Eric ANDRIEU : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil