Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Grúpa Renew Europe

Comhalta

an Danmhairg - Det Radikale Venstre (an Danmhairg)

Dáta Breithe : , Kobenhavn

Baile Morten PETERSEN

Leas-Chathaoirleach

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Comhalta

D-TR
An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc

Comhalta ionadaíoch

LIBE
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
D-UK
Toscaireacht chuig Tionól Parlaiminteach Comhpháirtíochta AE-na Ríochta Aontaithe
D-US
An Toscaireacht don chaidreamh leis na Stáit Aontaithe

Gníomhaíochtaí is déanaí

16-12-2021
Written explanations of vote

Jeg afstod fra at stemme for denne betænkning om demokrati på arbejdspladsen. Det er vigtigt at inkludere medarbejdere i beslutningsprocesser og desuden styrke ligestillingen mellem medarbejdere i denne henseende. Jeg mener dog, at sådanne inklusionsprocesser fungerer bedst på frivillig basis, hvor medarbejder er inkluderet i beslutningstagen, da det tjener virksomheden bedst. Jeg stemte derfor for at balancere rapporten med ændringsforslag, der blandt andet fjernede kvoter for antal medarbejdere i bestyrelser. Disse balancerede elementer havde dog ikke flertal, hvorfor jeg har svært ved støtte betænkningen. Selvom betænkningen har gode ambitioner og sætter vigtige elementer på dagsorden ift. at inddrage medarbejdere, da har jeg derfor undladt at stemme for den, da udfaldet ikke er balanceret nok.

15-12-2021
Written explanations of vote

Jeg stemte for denne betænkning om Digital Markets Act. Den digitale verden er et dagligdagselement, der fylder mere og mere i alles hverdag. Derfor er det nødvendigt med tilsvarende og ordentlig reguleringen af denne digitale verden. DMA’en fastsætter her regler, der regulerer adfærden for digitale platforme, som fungerer som gatekeepere mellem erhvervsbrugere og deres kunder i EU. Min gruppe, Renew Europe, og jeg mener, at alle virksomheder, der opererer på det europæiske indre marked, uanset om de er store eller små, skal kunne konkurrere frit og retfærdigt online, ligesom de gør offline. Til dette formål er det vigtigt at forhindre, at store digitale gatekeepere misbruger deres markedsposition. Jeg stemte derfor for denne betænkning, da den netop sætter de nødvendige rammer for at undgå markedsmusbrug af digitale platforme.

15-12-2021
Written explanations of vote

Jeg stemte for denne betænkning om den nuværende status for ligestillingen mellem mænd og kvinder i EU. Nyudgivne rapporter tyder på, at EU stadig har lang vej igen, før vi når en reel ligestilling mellem kønnene, og at de årlige fremskridt går langsomt. Med det nuværende tempo vil det tage mere end 60 år at opnå ligestilling mellem kønnene i EU. Min gruppe, Renew Europe, og jeg opfordrer hele unionen til arbejde for at opnå ligestilling mellem mænd og kvinder. Konkret, ved at øge sine bestræbelser på at øge kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, mindske kønsbestemte lønforskelle, fremme ligestilling mellem kønnene i ledelse og politiske beslutningstagningsstillinger og udrydde kønsbaseret vold. Samtidig vi finder en bekymrende tendens med tilbageskridt, når det gælder kvinders rettigheder, seksuel sundhed og reproduktive rettigheder. EU skal bruge sin fulde kapacitet til at styrke sine handlinger for at imødegå disse bestræbelser ved at støtte menneskerettighedsforkæmpere og sundhedsudbydere til at vende denne tendens. Jeg har stemte for denne betænkning for at sætte fokus på de stadig tilstedeværende udfordringer og for at sætte fokus på vejen mod ligestilling.

Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Ar MHOL NUACHTA PE

@vestager @Synergiorg @DanskEnergi @DanskIndustri @DanskErhverv @winddenmark @WindEurope @L_Aagaard @AStouge @rasmushelveg @Bendt_Bendtsen Tak! 🙏🏻👍

Netop genvalgt! Fortsætter arbejdet som næstfmd. i Energiudvalget. Der venter 2,5 års hårdt arbejde i det grønne maskinrum. Fitfor55-pakken – 3.800 siders lovtekst - skal vedtages. Et kæmpe privilegium, der er så meget på spil - glæder mig! #Fitfor55 #EUGreenDeal #dkmedier #ITRE https://t.co/ZMl53WNzbY 

Delighted to speak at @CERRE_ThinkTank's offshore event today. "If there is one single message, I would like to convey to you today, it would be the need to fully understand and act upon the urgency we are facing." #EUGreenDeal #Fitfor55 #ClimateAction https://t.co/m47kbLN9S8 

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex