Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Suède - Moderaterna (Suède)

Date de naissance : , Stockholm

Accueil Arba KOKALARI

Membre

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
FEMM
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis

Membre suppléante

AFET
Commission des affaires étrangères
D-BY
Délégation pour les relations avec la Biélorussie
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Dernières activités

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés - demande EGF/2023/002 BE/Makro - Belgique (A9-0351/2023 - Petri Sarvamaa) SV

22-11-2023
Explications de vote écrites

Globaliseringsfonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Moderaterna anser dock att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt, och motsätter sig därför fonden som sådan. Däremot kommer vi inte att ta strid mot enskilda utbetalningar så länge fonden existerar.

Mise en œuvre du programme "Corps européen de solidarité" 2021-2027 (A9-0308/2023 - Michaela Šojdrová) SV

21-11-2023
Explications de vote écrites

Moderaterna anser att det är bra att EU möjliggör för fler unga att delta i voluntärarbete genom den Europeiska solidaritetskåren och stödjer flera av de åtgärder som föreslås i betänkandet. Dock kräver betänkandet en fördubblad budget av det aktuella programmet. Med anledning av detta valde Moderaterna att avstå i voteringen.

Règles communes visant à promouvoir la réparation des biens SV

20-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-20(1-165-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F353
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08069
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex