Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Slovaquie - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovaquie)

Date de naissance : , Bratislava

Accueil Miriam LEXMANN

Membre

AFET
Commission des affaires étrangères
EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
D-BY
Délégation pour les relations avec la Biélorussie
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Membre suppléante

SEDE
Sous-commission "sécurité et défense"

Dernières activités

Donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique (A9-0099/2023 - Biljana Borzan) SK

11-05-2023
Explications de vote écrites

. – Správu k návrhu smernice, ktorou sa menia smernice 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie som podporila. Táto smernica prináša mnohé zmeny smerom k ochrane spotrebiteľov pred nekalými obchodnými praktikami, na ktoré som aj ja dlhodobo upozorňovala. K týmto nekalým praktikám patrí najmä inštalácia tzv. kazítok – súčiastok alebo softvérov, ktoré spôsobujú predčasné zastarávanie výrobkov. Toto je však nielen ekonomicky nevýhodné pre spotrebiteľov, ktorí musia investovať do nových výrobkov, ale aj pre životné prostredie, keďže sa prispieva k tvorbe zbytočného elektro odpadu. Oceňujem tiež, že smernica zavádza jasné pravidlá o opraviteľnosti výrobkov za rozumnú cenu, ako aj o dostupnosti náhradných dielov. Rovnako som privítala, že spotrebitelia už nebudú môcť byť zavádzaní rôznymi nepravdivými alebo nepodloženými tvrdeniami o environmentálnych aspektoch výrobkov.

Objection, conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 (B9-0232/2023) SK

11-05-2023
Explications de vote écrites

. – Návrh uznesenia obsahujúceho námietku proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu, sú z nej zložené alebo vyrobené som podporila. Opäť ide o ďalšie rozhodnutie, v ktorom Európska komisia prekračuje svoje kompetencie a koná proti zásade predbežnej opatrnosti. Geneticky modifikovaná bavlna, o ktorú v tomto prípade ide, je totiž odolná voči herbicídom na báze glufosinátu, čo znamená, že bude týmto prostriedkom opakovane vystavovaná. Následne tak hrozí vyšší obsah tejto látky v bavlne, čo môže mať toxické účinky. Dlhodobo námietky voči rozhodnutiam Komisie povoliť geneticky modifikované organizmy podporujem, keďže ich vplyvy na ľudské zdravie a životné prostredie nie sú dostatočne preskúmané. Rovnako som preto hlasovala aj v tomto prípade.

Lutter contre le cyberharcèlement des jeunes dans l'ensemble de l'UE (débat) SK

10-05-2023 P9_CRE-PROV(2023)05-10(3-419-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex