Please fill this field
Radka MAXOVÁ Radka MAXOVÁ
Radka MAXOVÁ

Groupe Renew Europe

Membre

Tchéquie - ANO 2011 (Tchéquie)

Date de naissance : , Pardubice

Accueil Radka MAXOVÁ

Membre

EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
DACP
Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Membre suppléante

CULT
Commission de la culture et de l'éducation
FEMM
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
D-RU
Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Dernières activités

Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et de surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) CS

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Hlasovala jsem pro zprávu kolegy Kovaříka, obsahující doporučení Komisi o digitálním financování: nově vznikající rizika týkající se kryptoaktiv – výzvy v souvislosti s regulací a dohledem v oblasti finančních služeb, institucí a trhů. Především jsem zprávu podpořila, protože volá po jednotném evropském přístupu v rámci kryptoaktiv a kryptoměn. Když členské státy začnou jednostranně přijímat krypto legislativní opatření, může to vést k roztříštění trhu a zvýšení právní nejistoty nebo narušení rovných podmínek, a tím vytvoření příležitosti pro regulatorní arbitráž. Proto jsem opravdu ráda viděla tak proevropský přístup.

Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail (A9-0155/2020 - Isabel Benjumea Benjumea) CS

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Hlasovala jsem pro zprávu o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti retailových investorů. Zprávu jsem především podpořila, protože vynakládá velké úsilí na podporu malých podniků, volá po snížení byrokracie a zjednodušení právních překážek. Především v této době je nesmírně důležité, abychom usnadnili podnikání a co nejvíce věcí zjednodušili. Dále se v poměrně objemné zprávě mluví o nutnosti reforem důchodových systémů a zatraktivnění finančních systémů EU po Brexitu. Především jsem byla ráda, že jeden z bodů doporučuje členským státům začlenění nebo rozšíření finanční gramotnosti ve všech osnovách, od základní školy až po univerzitu.

Renforcer la garantie pour la jeunesse (B9-0310/2020) CS

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Z hlediska sociální politiky EU bylo jedním z nejdůležitějších hlasování bezpochyby hlasování o usnesení o zárukách pro mladé lidi. Návrh posílit záruky pro mladé Komise vydala začátkem léta, protože zaměstnanost mladých lidí je současnou krizí velmi negativně ovlivněna. Posílená záruka pro mládež rozšiřuje věkovou skupinu do 30 let a klade důraz na rozvoj dovedností a získávání pracovních zkušeností, zejména těch, které souvisejí se zelenými a digitálními přechody. Jsem totiž přesvědčena, že mládež je teď třeba podpořit. Usnesení obsahuje v rámci záruky několik důležitých bodů jako je spravedlivá odměna za stáže a zaměstnání, učňovské přípravy a stáže a jasná, a závazná kritéria kvality pro nabídky. Ráda jsem proto toto usnesdní podpořila. Usnesení pak také upozorňuje na to, že se nesmí nezapomínat na žádnou skupinu mladých lidí, zejména osoby patřící do znevýhodněných skupin.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresse postale

  • Local office address:
    Senovážné náměstí 2

    37001 České Budějovice