Søren GADE
Søren GADE
Danemark

Date de naissance : , Holstebro

9ème législature Søren GADE

Groupes politiques

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Groupe Renew Europe - Membre

Partis nationaux

 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemark)

Président

 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Délégation pour les relations avec l'Inde

Vice-président

 • 10-07-2019 / 19-01-2022 : Commission de la pêche
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commission de la pêche

Membre

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Commission de la pêche
 • 02-07-2019 / 15-07-2020 : Délégation pour les relations avec l'Inde
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commission des transports et du tourisme
 • 16-07-2020 / 14-11-2022 : Conférence des présidents des délégations
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commission des transports et du tourisme

Membre suppléant

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 02-07-2019 / 14-11-2022 : Délégation pour les relations avec l'Iran
 • 20-01-2022 / 14-11-2022 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur

Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif

Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la réserve d’ajustement au Brexit

28-05-2021 PECH_AD(2021)689636 PE689.636v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

AVIS sur les recommandations pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Résultat de l’examen par la Commission du plan d’action en 15 points sur le commerce et le développement durable (B9-0415/2022) DA

06-10-2022

Det er en prioritet for Venstre at sikre retfærdig, bæredygtig og proaktiv frihandel for EU. Venstre er derfor grundlæggende enig i beslutningen, som indeholder flere fornuftige elementer. Venstre har dog set sig nødsaget til at stemme blankt, da det fremgår, at man ønsker at sanktionere handelspartnere for ikke at leve op til forpligtelserne i handelsaftalers "bæredygtighedskapitler". I Venstre støtter vi, at frihandelsaftaler suppleres med bæredygtighedskapitler, men ikke at vi tvinger tredjelande til at underlægge sig sanktioner fra EU på den baggrund. Det er ikke befordrende for et ligeværdigt og konstruktivt handelssamarbejde. Mest kritisk kalder beslutningen på, at udfaldet af Kommissionens gennemgang af 15 punkts aktionsplanen skal afspejles i alle frihandelsaftaler under forhandling. Venstre kan ikke støtte, at man ændrer allerede afgivne forhandlingsmandater og bringer pågående forhandlinger om frihandelsaftaler i fare. Derfor valgte Venstre at stemme blankt til den endelige beslutning.

Réaction de l'Union à la hausse des prix de l'énergie en Europe (RC-B9-0416/2022, B9-0416/2022, B9-0417/2022, B9-0418/2022, B9-0419/2022, B9-0420/2022, B9-0421/2022, B9-0422/2022) DA

05-10-2022

Venstre ser med alvor på Ruslands ulovlige, uprovokerede og ubegrundede invasion af Ukraine, som har skabt yderligere usikkerhed i et allerede turbulent Europa med nye inflationshøjder, ekstreme energipriser og risiko for at hæmme Europas klimamål - i et kapløb mod uret for at sikre energiuafhængighed og sikkerhed i Europa. Venstre ønsker derfor at støtte tiltag, der bidrager til at løse den presserende udfordring med stigende energipriser i EU og støttede derfor op om Europa-Parlamentets beslutning, som indeholder mange gode elementer. Imidlertid var der en række punkter, som vi stemte imod, blandt andet styrkelsen af SURE-mekanismen samt Kommissionens inddragelse af fagforeninger i udarbejdelsen og implementeringen af anti-krisemidler, da vi i Venstre mener, at disse bør være medlemsstaternes ansvar. Derudover støttede vi op om en opskalering af atomkraft i de EU-lande, der benytter det, og vi ser gerne, at kulkraft – af hensyn til klimakrisen – udfases hurtigst muligt, men erkender også, at det i lyset af den ekstraordinære konflikt med Rusland kan være nødvendigt at anvende denne energiform i nogle tilfælde.

Assimilation de la violation des mesures restrictives de l’Union aux crimes visés à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vote) DA

07-07-2022

Helt grundlæggende er vi i Venstre enige i det faktum, at sanktionerne pålagt af EU på både Rusland og Belarus skal opretholdes af samtlige medlemsstater i EU. Vi er også enige i, at der bør være en fælles europæisk ramme for at sikre, at sanktionerne bliver overholdt i samtlige medlemslande. I respekt for det danske retsforbehold har jeg stemt blankt i denne afstemning.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Réunions

Refuel Eu avition

Date, lieu :
15-09-2022 Brussels
Capacité:
Rapporteur(e)
Réunion relative à la procédure:
2021/0205(COD) Ensuring a level playing field for sustainable air transport TRAN
Réunion avec:
Aercap Holdings NV

Refuel Eu avition

Date, lieu :
08-09-2022 Brussels
Capacité:
Rapporteur(e)
Réunion relative à la procédure:
2021/0205(COD) Ensuring a level playing field for sustainable air transport TRAN
Réunion avec:
Brussels Airlines SA/NV

Refuel EU Aviation

Date, lieu :
05-07-2022 Strasbourg
Capacité:
Rapporteur(e)
Réunion relative à la procédure:
2021/0205(COD) Ensuring a level playing field for sustainable air transport TRAN
Réunion avec:
Airlines for Europe