Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí)

Comhalta

an tSlóvaic - Kresťanskodemokratické hnutie (an tSlóvaic)

Dáta Breithe : , Považská Bystrica

Baile Ivan ŠTEFANEC

Comhalta

IMCO
An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra
D-JP
An Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin

Comhalta ionadaíoch

ITRE
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
DROI
An Fochoiste um Chearta an Duine
D-UA
An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Comhlachais idir AE agus an Úcráin
DEPA
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach Euronest

Gníomhaíochtaí is déanaí

Lack of various types of vaccines in Ukraine EN

18-07-2022 E-002633/2022 Coimisiún
Ceisteanna i scríbhinn

Ionradh na Rúise ar an Úcráin: Bearta sealadacha a bhaineann le doiciméid tiománaithe arna n-eisiúint ag an Úcráin (C9-0201/2022) SK

07-07-2022
Written explanations of vote

V čase vojny Ukrajina pravdepodobne nebude schopná zabezpečiť administratívnu podporu potrebnú na obnovu dokladov pre každého žiadateľa. Členské štáty by mali uznávať predĺženú platnosť ukrajinských vodičských preukazov, ktorá presahuje rámec ich oficiálnej platnosti, a to minimálne do skončenia obdobia dočasnej ochrany. Vďaka tomu je možné zapojiť osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

Sárú ar bhearta sriantacha an Aontais a shainaithint mar choireanna faoi Airteagal 83(1) CFAE (C9-0219/2022 - Juan Fernando López Aguilar) (vótáil) SK

07-07-2022
Written explanations of vote

Porušenie reštriktívnych opatrení Únie by sa malo považovať za oblasť trestnej činnosti s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie politiky Únie v oblasti reštriktívnych opatrení. Porušenie reštriktívnych opatrení kategorizuje ako trestný čin už väčšina členských štátov, keďže môže podporovať hrozby pre medzinárodný mier a bezpečnosť, narúšať upevňovanie a podporu demokracie, právneho štátu a ľudských práv a spôsobovať výrazné hospodárske, sociálne a environmentálne škody.

Teagmháil

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F143
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08073
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex