Jadwiga WIŚNIEWSKA : Baile 

Comhalta 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne 
An Toscaireacht don chaidreamh le Ceanada 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil