Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Groupe Renew Europe

Membre

Danemark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemark)

Date de naissance : , Holstebro

Accueil Søren GADE

Président

D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Vice-président

PECH
Commission de la pêche

Membre

CPDE
Conférence des présidents des délégations
TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Membre suppléant

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
D-IR
Délégation pour les relations avec l'Iran

Dernières activités

State aid ceiling EN

25-01-2021 P-000404/2021 Commission
Questions écrites

Réformer la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne (B9-0052/2021) DA

21-01-2021
Explications de vote écrites

Venstre støtter grundlæggende op om indsatsen for at imødegå problemet med skattely globalt og for en reformering af EU's sortliste over skattely. Venstre støtter opfordringen om at skabe en formaliseret udvælgelsesproces baseret på klare og transparente kriterier. Vi ønsker, at der skabes klarhed over bevæggrundene for, at et land henholdsvis tilføjes og fjernes fra listen.
Europa-Parlamentets beslutning indeholder dog en række kritiske elementer, som gør, at Venstre ikke kan støtte den til fulde. Dette gælder bl.a. en opfordring til at fjerne medlemsstaternes vetoret i Rådet på visse dele af skatteområdet.

Règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) DA

16-12-2020
Explications de vote écrites

Budgettet for 2021-2027 indeholder en række elementer, der gør, at jeg desværre ikke kan stemme for det. Egne indtægter (skatter), fælles gældsstiftelse, pengegaver frem for lån til økonomisk trængte lande samt en meget større budgetramme. Jeg har stemt blankt, da jeg synes, at EU med dette budget krydser nogle røde linjer. I min optik bevæger vi os i en for føderalistisk retning med det netop vedtagne budget.

Contact

Bruxelles

Strasbourg