Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Belgique - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgique)

Date de naissance : , Oudenaarde

Accueil Cindy FRANSSEN

Vice-présidente

D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Membre

EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
SANT
Sous-commission de la santé publique

Membre suppléante

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
FEMM
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
D-CA
Délégation pour les relations avec le Canada

Dernières activités

Mercure: amalgames dentaires et autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation (A9-0002/2024 - Marlene Mortler) NL

10-04-2024
Explications de vote écrites

Jarenlang werd tandheelkundig amalgaam gebruikt in vullingen. Amalgaam bestaat echter voor de helft uit kwik, een zeer schadelijke stof die negatieve effecten heeft op de voortplanting, schadelijk is bij het inademen en nefast is voor het milieu. Tandheelkundig amalgaam is op dit moment nog goed voor het grootste gebruik van kwik in de EU, met een jaarlijks gebruik van 40 ton. Via deze vullingen komt kwik dus nog steeds vrij in ons lichaam en in onze omgeving. Wegens de negatieve gezondheidseffecten is het gebruik ervan al verboden bij zwangere vrouwen en kinderen onder de twaalf jaar. Het akkoord dat we vandaag goedkeuren zal dit verbod uitbreiden naar de brede bevolking in de hele EU. Behoudens enkele uitzonderingen voor landen die bijvoorbeeld nog geen terugbetalingssysteem voor andere vullingen hebben, moet het tegen 1 januari 2025 gedaan zijn met het gebruik van kwikhoudende vullingen. Dit is goed nieuws voor zowel de volksgezondheid als ons milieu. Ik steun het akkoord dan ook volmondig.

Renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs (A9-0313/2023 - Bas Eickhout) NL

10-04-2024
Explications de vote écrites

Vandaag zijn zware voertuigen verantwoordelijk voor meer dan 25% van de totale broeikasgasemissies van wegtransport, wat neerkomt op 6% van de totale Europese broeikasgasuitstoot. Wanneer we onze klimaatdoelstellingen willen halen, moeten deze cijfers naar beneden, vooral door het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het akkoord dat we vandaag goedkeuren, doet dit. Tegen 2040 moet de uitstoot van grote vrachtwagens met 90% dalen. Om die doelstelling te halen, voeren we ook tussentijdse doelstellingen in voor 2030 (45%) en 2035 (65%). Nieuwe stadsbussen moeten tegen 2035 volledig emissievrij zijn. Welke rol CO2-neutrale brandstoffen in zwaar wegvervoer kunnen spelen zal door de Europese Commissie onderzocht worden tegen 2027. Zo zullen beslissingen hierover in de toekomst gebaseerd zijn op robuuste wetenschappelijke cijfers. Naast de strijd tegen de klimaatverandering vormt het verminderen van uitstoot ook een belangrijke maatregel voor het beschermen van de volksgezondheid dankzij gezondere lucht. Het akkoord kon daarom dan ook op mijn volle steun rekenen.

Code de l’Union relatif aux médicaments à usage humain (A9-0140/2024 - Pernille Weiss) NL

10-04-2024
Explications de vote écrites

De doelstelling van deze herziening van de farmaceutische regelgeving is om te zorgen voor werkbare, beschikbare en betaalbare geneesmiddelen, overal in de Europese Unie. Om die beschikbaarheid en betaalbaarheid te garanderen en tegelijk voldoende innovatie aan te moedigen binnen de Europese grenzen, hebben we een goed uitgebalanceerd akkoord nodig. De richtlijn die we vandaag stemmen vormt hier een eerste deel van. Een basisperiode van gegevensbescherming van 7,5 jaar ondersteunt innoverende bedrijven voldoende. Pas wanneer producenten van geneesmiddelen voldoen aan andere vereisten die positief zijn voor de patiënt en de beschikbaarheid garanderen, kunnen ze aanspraak maken op enkele jaren extra bescherming. Dit geeft overheden een stok achter de deur die ze tot hiertoe niet hadden. De nieuwe regels moeten het ook makkelijker maken voor generische geneesmiddelen op de markt te brengen, wat voor lagere prijzen zal zorgen. Dankzij een nieuwe milieurisicobeoordeling zullen geneesmiddelen milieuvriendelijker geproduceerd worden. De tekst die vandaag voorligt is een compromisakkoord tussen de verschillende politieke fracties. Ik geloof dat het een goede basis is om de onderhandelingen met de lidstaten na de verkiezingen aan te vatten. De tekst kan dan ook op mijn steun rekenen.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E153
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex