Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Groupe Renew Europe

Membre

Pays-Bas - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Pays-Bas)

Date de naissance : , Makkinga

Accueil Jan HUITEMA

Membre

ENVI
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
D-US
Délégation pour les relations avec les États-Unis

Membre suppléant

AGRI
Commission de l'agriculture et du développement rural
PECH
Commission de la pêche
D-BR
Délégation pour les relations avec la République fédérative du Brésil

Dernières activités

European legal framework for smoking food EN

20-04-2021 E-002135/2021 Commission
Questions écrites

Nouvelle stratégie UE-Afrique (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) NL

25-03-2021
Explications de vote écrites

Stemverklaring over de strategie tussen de EU en Afrika. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit verslag wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Het creëren van nieuwe eigen middelen om een verhoging van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te bekostigen, is echter iets waar de VVD niet achter kan staan. Ook wordt in het verslag een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Ten slotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie moet bij de autoriteiten liggen. De VVD-delegatie heeft zich om bovenstaande redenen onthouden van stemming bij dit verslag.

Droits des enfants (B9-0164/2021) NL

11-03-2021
Explications de vote écrites

Het Europees Parlement heeft door middel van een resolutie haar mening gegeven over de “EU-strategie voor de rechten van het kind”. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor onder andere de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk – ook binnen de EU – van genitale verminking van jonge meisjes. Het Europees Parlement roept de lidstaten echter ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Daarom heeft de VVD-delegatie zich onthouden van stemming.

Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Sur EP NEWSHUB

Gisteren werd me nog maar eens duidelijk dat er werk is aan de (kleding)winkel. In NL gooien we jaarlijks 300 mio. kg aan kleding weg, slechts een fractie wordt recycled. We moeten naar een systeem met criteria waardoor textiel werkelijk te recyclen valt. https://t.co/nQmLXeclHU 

Gisteren mocht ik plaatsnemen in de prachtige Groene Zetel in Den Haag. Mooie actie om het belang van planten eens extra in het zonnetje te zetten. Bedankt @PlantumNL ! https://t.co/gaYbLZlVyS 

Vanavond ging ik in discussie met @hjaruissen en @BasEickhout over het GLB en de Green Deal in het kader van de #Europaweek van @LTONederland. Mijn inzet blijft onveranderd: een doelgericht GLB waarin boeren beloond worden voor hun prestaties. https://t.co/O5hdvkimv9 

Contact

Bruxelles

Strasbourg