Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSlóvaic - Kresťanskodemokratické hnutie (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Považská Bystrica

Baile Ivan ŠTEFANEC

Comhalta

IMCO
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
D-JP
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Comhalta ionadaíoch

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
DROI
An Fochoiste um Chearta an Duine
D-UA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Gníomhaíochtaí is déanaí

Idirdheighilt agus idirdhealú leanaí Romacha san oideachas (díospóireacht) SK

14-09-2023 P9_CRE-PROV(2023)09-14(4-165-0000)
Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Creat chun soláthar slán agus inbhuanaithe amhábhar criticiúil a áirithiú (A9-0260/2023 - Nicola Beer) SK

14-09-2023
Written explanations of vote

Je nevyhnutné posilňovať našu nezávislosť v segmente strategických surovín. Práve na nich je závislý náš digitálny priemysel a digitalizácia Európy. Dostatočné zásoby strategických surovín však majú dopad aj na obranu, bezpečnosť zdravia, či energiu z obnoviteľných zdrojov. Nestačí len zefektívňovať obstarávanie, či tvoriť rezervy. Potrebujeme tiež kvalitnejšie recyklovať a podporovať súkromné investície v tomto odvetví.

Tús a chur le caibidlíocht maidir le comhaontú le Stáit Aontaithe Mheiriceá maidir le slabhraí soláthair idirnáisiúnta mianraí criticiúla a neartú (B9-0366/2023) SK

14-09-2023
Written explanations of vote

Prijatie kritickej dohody o nerastoch má za cieľ poskytnúť EÚ rovnocenný štatút so štatútom partnerov Dohody o voľnom obchode s USA. Nepretržité zapájanie Európskeho parlamentu do procesu by zabezpečilo pevnejší a demokraticky legitímny proces. Dúfame, že tieto rokovania dosiahnu vyvážený výsledok, ktorý je v súlade s pravidlami WTO a zlepšia vzájomne prospešnú spoluprácu pre obe strany.

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex