Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Groupe Renew Europe

Membre

Croatie - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Croatie)

Date de naissance : , Koper

Accueil Valter FLEGO

Vice-président

D-ME
Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Monténégro

Membre

ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Membre suppléant

TRAN
Commission des transports et du tourisme
AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
D-RS
Délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie

Dernières activités

Recommandation au Conseil, à la Commission et au VP/HR concernant les relations avec la Biélorussie (A9-0167/2020 - Petras Auštrevičius) HR

21-10-2020
Explications de vote écrites

Glasao sam za Preporuku Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom (A9-0167/2020). Europski parlament Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku preporučuje da snažno podupiru odluku EU-a i njegovih država članica da ne priznaju lažne rezultate izbora koje je objavilo bjelorusko središnje izborno povjerenstvo (CEC) zbog velike sumnje u pravednost izbora, da Aleksandra Lukašenka ne priznaju kao legitimnog predsjednika zemlje nakon isteka njegova tekućeg mandata najkasnije 5. studenoga 2020. te da ga pozovu da poštuje odluku bjeloruskog naroda i mirno odstupi s vlasti. Također preporučuje da pozovu sve države članice da osude izborne prijevare, gušenje oporbe i civilnog društva, ograničenja ljudskih prava, slobode izražavanja i slobode medija te kršenje temeljnih demokratskih vrijednosti i vladavine prava i da ustraju u tome da će takav razvoj događaja imati negativan učinak na odnose EU-a i Bjelarusa. Europski parlament preporučuje i da jednostrano podupiru bjeloruski narod u njihovim legitimnim zahtjevima za novim, slobodnim i poštenim izborima koji se moraju održati što je prije moguće pod nadzorom OESS-a i neovisnih međunarodnih promatrača.

Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la 10e procédure d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des armes nucléaires et du désarmement nucléaire (A9-0020/2020 - Sven Mikser) HR

21-10-2020
Explications de vote écrites

Glasao sam za Preporuku Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pripremi postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2020. godine, kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja (A9-0020/2020). Europski parlament preporučuje Vijeću i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da ponovno istaknu da su učinkoviti multilateralizam i međunarodni poredak utemeljen na pravilima preduvjet za borbu protiv širenja nuklearnog oružja, da ponovno potvrde da je NPT temelj režima za neširenje nuklearnog oružja i razoružanje i nezamjenjiv okvir za održavanje i jačanje mira i sigurnosti diljem svijeta te da da ponovno potvrde punu potporu EU-a i njegovih država članica NPT-u i njegovim trima stupovima neširenja oružja, razoružanja i miroljubive upotrebe nuklearne energije. Također preporučuje da Vijeće bez odgađanja donese odluku kojom se formalizira zajedničko stajalište EU-a u pogledu Revizijske konferencije NPT-a. Europski parlament dodatno poručuje da apeliraju na države stranke da učine sve što je u njihovoj moći kako bi postigle daljnji napredak u procesu kontrole oružja i nuklearnog razoružanja te da apeliraju na SAD i Rusiju da povećaju uzajamno povjerenje u svrhu nastavka dijaloga o mogućim načinima izgradnje novih odnosa u pogledu kontrole oružja.

Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen (A9-0188/2020 - Tomáš Zdechovský) HR

20-10-2020
Explications de vote écrites

Glasao sam za Odluku Europskog parlamenta o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC), kojom Europski parlament odbija dati razrješnicu glavnom tajniku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora za izvršenje proračuna Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za financijsku godinu 2018. Europski parlament ističe da je posebno važno dodatno ojačati demokratski legitimitet tijela Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima. Rezolucija koja je sastavni dio Odluke također ističe kako Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta očekuje da ga Europski gospodarski i socijalni odbor na temelju ishoda i preporuka istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) obavijesti o mjerama koje su poduzete kako bi se ispravile nepravilnosti, nakon što je OLAF u svojem izvješću iz siječnja 2020. zaključio da je tadašnji predsjednik Skupine i Odbora bio odgovoran za uznemiravanje dvoje članova osoblja, neprikladno ponašanje (teška povreda dužnosti) prema jednom članu Odbora i jednom članu osoblja te kršenje pravila u odnosu prema drugim članovima osoblja koji rade u tajništvu Skupine.

Contact

Bruxelles

Strasbourg