Veuillez saisir du texte
Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Roumanie - Uniunea Democrată Maghiară din România (Roumanie)

Date de naissance : , Hunedoara

Accueil Iuliu WINKLER

Vice-président

INTA
Commission du commerce international

Membre

D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre suppléant

CULT
Commission de la culture et de l'éducation
INGE
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
DANZ
Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dernières activités

Une nouvelle stratégie UE–Chine (A9-0252/2021 - Hilde Vautmans) HU

15-09-2021
Explications de vote écrites

Megszavaztam az új EU-Kína stratégiáról szóló jelentést. Társjelentéstevőként dolgoztam ezen a dosszién, az INTA kizárólagos kereskedelmi és beruházási hatáskörével foglalkoztam. A jelentés nagyon fontos, mert tisztázza és megszilárdítja az EU álláspontját a Kínával való stratégiai jelentőségű kapcsolat terén. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy javítson a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban egyre nyilvánvalóbbá váló egyenetlenségeken. Egyértelmű szabályokra épülő mechanizmusokat akarunk a versenyfeltételek kiegyenlítésére. Meg akarjuk erősíteni az EU autonóm kereskedelmi eszköztárát. Egységes hangon kell beszélnünk a Kínával való kapcsolatainkban. Arra is felszólítottuk a Bizottságot, hogy mérje fel az EU gazdasági függőségét a stratégiai ágazatokban, például a kritikus nyersanyagok vagy a félvezetők esetében, és növelje ellátási láncaink ellenálló képességét. Hangsúlyoztuk, hogy az EU és Kína közötti beruházási megállapodás ratifikációs folyamata nem kezdődhet meg addig, amíg az európai parlamenti képviselők és az uniós intézmények elleni kínai szankciókat fel nem oldják. Bár a kölcsönös szankciók miatt az EU és Kína politikai és diplomáciai kapcsolatai sajnálatos módon mélypontra süllyedtek, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok egyre erősödnek. Különbségeinktől függetlenül továbbra is kezdeményeznünk kell a párbeszédet, hogy kezdjük el újraépíteni a kölcsönös bizalmat.

Violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTQI en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la législation au Parlement hongrois (B9-0412/2021, B9-0413/2021) HU

08-07-2021
Explications de vote écrites

Nem szavaztam meg Az uniós jog és az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése Magyarországon a magyar Országgyűlésben elfogadott jogszabályváltozások következtében című európai parlamenti határozattervezetet. Három ok miatt szavaztam a tervezet ellen. Első sorban tartalmi okok miatt, hiszen Magyarország mellett a tervezet több Közép-Kelet európai tagállamot nevesít, úgy néz ki, mintha Emmanuel Macron utasítására járnának el a kezdeményezők, felsorakozva a francia elnök által meghírdetett "kulturális csata" soraiba, melyet néhány keleti uniós tagállam ellen, például Magyarország vagy Lengyelország ellen, kell - szerinte - megvívni. Másodsorban a szubszidiaritás elvének megsértése miatt szavaztam a tervezet ellen, hiszen tagállami hatásköröket lép át. Ha alapszerződési kötelezettségszegés esete áll fenn, ezt az Európai Bíróság állapítja meg, és nem az Európai Parliament. Harmadsorban a kettős mérce miatt szavaztam a határozattervezet ellen. A Lisszaboni szerződés második cikkelye szerint “az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.“ Vajon miért van az mindig, hogy bizonyos kisebbségi jogok esetében az Európai Bizottság készen áll feszegetni a saját hatásköreinek a szubszidiaritás által lefektetett határait, míg a hagyományos kisebbségi jogok esetében rendületlenül és ismételten a tagállami hatáskörök sérthetetlenségére hivatkozik?

AVIS sur une nouvelle stratégie UE-Chine

21-06-2021 INTA_AD(2021)691467 PE691.467v03-00 INTA
Avis - en tant que rapporteur
Iuliu WINKLER

Contact

Bruxelles

Strasbourg