Please fill this field
Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Roumanie - Uniunea Democrată Maghiară din România (Roumanie)

Date de naissance : , Hunedoara

Accueil Iuliu WINKLER

Vice-président

INTA
Commission du commerce international

Membre

D-CN
Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine

Membre suppléant

CULT
Commission de la culture et de l'éducation
INGE
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation
DANZ
Délégation pour les relations avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Dernières activités

Droit à la déconnexion (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba) RO

21-01-2021
Explications de vote écrites

Am votat raportul cu privire la dreptul la deconectare al angajaților europeni, deoarece cred că trebuie trasată o graniță clară între timpul de lucru şi cel dedicat vieţii private, odihnei, relaxării. Consider că dreptul la deconectare trebuie să fie subiectul dialogului între partenerii sociali, patronate şi sindicate, a căror înțelegere să fie transpusă în contractele colective de muncă, în cele pe ramură și în legislațiile naționale. O reglementare la nivel european poate foarte ușor să genereze birocrația care poate duce la blocarea flexibilizării muncii într-un sens benefic atât pentru angajați, cât și angajatori. Trebuie să ţinem cont de faptul că, în cele 27 de state membre, pieţele muncii sunt extrem de diverse, cu tradiţii în privinţa relaţiilor dintre sindicate şi patronate şi în privința dialogului social. La nivelul UE avem deja un acord cadru despre digitalizare care se va aplica de către partenerii sociali în statele membre, dar şi o legislaţie europeană care prevede foarte clar timpul de muncă de 48 de ore pe săptămână, dreptul angajatului la concediu, la pauze şi la odihna după o săptămână de muncă.

Constituer un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel (A9-0210/2020 - Dace Melbārde) RO

20-01-2021
Explications de vote écrites

Am votat raportul referitor la crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul European al Patrimoniului Cultural. 2018 a fost dedicat celebrării bogăției inestimabile a patrimoniului european, diversității noastre ca europeni, dar și pentru a serba tot ceea ce ne leagă din punct de vedere cultural. AEPC, prin toate evenimentele pe care le-a găzduit, s-a bucurat de un real succes și a arătat că este nevoie de crearea unei platforme permanente de cooperare între părțile interesate, dar și de coordonare a politicilor în domeniu care să se bazeze pe societatea civilă organizată. Raportându-se la realizările anului 2018, dar și la efectele dramatice provocate de pandemia de coronavirus, PE îi solicită CE să creeze un portal unic care să reunească informațiile din toate programele care finanțează patrimoniul cultural. La ora actuală, finanțările europene pentru patrimoniul cultural sunt disipate, fiind disponibile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, al mai multor programe, inclusiv Europa creativă, Orizont Europa, Erasmus+ și al viitorului program Europa digitală. De asemenea, raportul mai cere crearea de sinergii între alte politici sectoriale, precum și între diferite programe și mecanisme de finanțare ale UE pentru a aduce realmente în prim-plan patrimoniul cultural.

Mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune - rapport annuel 2020 (A9-0266/2020 -David McAllister) RO

20-01-2021
Explications de vote écrites

Am votat raportul referitor la aplicarea politicii externe şi de securitate comune a UE, raportul anual pentru anul 2020. Acesta reliefează faptul că PE doreşte ca Uniunea să aibă o politică externă şi de securitate mai puternică, mai autonom, mai unită și mai asertivă, astfel încât UE să fie, la nivel mondial, un partener de încredere „preferat” de alte țări. Raportul PE arată că pandemia de coronavirus a devenit un semnal de alarmă, care ne arată că niciun stat membru al UE nu are singur capacitatea și resursele suficiente pentru a face față în mod eficient provocărilor actuale de pe scena globală, inclusiv instabilităţii crescânde, eroziunii multilateralismului, ascensiunii autoritarismului şi dezinformării. Raportul subliniază faptul că este nevoie de o voință politică mai puternică a statelor membre pentru a promova în comun politica externă a UE şi pentru a valorifica pe deplin potențialul Uniunii. Grupul PPE face presiuni pentru o politică externă și de securitate a UE puternică pentru că este convins de faptul că numai atunci când statele membre acționează sincronizat şi împreună, continentul european poate fi în siguranță.

Contact

Bruxelles

Strasbourg