Please fill this field
Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen

Vice-présidente

Roumanie - Partidul Social Democrat (Roumanie)

Date de naissance : , Bucureşti

Accueil Rovana PLUMB

Membre

TRAN
Commission des transports et du tourisme
D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre suppléante

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
REGI
Commission du développement régional
FEMM
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

Dernières activités

L'égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) EN

23-10-2020
Explications de vote écrites

Achieving gender equality requires the full awareness and firm commitment by the EU and its Member States. The report goes into all the different aspects such as: why and how women and girls are particularly affected by violence, poverty, armed conflicts and the impact of climate change but also by analysing gender equality and equal opportunities in the EU and Member States institutions and bodies with regard to foreign and security policy.
I voted in favor of the report calling on the European External Action Service, the European Commission, European agencies and Member States to take greater account of gender inequalities and to integrate the gender dimension into EU foreign policy. It is important to ensure equal participation of women in EU foreign policy negotiations and peace and security processes.
Mainstreaming gender equality is the necessary tool to delivering the vision of an EU’s foreign and security policy that is fit for everybody and that truly leaves no one behind.

Déforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) RO

22-10-2020
Explications de vote écrites

Gestionarea durabilă a pădurilor, multifuncționalitatea acestora, stoparea pierderii biodiversității și promovarea lanțului de valori durabile în silvicultură sunt obiective strategice ale politicii atât la nivel european, al fiecărui stat membru UE, cât și la nivel global. Rapoartele naționale voluntare privind punerea în aplicare a Planului Strategic al ONU pentru Păduri, sunt esențiale pentru evaluarea tendințelor actuale și pentru schimbul de experiențe cu privire la gestionarea durabilă a pădurilor. Am convingerea fermă că toate părțile implicate in acest proces, trebuie să colaboreze pentru a menține funcțiile ecosistemului forestier și pentru a optimiza oferta de bunuri și servicii forestiere, evidențiindu-se importanța promovării de măsuri destinate stopării pierderii biodiversității, defrișărilor și degradării pădurilor, prin consolidarea cooperării, a coordonării și a angajamentului politic la toate nivelurile.
Schimbările climatice și creșterea riscurilor biotice și abiotice, combinate cu dezvoltarea conservării biodiversității, necesită o adaptare a modului de gestionare a pădurilor în vederea atenuării efectelor acestora. Recunoscând responsabilitatea globală de promovare a unei gestionări durabile a pădurilor și combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent, în vederea promovării producției durabile și consumului de produse din lemn, susțin promovarea de către Comisie și implementarea la nivel de stat membru, a actelor legislative pentru atingerea acestor obiective. Iată de ce am votat acest raport.

Déforestation (débat) EN

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-200-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Contact

Bruxelles

Strasbourg