Please fill this field
Siegfried MUREŞAN Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Leas-Chathaoirleach

an Rómáin - Partidul Naţional Liberal (an Rómáin)

Dáta Breithe : , Hunedoara

8ú Téarma Parlaiminteach Siegfried MUREŞAN

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 06-05-2018 : Partidul Mișcarea Populară (an Rómáin)
 • 07-05-2018 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (an Rómáin)

Leas-Chathaoirleach

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Buiséid
 • 21-03-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Buiséid

Comhalta

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : An Coiste um Buiséid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais de AE agus den Mholdóiv
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest
 • 19-01-2017 / 20-03-2017 : An Coiste um Buiséid
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : An coiste speisialta um choireanna airgeadais, um sheachaint cánach agus um imghabháil cánach

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh leis an India
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Rule of law in Romania (debate) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-123-0000)

Rule of law in Romania (debate) RO

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-125-0000)

One-minute speeches on matters of political importance RO

11-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-11(1-273-0000)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Víosaí.

11-12-2018 BUDG_AD(2018)625490 PE625.490v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council providing macro-financial assistance to the Republic of Moldova EN

05-04-2017 BUDG_AD(2017)600929 PE600.929v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

OPINION on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the European Union of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Liberia and the Implementation Protocol thereto EN

17-03-2016 BUDG_AD(2016)571799 PE571.799v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Trasnálacha móra

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte trascheisteanna móra i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Úachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 139, Iarscríbhinn III

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

WRITTEN DECLARATION on the renewal of the Commission’s recommendations on maximum levels of alcohol in the blood for drivers of motor vehicles from 2001 EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0041 Tite ar lár
Patricija ŠULIN Esther de LANGE Csaba SÓGOR Eduard KUKAN Wim van de CAMP Nuno MELO Petri SARVAMAA Dubravka ŠUICA Martina DLABAJOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Claudia ȚAPARDEL Siegfried MUREŞAN Fabio Massimo CASTALDO Nicola CAPUTO
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 64 - 08-12-2015

WRITTEN DECLARATION on the establishment of maximum limits on the content of intoxicating substances for drivers of motor vehicles EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0040 Tite ar lár
Patricija ŠULIN Kinga GÁL Esther de LANGE Csaba SÓGOR Eduard KUKAN Wim van de CAMP Nuno MELO Petri SARVAMAA Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Claudia ȚAPARDEL Siegfried MUREŞAN Fabio Massimo CASTALDO Nicola CAPUTO
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 65 - 08-12-2015

WRITTEN DECLARATION on improving public awareness of the harmful effects of driving under the influence of alcohol EN

06-07-2015 P8_DCL(2015)0026 Tite ar lár
Patricija ŠULIN Ivo BELET Esther de LANGE Csaba SÓGOR Eduard KUKAN Wim van de CAMP Nuno MELO Petri SARVAMAA Dubravka ŠUICA Martina DLABAJOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Claudia ȚAPARDEL Siegfried MUREŞAN Fabio Massimo CASTALDO Nicola CAPUTO
Dáta oscailte : 06-07-2015
Dáta don titim ar lár : 06-10-2015
Líon na sínitheoirí : 97 - 06-10-2015

Dearbhuithe

Dearbhú bunaidh, é sínithe agus dátaithe, agus atá curtha sa chartlann ag Parlaimint na hEorpa.

Teagmháil

Bruxelles

Strasbourg