Christel SCHALDEMOSE Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Danemark - Socialdemokratiet (Danemark)

Date de naissance : , Odense

Accueil Christel SCHALDEMOSE

Présidente

D-JP
Délégation pour les relations avec le Japon

Membre

CPDE
Conférence des présidents des délégations
IMCO
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Membre suppléante

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
DEEA
Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Dernières activités

État de droit et approbation éventuelle du plan de relance national polonais (FRR) (B9-0316/2022, RC-B9-0317/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, B9-0323/2022) DA

09-06-2022
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet har valgt at stemme blankt til resolutionen vedrørende Kommissionens indstilling til godkendelse af Polens genopretningspakke. Vi har længe været bekymret over udviklingen fsva. håndteringen af retsstatsprincipper i Polen. Vi har derfor arbejdet for at få indført en konditionalitetsmekanisme, der sikrer en forsvarlig økonomisk forvaltning af EU’s budget og en effektiv anvendelse af EU’s midler, herunder i form af bl.a. uafhængige domstole. Det er vores vurdering at dette forhold er medtaget i Kommissionens indstilling til godkendelse, da det bl.a. fremgår som en betingelse for udbetalingerne, at Polen reformerer deres retsvæsen i henhold til afgørelser truffet af den europæiske domstol. Derfor ønsker vi heller ikke at opfordre Rådet til at stemme imod godkendelsen af Polens genopretningspakke. Vi forholder os dog fortsat kritiske til den samfundsmæssige udvikling i Polen, og vil holde øje med at betingelserne Kommissionens indstilling efterleves.

Droit d'initiative du Parlement (A9-0142/2022 - Paulo Rangel) DA

09-06-2022
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener ikke, at Europa-Parlamentet skal have en generel og direkte initiativret på linje med EU-Kommissionens. Europa-Parlamentet kan og skal ikke sidestilles med et nationalt parlament, og derfor skal Europa-Parlamentets initiativret og andre beføjelser ikke besluttes på baggrund af den institutionelle arkitektur i medlemsstaterne.
Europa-Parlamentet har i dag ikke ressourcerne til at lave de relevante konsekvensanalyser og andre forarbejder, som en generel initiativret kræver. Samtidig vil en generel og direkte initativret til Europa-Parlamentet vil ændre den institutionelle balance og EU’s institutionelle artikektur markant.
Samspillet mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen i denne mandatperiode viser, at Europa-Parlamentets indirekte initiativret under artikel 225 i TEUF virker efter hensigten. Vi mener, at den indirekte initiativret samt Europa-Parlamentets nuværende initiativret på afgrænsende områder er tilfredsstillende.

Convocation d'une convention pour la révision des traités (B9-0305/2022, B9-0307/2022) DA

09-06-2022
Explications de vote écrites

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet ønsker ikke at påbegynde en traktatændringsprocedure, hvorfor vi har stemt imod Europa-Parlamentets forslag til beslutning om et konvent og revision af traktaterne.
Der er allerede i dag et uudnyttet potentiale inden for de eksisterende traktater, som bør udnyttes før man påbegynder at ændre traktaterne.
Samtidig er det en langstrakt affære at ændre traktaterne, som vil tage fokus væk fra det vigtige politiske arbejde, der laves i EU hver dag. Selvom der er dele af EU-samarbejdet, som vi gerne ser forbedret, er der flere dele, som vi er meget påpasselige med at ændre for ikke at forskubbe den institutionelle balance eller stille medlemslandene svagere end tilfældet er i dag. Mange af de ting, vi ønsker at ændre ved EU-samarbejdet kan ændres uden at åbne traktaterne.
Vi deler det politiske mål i mange af de ændringsforslag, der er stillet - heriblandt ønsket om en social protokol - men mener ikke, at de retfærdiggør en revision af traktaterne, hvorfor vi har stemt blankt til de pågældende ændringsforslag.

Christel SCHALDEMOSE
Christel SCHALDEMOSE

Sur EP NEWSHUB

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister, da jeg blev aktiv DSUer. Han var den tydelige (og lidt irriterende)borgerlige stemme. En imponerende repræsentant for DK. Han satte spor. Når jeg skal omtale @JakobEllemann, kommer jeg ind i mellem til at sige Uffe. Æret være hans minde

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G342
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05032
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex