Please fill this field
Ivo HRISTOV Ivo HRISTOV
Ivo HRISTOV

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Bulgarie - Bulgarian Socialist Party (Bulgarie)

Date de naissance : , Istanbul

Explications de vote écrites Ivo HRISTOV

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) BG

12-02-2020

Не дадох своето съгласие за сключването на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам поради принципни резерви към арбитражното правосъдие като механизъм, който не дава достатъчно гаранции за добро правосъдие.

Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) BG

12-02-2020

Арбитражното правосъдие е механизъм, който дава несъразмерни правомощия на икономически силни участници на пазара. Имам принципни резерви към търсенето на правна справедливост чрез него, поради което гласувах против приемането на тази резолюция.

La situation au Venezuela après l'élection illégale du président et du bureau de l'Assemblée nationale (coup d'État parlementaire) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) BG

16-01-2020

Без съмнение политическата ситуация във Венесуела от последната година е повод за сериозно притеснение.
Самопровъзгласяването за председател на националната асамблея на Венесуела от страна на Хуан Гуайдо засили несигурността и нестабилността в страната и стана повод за допълнителни безредици. Икономическата ситуация, на която потърпевши стават огромна част от венесуелците, остава нестабилна, но принос за това имат и международните спекулации на пазара на петрола, както и политически декларации и намерения на някои държави.
Така нареченият „опозиционен блок“ не показва устойчивост, а напротив той дори намалява, което изпраща негативен сигнал относно способността му да бъде гарант за стабилността в страната в този критичен момент.
Поради тези причини се въздържах от това да дам своята подкрепа за резолюцията. Смятам, че призивът Гуайдо да бъде признат за държавен глава на Венесуела и други постановки в декларацията няма да допринесат за подобряване на ситуацията в страната, а напротив ще засилят несигурността и нестабилността във Венесуела.

Le pacte vert pour l'Europe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) BG

15-01-2020

Европейският зелен пакт има амбицията да създаде условия в икономически и социален план за справяне с измененията на климата и екологичните предизвикателства. Смятам, че това безспорно е стъпка в правилната посока. В името на нейното осъществяване обаче не бива да се принасят в жертва държави от Съюза като България, които все още са силно зависими от природен газ и атомна енергия.
Споделям виждането, че на целите за климатична неутралност до 2050 г. трябва да се гледа с премерен реализъм, който ясно да отчита спецификите и нуждите на отделните държави членки. В България атомната енергия е гарант за конкурентоспособността на икономиката и може да се разглежда като инструмент за ефикасен екологичен преход в средносрочен хоризонт.
Дадох подкрепата си за Резолюцията, защото считам, че общото усилие на ЕС за постигане на справедлив преход с цел приспособяване към измененията на климата трябва да върви ръка за ръка с индивидуалното право на всяка държава да избира своя енергиен микс. В тази връзка изразявам съжаление от факта, че измененията, на които станах съвносител в подкрепа на атомната енергия и природния газ, бяха отхвърлени и не станаха част от финалния текст на Резолюцията.

Objection formulée conformément à l'article 112: substances actives, notamment la dimoxystrobine et le mancozèbe (B9-0230/2019) BG

18-12-2019

Аз подкрепих този текст, защото смятам, че научните доказателства относно ефекта за тези вещества трябва да бъдат взети предвид, когато се взима решение за удължаване на тяхното използване. През 2015 г. димоксистробинът беше включени в списъка с кандидати за замяна по няколко причини, включително и нарушаване на функции на ендокринната ни система. Постигнат е и научен консенсус, че веществото манкоцеб от друга страна също е токсично за репродукцията, а дългата експозиция е свързана с увеличаване на риск от болестта на Паркинсон сред земеделските стопани и други хора в някои селски райони. Има съмнения, че също така уврежда човешкия ембрион и може да причини алергични кожни реакции.
Присъединявам се към призива да се сложи край на подобни удължавания на използването на вещества поради това, че представляват значителна заплаха за биологичното разнообразие или са канцерогенни.

Initiative européenne sur les pollinisateurs (B9-0233/2019) BG

18-12-2019

Аз гласувах „за“ резолюцията относно Европейската инициатива за опрашителите, защото силно вярвам, че трябва да дадем сигнал и на Европейската комисия, на правителствата, но и на цялата общественост, че положението с опрашителите е тревожно. Трябва да се предприемат бързи и адекватни мерки, за да гарантираме запазването на биологичното разнообразие за бъдещите поколения.
Монокултуризирането на европейското селско стопанство е очевидно. Смъртността сред домашните опрашители е документирана. Тя има пряка връзка с нерегламентираното използване на препарати за растителна защита. За употреба трябва да бъдат разрешени единствено безвредни за опрашителите вещества и препарати. Пожелателните действия не са достатъчни.
Европейските пчелари и експерти имат нужда от допълнителни ресурси, които ще спомогнат за по-добро опазване и съхранение на популациите на опрашителите.

Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP 25) (B9-0174/2019) BG

28-11-2019

Гласувах в подкрепа на резолюцията относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25), тъй като смятам, че не бива да бъде истеризиран въпросът за атомната енергия в ЕС.
Считам, че трябва да бъдат взети под внимание и социалната, и икономическата страна на тази проблематика. За държави като България атомната енергия е гарант за конкурентоспособността на икономиката. Не бива да забравяме, че България плати много скъпа цена, като затвори четири реактора преди присъединяването си към ЕС и съхрани само два. Зачеркването на атомната енергия реално би обрекло страната ни в икономически план.
Отстоявам позицията, че към този въпрос не бива да се подхожда идеологически, а следва да гледаме реалистично. Атомната енергия е обект на много строг и методичен контрол, разработен под формата на международни правила, и тя не бива да бъде развявана като плашило.

Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) BG

28-11-2019

Не дадох подкрепата си за резолюцията относно присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола, по ред причини.
На първо място, считам, че това е зле написан от юридическа гледна точка документ с много термини, подлежащи на разнопосочни интерпретации, което е недопустимо от гледна точка на законодателя и рискува да породи непредвидима съдебна практика.
На второ място, споделям виждането, че Конвенцията не решава проблемите, които афишира като своя цел и задача, а напротив, създава условия за развитие на бизнес за неправителствени организации. Практиката по приложението й в страните, в които е възприета, не потвърждава заложените амбиции и опровергава ползите от приемането й.
В заключение, смятам, че Истанбулската конвенция не бива да се превръща в документ на Европейския съюз, при положение че са налични ясни индикации, че не е еднозначно приета в редица държави членки.

Élection de la Commission BG

27-11-2019

Дадох своя глас „за“ Комисията на Фон дер Лайен, споделяйки общото очакване, че тази Комисия ще успее да опровергае резервите на всички парламентарни групи към себе си.
Това, което липсва в програмата на следващата Комисия, е ясна воля за затваряне на фискалните убежища.
Европа има остра необходимост от мащабна индустриална политика, която да даде нов тласък на икономиката.
Имам и високи очаквания от новата Европейска комисия, която самата нейна председателка Фон дер Лайен дефинира като геополитическа, да има много по-далновиден външнополитически курс от предшестващата.
Горещо се надявам Комисията да прояви трезво и принципно отношение към проблемите на българската демокрация, които през последните пет години се задълбочиха. Отчасти поради бездействието, а понякога и с активното съдействие на Брюксел.

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgique (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) BG

14-11-2019

Подкрепям предложението да бъде предоставено финансово обезщетение, за да бъдат компенсирани съкратените работници на веригата „Карфур“ в Белгия, защото смятам, че европейските граждани не трябва да стават жертва на спонтанни инвеститорски решения, продиктувани от глобализационни тенденции. Вярвам, че Съюзът трябва да влага повече усилия в превантивни мерки, отколкото в борба с последствията и, по-конкретно, това да не се създава нелоялна международна конкуренция и допълнителен натиск върху европейските инвеститори, бизнеси и работодатели. Това може да стане чрез повече усилия за гарантиране на доброто функциониране на вътрешния пазар, на който всички европейски граждани и бизнеси трябва да бъдат третирани еднакво и справедливо.

Contact

Bruxelles

Strasbourg