Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Slovaquie - SMER-Sociálna demokracia (Slovaquie)

Date de naissance : , Bratislava

Accueil Miroslav ČÍŽ

Membre

INTA
Commission du commerce international
DCAR
Délégation à la commission parlementaire Cariforum-UE
D-RU
Délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie

Membre suppléant

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
AFCO
Commission des affaires constitutionnelles
D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Dernières activités

Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche (C9-0212/2020) SK

08-10-2020
Explications de vote écrites

Za zmenou smernice 2016/798 o uplatňovaní bezpečnosti železníc je cieľ osobitne riešiť situáciu pravidelnej železničnej linky cez Lamanšský prieliv po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Na všetky záležitosti týkajúce sa výstavby a prevádzkovania tohto železničného spojenia dohliada Medzivládna komisia, čo bolo ustanovené ešte zmluvou podpísanou medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom 12. februára 1986. Na udržanie kontinuity a zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky tohto spojenia je prospešné zachovať Medzivládnu komisiu ako jediný bezpečnostný orgán zodpovedný za celú infraštruktúru, čo si vyžadovalo zmenu vyššie spomenutej smernice.

Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche (C9-0211/2020) SK

08-10-2020
Explications de vote écrites

Toto rozhodnutie je spojené so zmenou smernice 2016/798 a bolo nevyhnutné na to, aby Francúzsko mohlo začať rokovať o novej medzinárodnej dohode so Spojeným kráľovstvom a zachovať Medzivládnu komisiu ako hlavný bezpečnostný orgán pre Eurotunel. Cieľom je zachovať rovnaký súbor pravidiel, ktorými sa riadi celý železničný tunel medzi FR a UK aj v období keď bude mať Spojené kráľovstvo štatút tretej krajiny.

Production biologique: date d’application et certaines autres dates (C9-0286/2020) SK

08-10-2020
Explications de vote écrites

Parlament schválil v rámci urgentného postupu odklad uplatňovania nového ekologického zákona EÚ o jeden rok, platiť tak začne 1. januára 2021. Toto oddialenie nových pravidiel EÚ o výrobe a označovaní ekologických výrobkov má za cieľ poskytnúť poľnohospodárom a vnútroštátnym orgánom, ktoré sa aktuálne zameriavajú hlavne na boj proti pandémii COVID19, viac času na prípravu a prispôsobenie sa novým pravidlám. Je to nevyhnutné, aby sa zabezpečilo bezproblémové fungovanie ekologického sektoru a zabránilo sa narušeniu trhu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg