Please fill this field
Pär HOLMGREN Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Groupe des Verts/Alliance libre européenne

Membre

Suède - Miljöpartiet de gröna (Suède)

Date de naissance : , Gävle

Accueil Pär HOLMGREN

Membre

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
D-RU
Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
ANIT
Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis
D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Dernières activités

Proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) SV

16-09-2020
Explications de vote écrites

Exceptionella tider kräver exceptionella åtgärder. Därför röstade vi miljöpartister idag för resolutionen om EU:s egna medel. Vi behöver se över alla möjliga alternativ som finns tillgängliga för en solidarisk och hållbar lösning av de dubbla kriser vi står inför: den ekonomiska och sociala kris som coronapandemin medfört och den allvarliga klimatkris som hotar hela vår planet. Alla alternativ måste ligga på bordet, inklusive det som tar emot för oss som svenskar att rösta för.
EU kommer att spela en viktig roll i att lösa båda dessa kriser. Genom att på europeisk nivå mobilisera de enorma investeringar som krävs kan vi vända den ekonomiska utvecklingen och möta klimatkrisen. Men då behöver vi resurser på EU-nivå. Utan finansiella muskler, inga lösningar.
Genom nya inkomstkällor kan vi investera mer i en grön och socialt rättvis omställning för hela Europa. Samtidigt skulle nya EU-inkomster kunna bidra till att hålla nere medlemsavgifterna. Enskilda styrmedel som utsläppshandeln kommer dessutom bidra till ökade utsläppsminskningar. Med en justeringsmekanism för koldioxid kan vi förmå andra länder att anta skarpare klimatlagstiftning. Samtidigt som europeisk industri får bättre förutsättningar att konkurrera med företag i länder som har bristande klimatlagstiftning. Det är vad vi röstade för idag.

Situation en Biélorussie - Situation au Liban - Situation en Russie, empoisonnement d’Alexeï Navalny (débat) SV

15-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-15(2-137-0000)
Contributions aux débats en séance plénière
Pär HOLMGREN
Pär HOLMGREN

Sur EP NEWSHUB

RT @ParHolmgren: Just nu händer något viktigt för våra möjligheter att lyckas med klimatmålen. Marknaden börjar förstå att det är olönsamt att investera i infrastruktur för fossil energi. Bra analys nedan. https://t.co/IhIkvX98xZ 

Just nu händer något viktigt för våra möjligheter att lyckas med klimatmålen. Marknaden börjar förstå att det är olönsamt att investera i infrastruktur för fossil energi. Bra analys nedan. https://t.co/IhIkvX98xZ 

RT @Rebeckalemoine: JAAAAA!!!! TACK alla som har kämpat mot Preem och för Parisavtalet! 💚Tack @naturskyddsf @greenpeaceSE @FFF_Sweden @GretaThunberg och alla som på olika sätt kämpat för detta! UNDERBART, nu firar vi!!!💃🏻🕺🏼 https://t.co/AW3jNX24eG 

Contact

Bruxelles

Strasbourg