Veuillez saisir du texte
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Groupe Renew Europe

Membre

Danemark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemark)

Date de naissance : , Holstebro

Accueil Søren GADE

Président

D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Vice-président

PECH
Commission de la pêche

Membre

CPDE
Conférence des présidents des délégations
TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Membre suppléant

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
D-IR
Délégation pour les relations avec l'Iran

Dernières activités

MSC certification of mackerel EN

07-07-2021 E-003484/2021 Commission
Questions écrites

Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies (A9-0179/2021 - César Luena) DA

08-06-2021
Explications de vote écrites

Det er en prioritet for Venstre, at vi skal sikre vores biodiversitet og sørge for, at der også er en mangfoldig og sund natur til fremtidens generationer. Derfor ved vi, at det er vigtigt, at vi handler nu, og at meget af det arbejde kan koordineres på EU-niveau som supplement til medlemsstaternes egne kompetencer. Vi har dog valgt ikke at støtte Europa-Parlamentets tekst på biodiversitetsstrategi. Ud over en uskøn proces, som har ført til en tekst, der stikker i alle retninger, lægger vi til grund, at teksten har udeladet det koncept, at naturen og mennesket kan og bør eksistere sammen.
Vi støtter, at mennesker, såsom jægere, fiskere og landmænd, der via en hobby eller et erhverv bruger og holder af naturen, og som samtidig lever op til krav om beskyttelse af biodiversiteten, forsat skal have adgang til naturen. Vi ønsker at værne om biodiversiteten, men ønsker også et realistisk, proportionelt og pragmatisk udgangspunkt, hvor biodiversitet og menneskelige aktiviteter kan gå hånd i hånd. Og selvom vi ønsker at lægge en ambitiøs linje i vores strategier, finder vi det usammenhængende at støtte en tekst, som ikke vil kunne gennemføres i praksis og ikke vil finde vej til lovgivning.

RAPPORT sur les effets des parcs éoliens en mer et des autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche

01-06-2021 A9-0184/2021 PE681.090v02-00 PECH
Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif
Peter van DALEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg