Czesław HOC
Czesław HOC
Pologne

Date de naissance : , Jelenin

8ème législature Czesław HOC

Groupes politiques

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre

Partis nationaux

  • 27-11-2015 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Pologne)

Membre

  • 16-12-2015 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
  • 17-12-2015 / 18-01-2017 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'emploi et des affaires sociales

Membre suppléant

  • 15-12-2015 / 16-12-2015 : Commission de l'emploi et des affaires sociales
  • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Commission de la pêche
  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec les pays d'Amérique centrale
  • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de la pêche

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif

Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union

27-09-2018 EMPL_AD(2018)623789 PE623.789v02-00 EMPL
Neoklis SYLIKIOTIS

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Montée des violences néofascistes en Europe (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) PL

25-10-2018

. – Zdecydowanie sprzeciwiam się agresji i aktom nienawiści, a zwłaszcza przemocy fizycznej w życiu społecznym i politycznym. Mój kraj – Polska, od zawsze sprzeciwiał się obydwu totalitaryzmom, a Polacy za walkę z nimi zapłacili najwyższą cenę. Uważam jednak, iż tego typu rezolucja nie powinna stać się pretekstem do osiągania celów politycznych w starciu pomiędzy skrajną lewicą i prawicą. Nie akceptuję jednostronnych, wybiórczo dobranych przykładów z Polski, często o charakterze prowokacji, fałszujących obraz mego kraju. Zawsze uważałem, że nadmierna polityczna ingerencja w sprawy suwerennych państw jest sprzeczna z wartościami głoszonymi przez Unię Europejską. W związku z powyższym głosowałem przeciw tej rezolucji. Pragnę podkreślić iż, zarówno w rezolucji, jak i w poprawkach przywołuje się przykłady bez szerszego kontekstu, czego dowodem jest poprawka nr 2 sugerująca jakoby 11 listopada w Marszu Niepodległości uczestniczyło 60 000 demonstrantów głoszących ksenofobiczne hasła. Sprzeciwialiśmy się takiej narracji w wydaniu Guya Verhofstadta i sprzeciwiamy się jej także teraz, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się święta 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podejmowanie działań w walce z jakimkolwiek ekstremizmem czy przemocą to wyłączna kompetencja państw członkowskich i na przykładzie chociażby Polski widać, iż nie ma przyzwolenia na wszelkie próby promowania faszyzmu czy komunizmu, co wielokrotnie podkreślał minister Brudziński.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen