Veuillez saisir du texte
Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)

Membre

Pays-Bas - ChristenUnie (Pays-Bas)

Date de naissance : , Zwijndrecht

Accueil Peter van DALEN

Vice-président

PECH
Commission de la pêche

Membre

DROI
Sous-commission "droits de l'homme"
DSAS
Délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud

Membre suppléant

AFET
Commission des affaires étrangères
DMAS
Délégation pour les relations avec les pays du Machrek

Dernières activités

Situation en Afghanistan (débat) NL

14-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-14(2-205-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie (suite du débat) NL

14-09-2021 P9_CRE-PROV(2021)09-14(2-284-0000)
Contributions aux débats en séance plénière

Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique (A9-0243/2021 - Younous Omarjee) NL

14-09-2021
Explications de vote écrites

Het rapport van collega Omarjee evalueert de Atlantische Maritieme Strategie, waarbinnen Europese regio's grenzend aan de Atlantische oceaan nauw samenwerken aan gezamenlijke uitdagingen op het gebied van onder meer innovatie en klimaat. Dat vind ik positief en daarom heb ik dus voor dit rapport gestemd. Echter, het rapport roept lidstaten ook op om op grote schaal maritieme gebieden als beschermd gebied aan te wijzen. In zulk soort gebieden mag dan maar beperkt gevist worden. De praktijk wijst uit dat dergelijk beleid niet het gewenste effect heeft op de biodiversiteit in de zee, terwijl vissers er wel veel nadeel van ondervinden. Dit gedeelte van het rapport onderschrijf ik dan ook niet. Ik heb toch voor gestemd, omdat ik mij in de rest van het rapport wel kon vinden. Overigens is dit rapport ook voornamelijk van toepassing op Franse, Ierse, Portugese en Spaanse regio's, en is het raakvlak met Nederland zeer beperkt.

Peter van DALEN
Peter van DALEN

Sur EP NEWSHUB

Hoe de bestuurlijke cultuur in politiek Nederland, en in veel andere Europese lidstaten, doorbreken? Een dienstbare overheid die niet boven, maar naast de mensen staat. Lincoln’s woorden zijn dus nog steeds hyper actueel: a government of the people, by the people for the people! https://t.co/hDVL35E6aF 

The Putin regime = the killer regime https://t.co/Iameb3dtgx 

Contact

Bruxelles

Strasbourg