Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Francisco de Paula GAMBUS MILLET
an Spáinn

Dáta Breithe : , Barcelona

Dáta Báis :

8ú Téarma Parlaiminteach Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Grúpaí polaitiúla

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) - Comhalta

Páirtithe náisiúnta

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (an Spáinn)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (an Spáinn)

Comhalta

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mashreq
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí

Comhalta ionadaíoch

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Toscaireacht um chaidreamh le tíortha Mhaghrib agus le hAontas Arabach Mhaghrib

Príomhghníomhaíochtaí na Parlaiminte

Ionchur sna díospóireachtaí ag an suí iomlánach

Óráidí a tugadh le linn an tseisiúin iomlánaigh agus dearbhuithe i scríbhinn a bhaineann leis na díospóireachtaí ag an suí iomlánach. Rialacha 204 agus 171(11)

Tuarascálacha - mar rapóirtéir

Ceaptar rapóirtéir sa choiste parlaiminteach freagrach chun tuarascáil a dhréachtú ar thograí de chineál reachtach nó de chineál buiséadach, nó ar shaincheisteanna eile. Agus iad ag dréachtú a dtuarascála, is féidir le rapóirtéirí dul i gcomhairle le saineolaithe agus páirtithe leasmhara ábhartha. Tá siad freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáthrapóirtéirí. Scrúdaítear na tuarascálacha a ghlactar ar leibhéal an choiste agus caitear vóta orthu sa seisiún iomlánach. Riail 55

Tuarascálacha - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéir le haghaidh gach tuarascáil sa choiste freagrach chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

Tuairimí - mar rapóirtéir

Féadfaidh coistí tuairim a dhréachtú ar thuarascáil den choiste freagrach ina gcumhdaítear na heilimintí a bhaineann le cúram a gcoiste. Tá rapóirtéirí na dtuairimí sin freagrach freisin as leasuithe comhréitigh a dhréachtú agus as caibidlíochtaí le scáth-rapóirtéirí don tuairim. Riail 56, Riail 57, Iarscríbhinn VI

TUAIRIM ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

22-11-2018 ENVI_AD(2018)627712 PE627.712v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINION ‘Towards a sustainable and competitive European aquaculture sector: current status and future challenges’ EN

21-03-2018 ENVI_AD(2018)615313 PE615.313v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

OPINION on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the participation of the European Union in a Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) jointly undertaken by several Member States EN

10-03-2017 ENVI_AD(2017)597388 PE597.388v02-00 ENVI
Francisco de Paula GAMBUS MILLET

Tuairimí - mar scáthrapóirtéir

Ainmníonn grúpaí polaitiúla scáth-rapóirtéirí don tuairim chun súil ghéar a choinneáil ar an dul chun cinn agus téacsanna comhréitigh a chaibidliú leis an rapóirtéir. Riail 215

OPINION on autonomous driving in European transport EN

21-11-2018 ITRE_AD(2018)623925 PE623.925v03-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU EN

18-09-2018 ENVI_AD(2018)622225 PE622.225v02-00 ENVI
Bas EICKHOUT

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish and amending Regulations (EC) No 1967/2006 and (EU) 2017/2107 EN

23-07-2018 ENVI_AD(2018)625402 PE625.402v02-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

Tairiscintí i gcomhair rún

Cuirtear síos tairiscintí i gcomhair rún ar shaincheisteanna na huaire, ar iarratas ó choiste, ó ghrúpa polaitiúil nó ó 5% ar a laghad de na Feisire, agus vótáiltear orthu sa seisiún iomlánach. Riail 132, Riail 136,. Riail 139, Riail 144

Ceisteanna ó bhéal

Is féidir le coiste, grúpa polaitiúil nó 5% ar a laghad d’Fheisirí na Parlaiminte ceisteanna i gcomhair freagra ó bhéal le díospóireacht, atá dírithe chuig an gCoimisiún Eorpach, chuig an gComhairle nó chuig an Leas-Uachtarán/Ardionadaí, a chur síos. Riail 136

Gníomhaíochtaí eile na Parlaiminte

Written explanations of vote

Is féidir le Feisirí míniú i scríbhinn dá vóta sa suí iomlánach a thíolacadh. Riail 194

12-12-2018

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

12-12-2018

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Ceisteanna i scríbhinn

Is féidir le Feisirí líon sonrach ceisteanna a thíolacadh d'Uachtarán na Comhairle Eorpaí, don Chomhairle, don Choimisiún agus do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais, i gcomhair freagra i scríbhinn. Riail 138, Iarscríbhinn III

Dearbhuithe i scríbhinn (go dtí an 16 Eanáir 2017)

**Níl feidhm ag an ionstraim seo a thuilleadh ón 16 Eanáir 2017**. Tionscnamh maidir le hábhar a thagadh faoi raon feidhme inniúlacht an Aontais ab ea dearbhú i scríbhinn. D’fhéadfadh Feisirí é a chomhshíniú laistigh de thréimhse 3 mhí.

WRITTEN DECLARATION on designating a European Fruit Day EN

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Tite ar lár
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Dáta oscailte : 12-12-2016
Dáta don titim ar lár : 12-03-2017
Líon na sínitheoirí : 133 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on chronic non-cancer pain in people over 65 EN

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Tite ar lár
Giovanni LA VIA Françoise GROSSETÊTE Gianni PITTELLA Mercedes BRESSO Alessandra MUSSOLINI Cristian-Silviu BUŞOI Elisabetta GARDINI Pavel POC Santiago FISAS AYXELÀ Remo SERNAGIOTTO Ian DUNCAN Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Dáta oscailte : 12-09-2016
Dáta don titim ar lár : 12-12-2016
Líon na sínitheoirí : 136 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on the rights of cancer patients EN

07-09-2015 P8_DCL(2015)0030 Tite ar lár
Elisabetta GARDINI Françoise GROSSETÊTE Kateřina KONEČNÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Daciana Octavia SÂRBU Cristian-Silviu BUŞOI Elisabeth MORIN-CHARTIER Philippe DE BACKER Marlene MIZZI Roberta METSOLA Eleonora EVI Luigi MORGANO David BORRELLI Simona BONAFÈ Piernicola PEDICINI Francisco de Paula GAMBUS MILLET Kostas CHRYSOGONOS José Inácio FARIA
Dáta oscailte : 07-09-2015
Dáta don titim ar lár : 07-12-2015
Líon na sínitheoirí : 257 - 08-12-2015

Dearbhuithe

Shínigh an Feisire na dearbhuithe uile thíos, fiú mura bhfuil an síniú le feiceáil ar an leagan ar líne.