Ondřej KOVAŘÍK : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta 
An Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht don chomhar ó Thuaidh agus don chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Íoslainn agus chun Comhchoiste Parlaiminteach an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le ceanglais áirithe i gcomhair soláthraí seirbhísí íocaíochta a thabhairt isteach  
- A9-0048/2019 -  
-
ECON 
Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 maidir le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois CBL a chomhrac  
- A9-0047/2019 -  
-
ECON 
Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir 
CS  
 
Written explanations of vote 

Teagmháil