Maite PAGAZAURTUNDÚA : Baile 

Leas-Chathaoirleach 

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile 

Comhalta 

An Toscaireacht don chaidreamh leis an bPalaistín 
An Toscaireacht chun Tionól Parlaiminteach an Aontais don Réigiún Meánmhuirí 

Comhalta ionadaíoch 

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla 
An Coiste um Achainíocha 
An Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh idir ACC agus AE 

Gníomhaíochtaí is déanaí 

Teagmháil