Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Slovaquie - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovaquie)

Date de naissance : , Bratislava

Accueil Miriam LEXMANN

Membre

AFET
Commission des affaires étrangères
EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
D-BY
Délégation pour les relations avec la Biélorussie
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Membre suppléante

SEDE
Sous-commission "sécurité et défense"

Dernières activités

Tentatives de démantèlement de l'état de droit et de la liberté des médias en Slovaquie (débat) SK

11-04-2024 P9_CRE-PROV(2024)04-11(2-050-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Inscription du droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'UE (B9-0205/2024, B9-0207/2024, B9-0208/2024) SK

11-04-2024
Explications de vote écrites

Návrh uznesenia o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ rezolútne odmietam. Toto uznesenie je nielen pošliapaním ľudskej dôstojnosti a základného ľudského práva na život, ale aj hrubým zásahom do výlučných právomocí členských štátov. Počas celého svojho mandátu sa dôrazne voči takýmto uzneseniam, ktoré prekračujú v základných zmluvách dohodnuté právomoci Európskej únie ohradzujem a v hlasovaniach ich konzistentne odmietam. Práve na zdôraznenie výlučných právomocí členských štátoch v tejto oblasti som podala pozmeňovací návrh. Keďže však nezískal v hlasovaní potrebnú väčšinu, hlasovala som proti uzneseniu ako celku, ako aj proti jeho jednotlivým častiam.

Mercure: amalgames dentaires et autres produits contenant du mercure ajouté faisant l’objet de restrictions de fabrication, d’importation et d’exportation (A9-0002/2024 - Marlene Mortler) SK

10-04-2024
Explications de vote écrites

Správu o návrhu, ktorým sa mení nariadenie o ortuti, pokiaľ ide o zubný amalgám a iné výrobky s prídavkom ortuti, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výroby, dovozu a vývozu som nepodporila. Na základe tohto návrhu sa bude musieť prestať využívať dentálny amalgám do zubných výplní od 1.januára 2025 s výnimkou tých krajín, kde ide o jediný materiál, ktorý je väčšinovo uhrádzaný z verejného zdravotného poistenia. Tieto krajiny majú možnosť používať zubný amalgám o rok a pol dlhšie. Táto výnimka síce členským štátom pomôže, ale podľa mnohých odborníkov nie je dostatočná, keďže niektorého členské štáty, ako napríklad aj Slovensko, potrebujú omnoho viac času, aby sa zákazu amalgámu prispôsobili. Súhlasím preto síce s tým, že amalgám je vzhľadom na jeho účinky na zdravie potrebné postupne úplne vylúčiť z používania, na druhej strane je však potrebné plne rešpektovať realitu v niektorých členských štátoch. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržala.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10033
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex