Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Belgique - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgique)

Date de naissance : , Roeselare

Accueil Geert BOURGEOIS

Membre

INTA
Commission du commerce international
AFCO
Commission des affaires constitutionnelles
D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Membre suppléant

IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Dernières activités

Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa) NL

03-05-2022
Explications de vote écrites

De N-VA stemde tegen dit voorstel over een nieuwe Europese kieswet. Het voorstel beoogt een zekere harmonisatie, maar wil bovenal een EU-breed kiesdistrict voor 28 extra Europese parlementsleden, te verkiezen op transnationale kieslijsten.
Dit staat haaks op de ‘eenheid in verscheidenheid’ en zal de kloof tussen burger en EU vergroten. Transnationale lijsten verstoren de band tussen verkozenen en hun kieskring. De EU bestaat niet uit één ‘demos’, maar uit verschillende ‘demoi’. De burger zal de meeste kandidaten uit andere lidstaten niet kennen en zal zo vervreemden van de EU. De diverse, nationale dynamiek waarbij men op vertrouwde nationale partijen stemt, moet bewaard blijven.
Men wil transnationale lijsten laten aanvoeren door een kandidaat-Commissievoorzitter. Dit is een stap richting een Europees ‘presidentieel’ systeem en brengt het institutioneel evenwicht in gevaar. Een extra Europese kieskring creëert eerste- en tweederangs parlementsleden. Te vrezen valt ook dat kandidaten uit kleinere lidstaten niet verkozen raken en grote lidstaten sterker vertegenwoordigd zullen zijn.
Tenslotte moet de EU de politieke en constitutionele basisstructuren van de lidstaten, waaronder die voor regionaal zelfbestuur, eerbiedigen. Hoe valt één kandidaat voor België per lijst te rijmen met het bestaan van drie kieskringen?

Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de l'aquaculture (A9-0089/2022 - Isabel Carvalhais) NL

03-05-2022
Explications de vote écrites

De 21ste eeuw wordt de eeuw van de oceaan. De zee is niet enkel een biodiverse parel en een bron van welvaart door middel van transport en visserij maar biedt ook veel onderzoeks- en exploitatiemogelijkheden in tal van sectoren. N-VA is ervan overtuigd dat de blauwe economie veel potentieel biedt voor economische groei.
N-VA pleit voor een intensere samenwerking tussen kennisinstellingen, industrie, de EU, lid- en deelstaten om tot een duurzame transitie te komen van de blauwe economie.
Aansluitend is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om naast deze duurzame ontwikkeling ook het behoud van de biodiversiteit te waarborgen. Een beleid waarbinnen ook plaats is voor de visserij- en aquacultuursector. In het bijzonder voor de bodemvisserij is een rationeel, wetenschappelijk onderbouwd en helder beleid nodig. Een sector die de afgelopen jaren al inspanningen heeft geleverd op het vlak van duurzaamheid, selectiviteit en efficiëntie om zijn bodemimpact te beperken verdient een deftig debat en geen politieke slogans. Hij dient dan ook voldoende tijd te krijgen om dit pad van innovatie en verduurzaming verder te bewandelen en in samenspraak met het beleid te bekijken waar hij kan bijdragen in de bescherming van het mariene milieu. Dit verslag houdt hier onvoldoende rekening mee.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U019
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02039
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex