Please fill this field
Beata KEMPA Beata KEMPA
Beata KEMPA

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre

Pologne - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Pologne)

Date de naissance : , Syców

Accueil Beata KEMPA

Membre

DEVE
Commission du développement
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre suppléante

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
DMAS
Délégation pour les relations avec les pays du Machrek
DMED
Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Dernières activités

Vieillissement de la population du vieux continent - possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement après 2020 (A9-0194/2021 - Beata Szydło) PL

07-07-2021
Explications de vote écrites

Wstrzymałam się od głosu w finalnym głosowaniu nad sprawozdaniem autorstwa pani premier Beaty Sszydło, mimo, że dokument, który udało się wypracować przez ostatnie miesiące zawiera wiele cennych postulatów. Wskazuje na bardzo ważną rolę osób starszych w naszych społeczeństwach, na konieczność wspierania ich i zapewnienia godnego życia. Podkreśla znaczenie więzi międzypokoleniowych, srebrnej gospodarki czy niedyskryminacji w miejscu pracy. Wskazuje także na konieczność przeciwdziałania samotności w starości, dostosowania przestrzeni do potrzeb osób starszych i działań w obszarze służby zdrowia, zarówno teraz jak i w dłuższej perspektywie, biorąc pod uwagę negatywne trendy demograficzne. Nie można się jednak zgodzić na to, by raport poświęcony osobom starszym stał się zakładnikiem ideologicznych rozgrywek lewicy. Ten raport jest o osobach starszych i dla osób starszych, zaś lewica głównym przesłaniem raportu próbuje uczynić prawa reprodukcyjne. To pokazuje, do jakiego absurdu została doprowadzona debata w PE i dlaczego grupa EKR zdecydowała się na złożenie alternatywnego tekstu rezolucji.
Polityka senioralna to jeden z fundamentów programu Zjednoczonej Prawicy, podobnie jak wsparcie dla rodzin i obszarów wiejskich. Mimo toksycznych zapisów wprowadzonych przez tzw. progresywną lewicę, nie można pozwolić, by postulaty dotyczące osób starszych nie były realizowane. Ideologia nie może brać góry nad zdrowym rozsądkiem.

Situation au Tigré (Éthiopie) (débat) PL

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-255-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Strasbourg