Please fill this field
Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Pays-Bas - ChristenUnie (Pays-Bas)

Date de naissance : , Zwijndrecht

Accueil Peter van DALEN

Vice-président

PECH
Commission de la pêche

Membre

DROI
Sous-commission "droits de l'homme"
DSAS
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

Membre suppléant

AFET
Commission des affaires étrangères
DMAS
Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

Dernières activités

Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (B9-0229/2020) NL

23-07-2020
Explications de vote écrites

. – De resolutie bevat goede, maar ook minder goede elementen. Daarom mijn onthouding op de eindstemming.
De resolutie waardeert de totstandkoming van een corona-herstelfonds. Terecht, want zo’n fonds is hard nodig om de getroffen economieën van landen zoals Italië en Spanje te steunen. Nederland en de Europese Unie hebben er direct belang bij dat die landen overeind blijven.
De resolutie kent ook schaduwkanten. Zo wordt het aanstaande nieuwe Eigen Middelen instrument torenhoog geprezen. Het instrument vind ik een aantasting van het budgetrecht, dat toebehoort aan de nationale parlementen en regeringen.
Ook slaat de Raad de plank stevig mis met de aanpassing van het emissiehandelssysteem: nu was het dé gelegenheid zowel lucht- als scheepvaart (beide evident vervuilende sectoren) onder dat systeem te brengen, maar dit gebeurt helaas niet: dat blijft een optie. De resolutie van het Parlement maakt zich hier helaas niet druk om.
Voorts, de leningen die aangegaan worden ter financiering van het corona-herstelfonds hebben een looptijd die strekt tot 31 december 2058. Dat vind ik absurd lang.
De resolutie betreurt dat op het gebied van de rechtsstaat de Raad niet heeft doorgepakt. Er had een voluit krachtige veroordeling moeten staan van deze zwakke Raads-tekst!
Al met al een onthouding mijnerzijds.

Chinese authoritarianism in Hong Kong EN

08-07-2020 E-004045/2020 Vice-président(e) de la Commission / haut(e) représentant(e) de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Questions écrites

Freedom of religion or belief in China, especially regarding churches being closed down EN

29-06-2020 E-003816/2020 Vice-président(e) de la Commission / haut(e) représentant(e) de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Questions écrites
Peter van DALEN
Peter van DALEN

Sur EP NEWSHUB

https://t.co/IAj4gt4yWZ 

RT @Nieuwsuur: Voer een landelijke mondkapjesplicht in, zegt oud-RIVM-directeur Coutinho. "Het is verwarrend voor mensen dat het nu alleen op bepaalde plekken moet." Hij pleit voor mondkapjes in o.a. winkels, restaurants en kapperszaken. #Nieuwsuur https://t.co/aMdCpQVQO6 

Contact

Bruxelles

Strasbourg