Please fill this field
Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSeicia - TOP 09 a Starostové (an tSeicia)

Dáta Breithe : , Brno

Baile Luděk NIEDERMAYER

Leas-Chathaoirleach

ECON
An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Comhalta

D-US
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Comhalta ionadaíoch

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
TRAN
An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
D-BY
An Toscaireacht don chaidreamh leis an mBealarúis
DKOR
An Toscaireacht don chaidreamh le Leithinis na Cóiré

Gníomhaíochtaí is déanaí

15-05-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, protože jsem přesvědčen, že i naše partnerské země v evropském sousedství se v současnosti potýkají se špatnou a rychle se zhoršující platební bilancí a fiskální situací, přičemž jejich ekonomika směřuje do recese. Je proto dán pádný důvod pro to, aby se Unie rychle a rozhodně zasadila o podporu těchto ekonomik. Toto rozhodnutí se proto vztahuje na deset partnerských zemí: Albánskou republiku, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo, Černou Horu a Republiku Severní Makedonie v regionu, který usiluje o rozšíření, dále Gruzii, Moldavskou republiku a Ukrajinu ve východním sousedství a Jordánsko a Tunisko v jižním sousedství. Naléhavost pomoci souvisí s bezprostřední potřebou finančních prostředků na straně partnerských zemí, a to nad rámec těch, které budou poskytnuty prostřednictvím jiných nástrojů Unie a mezinárodních finančních institucí, členských států a jiných bilaterálních dárců. Toto je nezbytné pro to, aby příslušné orgány v partnerských zemích mohly v krátkodobém horizontu zavést opatření pro boj s hospodářskými důsledky pandemie COVID-19.

15-05-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem postoj EP v 1. čtení, jehož cílem je pomoci těžce zkoušeným leteckým přepravcům. Letečtí dopravci Unie, kteří byli před pandemií COVID-19 finančně zdraví, totiž čelí potížím s likviditou, které by mohly vést k pozastavení nebo zrušení jejich provozní licence nebo k jejímu nahrazení dočasnou licencí, aniž by k tomu byl strukturální hospodářský důvod. Vydání dočasné licence podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 by mohlo trhu vyslat negativní signál o životaschopnosti leteckého dopravce, což by pak dále zhoršilo jakékoli, jinak dočasné, finanční potíže. Je tedy vhodné, aby provozní licence takových leteckých dopravců nebyly na základě posouzení provedeného v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020 pozastaveny ani zrušeny za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost a existuje reálný výhled na uspokojivou finanční rekonstrukci během dvanácti měsíců.

14-05-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem doprovodné usnesení k udělení absolutoria za rok 2018, v němž bych chtěl zejména poukázat na část věnující se aktivitám EP v souvislosti s ekologií a uhlíkovou neutralitou do r. 2030. Nepochybně je v této souvislosti třeba, aby Parlament šel příkladem a prostřednictvím své činnosti přispíval k udržitelnému rozvoji. Lze zcela jistě ocenit odhodlání Parlamentu provádět zadávání zelených veřejných zakázek a cíl v maximální možné míře snížit své vlastní emise uhlíku. Dosažení tohoto cíle by výrazně pomohlo soustředění EP do jednoho sídla, které však vyžaduje jednomyslný souhlas členských států.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Ar MHOL NUACHTA PE

Stavbu jaderné elektrárny chce vláda řešit státním úvěrem. Na sporný projekt, o kterém není jasné, zda ho potřebujeme, si půjčí nejméně 5 % HDP. EU si chce na ekonomickou podporu svých členů v krizi půjčit také zhruba 5 % unijního HDP. Ale to je najednou pro @AndrejBabis moc.

Není pravda, že unijní peníze na boj proti krizi povedou k opomenutí tradičních výdajů, např. kohezní politiky. Ale připusťme si, že i díky této pomoci rychle dotahujeme životní úroveň zbytku Evropy, což musí znamenat, že unijních peněz bude postupně méně. #NextGenerationEU

Odvaha, solidarita, odpovědnost. Tato slova rezonovala v komisní prezentaci #NextGenerationEU. Plán máme dobrý, nebojme se ho spustit. Pokud se spojíme, posuneme se díky investicím do ekonomiky, digitalizace a udržitelnosti směrem k modernější a odolnější společnosti. #fondobnovy

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg