre on #CSA a reality! https://t.co/0mB5BQXr5n 

Contact

Bruxelles

Strasbourg