Please fill this field
Mihai TUDOSE Mihai TUDOSE
Mihai TUDOSE

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Roumanie - Partidul Social Democrat (Roumanie)

Date de naissance : , Braila

Accueil Mihai TUDOSE

Membre

INTA
Commission du commerce international
AFCO
Commission des affaires constitutionnelles
D-MD
Délégation à la commission parlementaire d'association UE-Moldavie

Membre suppléant

ECON
Commission des affaires économiques et monétaires
ITRE
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
INGE
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
D-MK
Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Macédoine du Nord

Dernières activités

Politique agricole commune: financement, gestion et suivi (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) RO

23-10-2020
Explications de vote écrites

Sesiunea noastră plenară s-a concentrat în bună măsură pe reforma Politicii Agricole Comune. Cele mai importante prevederi pe care le-am votat vizează reducerea plăților pentru marile exploatări agricole și sprijinirea agricultorilor tineri și a celor care lucrează suprafețe mici, pentru a-i ajuta să facă față mai bine dificultăților și crizelor. Astfel, din fondurile pentru dezvoltare rurală, statele UE vor putea acorda prioritate investițiilor făcute de tinerii agricultori. Sunt măsuri menite, în cazul României, să stopeze depopularea satelor și să relanseze producția agricolă.
De asemenea, am votat pentru finanțarea substanțială a ajutorului pentru combaterea schimbărilor climatice, ceea ce, în cazul țării mele, poate însemna, spre exemplu, un suport important pentru dezvoltarea sistemelor de irigații. Totodată, se vor simplifica regulile și controalele, iar țările membre vor avea o mai mare flexibilitate în direcționarea fondurilor, conform specificului și nevoilor naționale.
Am încercat, împreună cu o parte din colegii mei, să temperăm ambițiile hazardate ale unora în materie de mediu și să formulăm o variantă realistă pentru PAC. Am obținut o perioadă de tranziție, până la finalul lui 2024, pentru acomodarea cu noile instrumente de finanțare și condiționalitățile de ordin ecologic, ca să evităm pierderea de fonduri.

L’avenir de l’éducation européenne dans le contexte de la COVID-19 (B9-0338/2020) RO

21-10-2020
Explications de vote écrites

Am votat pentru măsuri care să elimine decalajul digital în educație, cu gândul la elevii români afectați de gestionarea deficitară a funcționării școlii românești în timpul acestei pandemii. Conform raportului votat, până la 32% din elevi nu au avut acces la educație timp de mai multe luni în unele state membre, România fiind între cele mai afectate țări din UE.
Drept urmare, solicit Comisiei Europene să aloce urgent și substanțial bani pentru investiții în conectivitatea elevilor, în special a celor mai lipsiți de acces la cursurile online: copiii din mediul rural și din zonele defavorizate. De asemenea, e nevoie de fonduri direcționate special pentru instruirea cadrelor didactice să folosească noile tehnologii.
Dacă vom persista în tendința actuală, ne vom confrunta cu riscul unor carențe majore de competitivitate pe piața muncii pentru o parte a tinerei generații, ceea ce va avea impact asupra competitivității UE în ansamblu și asupra nivelului de venituri al cetățenilor UE.

Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la République de Moldavie (A9-0166/2020 - Dragoş Tudorache) RO

20-10-2020
Explications de vote écrites

Am votat pentru raportul de evaluare privind Aplicarea Acordului de asociere UE – Moldova, pentru care am fost raportor alternativ din partea Grupului Socialist în Comisia pentru Comerț Internațional. Mă îngrijorează, în primul rând, ritmul lent al reformelor privind statul de drept și al progreselor în lupta împotriva corupției în Republica Moldova. Consider, alături de colegii mei din Parlamentul European, că e nevoie de o voință sporită de modernizare și democratizare la Chișinău.
Noi reafirmăm în acest raport angajamentul din partea UE de a sprijini parcursul european al Moldovei, atât prin asociere politică, cât și prin integrare economică. Un semnal important în acest sens este Acordul de împrumut UE - Moldova din această vară, care asigură o asistență de 100 de milioane de euro în contextul dificultăților economice provocate de pandemie.
În același timp, însă, încurajăm Chișinăul să pună capăt instabilității politice - și alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie sunt o șansă în acest sens, cu condiția să fie libere și corecte. Totodată, solicităm asigurarea independenței Curții Constituționale și a mass-media, deviate în prezent de la rolul lor printr-o politizare periculoasă.

Contact

Bruxelles

Strasbourg