Please fill this field
Carlos ZORRINHO Carlos ZORRINHO
Carlos ZORRINHO

Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa

Comhalta

an Phortaingéil - Partido Socialista (an Phortaingéil)

Dáta Breithe : , Obidos

8ú Téarma Parlaiminteach Carlos ZORRINHO

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista (an Phortaingéil)

Leas-Chathaoirleach

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : An Toscaireacht don chaidreamh le Poblacht Chónaidhmitheach na Brasaíle
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta ionadaíoch

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 17-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht don chaidreamh le Mercosur
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market EN

28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955 PE583.955v02-00 ITRE
Carlos ZORRINHO

OPINION on the EU strategy for liquefied natural gas and gas storage EN

08-09-2016 ENVI_AD(2016)584261 PE584.261v02-00 ENVI
Carlos ZORRINHO

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019 EN

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00 ENVI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the European Union in a Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States EN

10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388 PE597.388v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINION on EU eGovernment Action Plan 2016-2020 EN

28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095 PE594.095v02-00 ITRE
Angelika MLINAR

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

18-04-2019

Votei favoravelmente o relatório Eickhout por considerar imperativa a regulação das normas de desempenho em matéria de emissões dos novos veículos pesados. Recordo que cerca de 400 000 cidadãos europeus morrem prematuramente por ano devido à má qualidade do ar e que os veículos pesados novos são responsáveis por um quarto do total das emissões de transporte rodoviário, ou seja, 6% do total das emissões de dióxido de carbono na UE. Destaco as propostas para obter uma redução de 30% das emissões dos veículos pesados novos até 2030. Sublinho que, no caso dos autocarros urbanos, se estabelece que 50% dos novos autocarros devem ser elétricos em 2025 e 75% em 2030. Noto que os nossos principais concorrentes à escala global já introduziram requisitos de redução do consumo de combustível ou das emissões desses veículos, pelo que a UE deve transformar esta oportunidade para se tornar líder em soluções de baixas emissões.

18-04-2019

Votei favoravelmente o relatório Grzyb por concordar com a promoção de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes. Realço a meta de 75% para a percentagem de veículos limpos a incluir nos concursos públicos de aquisição até 2030. Sublinho ainda que os incentivos para o recurso a veículos com emissões zero deverão melhorar a qualidade do ar nas cidades, criando melhores condições de vida e ambientes mais saudáveis; reduzir as emissões de gases com efeito de estufa de acordo com as metas estabelecidas no acordo de Paris e impulsionar a indústria europeia para a transição tecnológica, criando mais e melhores oportunidades de mercado. Por conseguinte, considero que esta prioridade deve estar presente na afetação dos recursos financeiros associados aos diferentes programas de coesão, convergência e competitividade, que são fundamentais para apoiar a transição e construir as infraestruturas necessárias.

18-04-2019

Votei favoravelmente o relatório Fernandes/Gualtieri por concordar com a criação do Programa InvestEU. Recordo que o programa InvestEU dará continuidade ao Plano Juncker após 2020 com o objetivo de mobilizar investimentos para apoiar o emprego, o crescimento e a inovação. Destaco o financiamento a infraestruturas sustentáveis; investigação, inovação e digitalização; pequenas e médias empresas; investimento social e competências. Finalmente saliento que as ações destinadas à concretização de objetivos climáticos deverão representar, pelo menos, 40% da dotação financeira global do programa.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Ceisteanna ar BCE maidir le SMA agus SRA

Féadfaidh Feisirí ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chur ar BCE maidir leis an Sásra Maoirseachta Aonair agus leis an Sásra Réitigh Aonair. Cuirtear na ceisteanna sin faoi bhráid Chathaoirleach an choiste fhreagraigh ar dtús. Riail 140, Riail 141, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

Dearbhú i scríbhinn on the common response to the Zika virus EN

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Tite ar lár
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Dáta oscailte : 06-06-2016
Dáta don titim ar lár : 06-09-2016
Líon na sínitheoirí : 47 - 07-09-2016

Dearbhú i scríbhinn on diabetes EN

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Dúnta agus tromlach ann
Nicola CAPUTO Therese COMODINI CACHIA Christel SCHALDEMOSE Sirpa PIETIKÄINEN Dame Glenis WILLMOTT Marc TARABELLA Simona BONAFÈ Daciana Octavia SÂRBU Bogdan Brunon WENTA Nicola DANTI Tomáš ZDECHOVSKÝ Marisa MATIAS Marlene MIZZI Elena GENTILE Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Tibor SZANYI Renato SORU Luigi MORGANO Theodoros ZAGORAKIS Damiano ZOFFOLI Ricardo SERRÃO SANTOS Renata BRIANO Carlos ZORRINHO Isabella DE MONTE Silvia COSTA Brando BENIFEI
Dáta oscailte : 01-02-2016
Dáta don titim ar lár : 01-05-2016
Glactha (dáta) : 02-05-2016
An liosta sínitheoirí : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Líon na sínitheoirí : 405 - 02-05-2016

Dearbhuithe

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg