Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Groupe Renew Europe

Membre

Danemark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danemark)

Date de naissance : , Holstebro

Accueil Søren GADE

Président

D-IN
Délégation pour les relations avec l'Inde

Vice-président

PECH
Commission de la pêche

Membre

CPDE
Conférence des présidents des délégations
TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Membre suppléant

LIBE
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
D-IR
Délégation pour les relations avec l'Iran

Dernières activités

Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020
Explications de vote écrites

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne betænkning kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes til 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, at Venstre ikke kan støtte forslaget.

Fonds pour une transition juste (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) DA

16-09-2020
Explications de vote écrites

Venstre støtter hensigterne i Just Transition Fund om at give de dele af Europa, der umiddelbart har de største udfordringer med at leve op til klimamålene et løft, men der er elementer i denne betænkning, der gør, at vi ikke kan støtte den i sin helhed. Det drejer sig om inklusion af gas samt en forøgelse af budgettet fra 11 mia. til 25. mia. euro. Gas kommer også i de kommende år til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er særligt vigtigt i Østeuropa, som i dag er afhængige af kul i sin energiforsyning. Her er gas nødvendig i overgangen til vedvarende grøn energi. Men vi mener dog ikke, vi fra EU-side skal subsidiere fuldt ud konkurrencedygtige investeringer i fossil brændsel, der kun har en begrænset levetid. Derfor har Venstre stemt imod en inklusion af gas i Just Transition Fund.”

Contact

Bruxelles

Strasbourg