Please fill this field
Johan DANIELSSON Johan DANIELSSON
Johan DANIELSSON

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Membre

Suède - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suède)

Date de naissance : , Borlange

Accueil Johan DANIELSSON

Membre

TRAN
Commission des transports et du tourisme
BECA
Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
DEEA
Délégation pour la coopération septentrionale et pour les relations avec la Suisse et la Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission parlementaire mixte de l’Espace économique européen (EEE)

Membre suppléant

EMPL
Commission de l'emploi et des affaires sociales
DKOR
Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne

Dernières activités

Situation en Russie, empoisonnement d’Alexeï Navalny SV

17-09-2020
Explications de vote écrites

. – Vi röstade för den gemensamma resolutionen om situationen i Ryssland, särskilt gällande förgiftningen av oppositionspolitikern, bloggaren och juristen Aleksej Navalnyj. Det är viktigt att EU starkt och gemensamt markerar mot att politiska mord och förgiftningar används som instrument av den ryska regimen för att tysta oppositionella.
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet fördömer mordförsöket på Navalnyj. Vi vill se ett omedelbart stopp på trakasserier, förföljelser och våld mot den politiska oppositionen, meningsmotståndare och civilsamhället i landet. Eftersom vi vill se en positiv utveckling i landet är vi skeptiska till den gemensamma resolutionens skrivning om att helt isolera Ryssland i internationella forum. Total isolering skulle omöjliggöra påverkan för förändring. Vi ser mervärdet av dialog också med länder vars statsskick och/eller värderingar vi inte delar.

COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l'espace Schengen et le marché unique (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020
Explications de vote écrites

. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare i Europa ska ha tillgång till jämlik och ekonomiskt överkomlig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvårdspolitiken är politiken är nationellt ansvar, men den pågående COVID19-krisen har tydliggjort behovet av bättre samordning och starkare samarbete mellan EU-länderna på hälsoområdet. Vi ser att det idag finns ett behov att stärka hälso- och sjukvården i flera EU-länder. Därför har vi valt att ställa oss bakom Europaparlamentets uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård. I enlighet med Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi från 8 juli 2020 är det för oss fundamentalt att EU:s medlemsstater behåller behörigheten i fråga om förvaltningen, organisationen och finansieringen av sina hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som patientsäkerhet, anständiga normer för arbete och anställning för vårdpersonal samt europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser garanteras.

État de l'Union (débat d'actualité) (suite du débat) SV

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-107-0004)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Strasbourg