Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Groupe Renew Europe

Membre

Lituanie - Darbo partija (Lituanie)

Date de naissance : , Vilnius

Accueil Viktor USPASKICH

Membre

REGI
Commission du développement régional
DCAS
Délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Kazakhstan, UE-Kirghizstan, UE-Ouzbékistan et UE-Tadjikistan, et pour les relations avec le Turkménistan et la Mongolie

Membre suppléant

JURI
Commission des affaires juridiques
DSCA
Délégation au comité parlementaire de partenariat UE-Arménie, à la commission de coopération parlementaire UE-Azerbaïdjan et à la commission parlementaire d’association UE-Géorgie
DEPA
Délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest

Dernières activités

Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche (C9-0212/2020) LT

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Balsavau uz, nes pagal 1986 m. vasario 12 d. Kenterberyje pasirašytą Prancūzijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės sutartį dėl privačių koncesininkų vykdomos Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statybos ir eksploatavimo įsteigta Tarpvyriausybinė komisija sprendžia visus su Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties statyba ir eksploatavimu susijusius klausimus.

Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche (C9-0211/2020) LT

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Balsavau uz, nes sio pasiūlymo tikslas – suteikti įgaliojimus Prancūzijai derėtis su Jungtine Karalyste dėl tarptautinio susitarimo, kuriuo siekiama užtikrinti saugų ir veiksmingą Lamanšo sąsiaurio nuolatinės transporto jungties eksploatavimą, užtikrinant, kad už visą šią infrastruktūrą ir toliau būtų atsakinga bendra saugos institucija, ir nustatyti konkrečius reikalavimus, kuriuos siūlomas susitarimas turi atitikti, pavyzdžiui, Tarpvyriausybinės komisijos įpareigojimą taikyti Sąjungos geležinkelių saugos ir sąveikos taisykles.

Production biologique: date d’application et certaines autres dates (C9-0286/2020) LT

08-10-2020
Explications de vote écrites

. – Balsavau uz, nes 2018 m. gegužės 30 d. priimtu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848 nustatoma nauja reglamentavimo sistema, kad būtų užtikrintas sklandus ekologinės gamybos vidaus rinkos veikimas, siekiant toliau plėtoti bendrą ūkių valdymo ir maisto gamybos sistemą, kurioje derinama geriausia aplinkos ir klimato srities praktika. Dėl COVID-19 pandemijos protrūkio susiklostė ypatingos aplinkybės, dėl kurių ekologinės gamybos sektoriui tenka prisitaikyti prie didelių gamybos, rinkodaros, kontrolės ir tarptautinės prekybos pokyčių, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti priimant Reglamentą (ES) 2018/848.

Contact

Bruxelles

Strasbourg