Veuillez remplir ce champ
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Groupe des Conservateurs et Réformistes européens

Membre du bureau

Lituanie - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lituanie)

Date de naissance : , Vilnius

8ème législature Valdemar TOMAŠEVSKI

Groupes politiques

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 11-01-2017 / 08-02-2017 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens - Membre du bureau

Partis nationaux

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lituanie)

Vice-président

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la Biélorussie

Membre

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Délégation pour les relations avec la Biélorussie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'agriculture et du développement rural
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'agriculture et du développement rural

Activités parlementaires principales

Contributions aux débats en séance plénière

Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Proposition(s) de résolution

Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales

Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires

Explications de vote écrites

Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Assurance des véhicules automoteurs (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) LT

13-02-2019

Parėmiau pranešimą, nes civilinės atsakomybės draudimai nuo žalos padarytos motorinių transporto priemonių judėjimo metu yra ypač svarbūs Europos piliečiams.
 
Labai svarbu valstybėms narėms leisti nacionaliniu lygmeniu nuspręsti, kokio lygio apsaugą numatyti šalims, kurios gali nukentėti nuo kitų transporto priemonių nei transporto priemonės, kurioms taikomas ES tipo patvirtinimas. Būtina leisti valstybėms narėms išlaikyti arba nustatyti naujas privalomas nuostatas dėl šių kitų tipų transporto priemonių naudotojų apsaugos, kad eismo įvykio atveju būtų apsaugotos galimos nukentėjusiosios šalys. Tokios nuostatos turėtų atsižvelgti į  tikimybę, kad transporto priemonė galėtų būti naudojama tarpvalstybinėje situacijoje, ir į poreikį apsaugoti galimas nukentėjusiąsias šalis kitoje valstybėje narėje.
 
Tam, kad dėl eismo įvykių nukentėjusių šalių apsauga būtų veiksminga, reikia, kad toms nukentėjusioms šalims visada būtų atlygintos nustatytos sumos už joms arba jų turtui padarytą žalą, nepriklausomai nuo to, ar atsakingos šalies draudimo įmonė yra moki, ar ne. Todėl valstybės narės turėtų įsteigti arba paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už tokias išmokas.

Mécanisme de protection civile de l'Union (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) LT

12-02-2019

Pritariau pranešimui, nes svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias stichinėms nelaimėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir apribotos jų pasekmės. Taisyklės turėtų sustiprinti nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiklos pagal ES mechanizmą sąsajas. Taip pat turi būti užtikrintas suderinamumas su kitais atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl nelaimių rizikos prevencijos ir valdymo, įskaitant tarpvalstybinę prevenciją ir reagavimą į tokias grėsmes kaip rimtos tarpvalstybinės grėsmės visuomenės sveikatai. Būtina sukurti ES civilinės saugos informacijos tinklą, pagrįstą esamomis struktūromis, siekiant padidinti mokymo ir pratybų efektingumą ir veiksmingumą bei stiprinti valstybių narių valdžios institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, susijusį su žmonių apsauga nuo stichinių nelaimių.

Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) LT

12-02-2019

Balsavau už šį pranešimą, kadangi vandens ištekliai Sąjungoje patiria vis didesnį  vandens trūkumo spaudimą, todėl atsiranda vandens trūkumas ir blogėja vandens kokybė. Nenuspėjamos oro sąlygos, sausra ir intensyvi žemės ūkio plėtra labai prisideda prie gėlo vandens prieinamumo mažinimo, kurį lemia miesto plėtra ir žemės ūkis.
 
Bendri ES maisto higienos standartai, taikomi žemės ūkio produktams, kurie yra drėkinami regeneruotu vandeniu, gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei žemės ūkio drėkinimui panaudoto vandens kokybės reikalavimai valstybėse narėse labai nesiskiria. Reikalavimų derinimas taip pat prisidės prie veiksmingo šių produktų vidaus rinkos veikimo. Būtent tuo turėtume rūpintis, nes tai naudinga mūsų žemės ūkio veikimui.

Questions écrites

Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations

Déclaration originale, signée/datée, archivée par le Parlement européen

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresse postale

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Wiertz 04U045
  1047 Brussels